donderdag 7 december 2023

Kerstvieringen in Tielt-Winge

 

Wil je graag Kerst vieren? Kies dan hier een moment om bij ons aante sluiten. Een gezegende adventstijd op weg naar Kerstmis!zaterdag 18 november 2023

Vredeslicht uit Bethlehem in Europa aangekomen

Het internationale kerstsymbool werd dit jaar aangestoken door een christelijk kind uit Bethlehem in de grot waar Jezus werd geboren en is donderdagavond 16 november in Oostenrijk overhandigd aan het vredeslichtkind Michael Putz uit Steyr (Oostenrijk). Het vredeslicht zal vanaf zaterdag 16 december 2023 ook in Tielt-Winge verdeeld worden.

Een Palestijns meisje ontstak het vredeslicht in
de geboortegrot te Bethlehem
Het was lange tijd onzeker of het vredeslicht wel zou kunnen worden overgebracht van Bethlehem, een Palestijnse stad op de Westelijke Jordaanoever. Klaus Obereder van de Oostenrijkse televisiezender ORF die initiatiefnemer is van het internationale vredeslicht zei bij de aankomst: "Dit jaar is het ORF-vredeslicht meer dan ooit een sterk symbool van het verlangen naar vrede dat zoveel mensen hoop en vertrouwen geeft. Meer dan 2000 jaar geleden werd de boodschap van kerstvrede verkondigd in Bethlehem - daarom is dit kerstsymbool dit jaar bijzonder belangrijk. Het is verbonden met de grote hoop op vrede in de wereld.”

Michael Putz uit Oostenrijk is
vredeslichtkind 2023

Na het aansteken in Bethlehem werd het ORF Vredeslicht naar de Jordaanse hoofdstad Amman gebracht - vanwege het beperkte luchtverkeer naar Tel Aviv - en vandaar met een lijnvlucht van Austrian Airlines naar Oostenrijk gebracht en overhandigd aan het Vredeslichtkind Michael Putz. De behulpzame tienjarige scholier uit Steyr werd uitgekozen vanwege zijn betrokkenheid bij de scouting, de jonge brandweer en de misdienaars. "Ik ken het vredeslicht al sinds ik klein was, want het hoort bij Kerstmis in onze familie."

Adventshow van 100.000 lichtjes

Het vredeslicht zal worden voorgesteld in een grote televisieshow ‘Het Festival van 100.000 lichtjes in de Advent’ dat dankzij Eurovisie ook bij ons op de Duitse televisie te zien zal zijn op zaterdag 2 december om 20u15.

De week daarop zullen honderden scouts het licht verdelen over geheel de wereld. Het vlammetje van hoop komt in België aan op zondagavond 10 december in Eupen waar een delegatie uit Tielt-Winge het zal ophalen en het naar de Sint-Pieterkerk te Meensel-Kiezegem zal brengen.


Fakkeltocht met vredeslicht en Winterzingeling in Tielt-Winge

We hopen een grote schare van vredelievende Tielt-Wingenaars
om het vredeslicht te vergezellen van Kiezegem naar Meensel

Op zaterdagavond 16 december (18u00) in de mis van de derde zondag in de advent zal het vredeslicht in de Sint-Pieterkerk van Kiezegem gezegend worden. Na de viering om 19u trekken we in een fakkeltocht naar de Sint-Mattheüskerk te Meensel, de vredeskerk die in de toekomst deel zal uitmaken van het Museum 44. Bij aankomst luiden we de vredesklokken en wordt het licht ook overhandigd aan het gemeentebestuur en aan iedereen die de vrede met anderen wil delen. Nadien volgt een stemmige avond met kerstmuziek van de harmonie ‘Weergalm der Winghe’ en samenzang (Winterzingeling), geleid door muzikale dames van de lokale afdeling van Ferm. Iedereen is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze activiteiten.

Het vredeslicht wordt door de parochie Sint-Donatus verdeeld in alle vieringen van het verlengde
kerstweekend:

-        Zondag 24 december om 10u in Sint-Pieter Kiezegem (4de zondag in de advent)

-        Zondag 24 december om 18u in de kerk van Sint-Joris-Winge (Kerstavond)

-        Maandag 25 december om 10u in de Onze-Lieve-Vrouwkerk Tielt (Kerstdag)

-        Dinsdag 26 december om 15u in de Roeselbergkapel te Houwaart (Kerstliederen op de Tweede Kerstdag) 

    (bron: ORF)

donderdag 16 november 2023

Van Aangezicht tot aangezicht

 Aanbiddingsfestival 'Venite adoremus'


Van donderdag 16 november tot zondag 26 november, in de aanloop naar het hoogfeest van Christus Koning, vindt in heel België het Festival van de Eucharistische Aanbidding plaats, waarbij we als parochie graag willen aansluiten .

Tijdens de aanbidding wordt een monstrans met een geconsacreerde hostie uitgestald op het altaar, zodat de aanwezige gelovigen de kans krijgen om een tijd in stilte, in gebed of met zang bij de Heer aanwezig te zijn. Het doel is eenvoudig: mensen tot bij Christus brengen, Hem leren kennen en Hem aanbidden als de Heer van het leven.


Jozef kardinaal De Kesel zegt hierover: "Ter gelegenheid van het 'Venite Adoremus' festival sluit ik me aan bij allen die samenkomen om de Heer in het Heilig Sacrament te aanbidden. Het was aan de vooravond van Zijn passie dat de Heer de Eucharistie instelde. Het is hét teken bij uitstek. Het Allerheiligste Sacrament betekent Zijn aanwezigheid onder ons. Elke keer dat we de Eucharistie vieren, verkondigen we de dood en de verrijzenis van de Heer. Kom tot Hem, luister naar Zijn Woord en open uw harten voor Hem in een geest van aanbidding. De Heer zij met u!"

Zelfs onze grootste Belg, pater Damiaan, organiseerde op Molokaï een nachtaanbidding, allemaal met melaatsen. In een brief aan zijn broer schreef hij: "Aan de voet van het altaar vinden we de kracht die we in onze eenzaamheid nodig hebben. Zonder het Heilig Sacrament zou een situatie als de mijne onhoudbaar zijn, maar met onze Heer naast mij blijf ik altijd gelukkig en tevreden; met een opgeruimd hart en een glimlach op de lippen werk ik ijverig voor het welzijn van de arme, ongelukkige melaatsen en stukje bij beetje, zonder teveel tamtam, wordt er iets goeds verricht."

De zalige Carlo Acutis, een Italiaanse katholieke jongen die in 2006 op 15-jarige leeftijd stierf aan de gevolgen van leukemie, zei ooit: "Als je in de zon gaat liggen word je bruin, maar als je de Heer aanbidt in het Allerheiligste Sacrament dan word je heilig."

Praktisch:

Aanbidding van het Heilig Sacrament in de O.L.Vrouwkerk te Tielt-Winge

- Zondag 19 november 2023 na de H.Mis: van 11u tot 12u

- Maandag 20 november 2023 tot en met vrijdag 24 november telkens van 17u tot en met 18u.

- Woensdag 22 november 2023: Aanbidding met kinderen om 17u tot 17u30

Van harte welkom! Jezus wacht op jou.

Voor meer informatie over het Aanbiddingsfestival Venite Adoremus kan je terecht op de website Venite adoremus

vrijdag 10 november 2023

11 november: bidden voor vrede

Op Wapenstilstand 11 november herdenken we in ons land traditioneel de slachtoffers van de beide Wereldoorlogen. Dat doen we jaarlijks ook in Tielt Winge, telkens in een andere deelgemeente. Er is enerzijds een kerkelijke plechtigheid en anderzijds een burgerlijke. Dit jaar gaat de herdenking door in Houwaart.

11 novemberviering in Houwaart (2017)
De plechtige eucharistieviering zal worden gecelebreerd door pater Augustinus Aerssens van de dominicanen in Leuven. Hij komt tijdelijk meehelpen in onze parochie tijdens zijn studietijd aan de KUL. De parochie Sint-Donatus Tielt-Winge nodigt ook de kinderen uit die zich voorbereiden op de eerste communie om te bidden voor vrede. Aan het eind van de viering lossen ze vredesduiven.

De eucharistieviering begint om 10u00 en gaat door in de kapel van de Roeselberg te Houwaart. De burgerlijke plechtigheid vindt plaats aan het monument voor de gesneuvelden op het heraangelegde kerkhof aan de Sint-Denijskerk te Houwaart en start omstreeks 11u00.

Iedereen die om vrede bekommerd is, heten we van harte welkom.


Luc Claeys, diaken