zaterdag 25 mei 2024

Hoogfeest van Pinksteren in Tielt-Winge

Pinksterviering in Sint-Pieter
Meensel-Kiezegem
In het verlengde weekend van Pinksteren werd de heilige mis twee keer opgedragen. De vigilieviering van Pinksteren, dat is de mis op de vooravond, werd gevierd in de Sint-Pieterkerk van Meensel-Kiezegem. Tijdens deze eucharistieviering opgedragen door pater Augustinus werd Asther Van Elven gedoopt. Asther werd samen met haar ouders, peter, meter, grootouders, overgrootouders en talrijke aanwezigen opgenomen in onze christelijke kerkgemeenschap. Wij wensen hun veel geluk.  

Op Pinksterzondag verzamelde de gelovige gemeenschap in de Onze-Lieve-Vrouwkerk van Tielt waar ook 13 kinderen uit de gemeente de eerste communie ontvingen. Daarvoor hadden ze zich een heel jaar lang voorbereid met catechesebijeenkomsten en het bijwonen van eucharistievieringen. De laatste week hadden ze de ook viering zelf en de liederen geoefend.

De diaken sprak over de leerlingen van Jezus die in het bovenhuis van Jeruzalem samengekomen waren: "Maar eigenlijk waren ze ook een beetje bang en hadden ze zich verstopt in de bovenzaal van een huis, samen met Maria, de moeder van Jezus, waar ze samen baden. Toen ze daar samen waren, kregen ze een bijzondere ervaring, ze beschrijven het dat het leek op een wind en een soort van vuur.

De eerste communicanten van Tielt in de
Pinksterviering

Ze ontvingen de Heilige Geest, de Trooster, de Kracht, de Helper van God waardoor ze opnieuw naar buiten durfden komen en over Jezus durfden spreken en durfden vertellen dat Hij op een andere manier, een nieuwe wijze toch onder ons is. De Heilige Geest wordt ook omschreven als de liefdesband tussen God de Vader en Jezus, te vergelijken met de innige liefde tussen vader en moeder voor een kind.

Jullie hebben die Heilige Geest overigens ook al ontvangen, bij je doopsel en de ouderen nog eens bij hun vormsel…"

Doopselviering van Asther

In de eucharistieviering bad Priester Paul Schotsmans over het brood en de wijn opdat ze Lichaam en Bloed zouden worden van onze Heer Jezus Christus, zodat de kinderen Hem voor de eerste keer zouden kunnen ontvangen.

Met deze viering sloten we de bijzondere vieringen van vormsels en communies af. Van nu af aan ligt de verantwoordelijkheid verder in de handen van de ouders hoe ze de weg van Jezus later willen volgen. Laten we bidden dat ze Hem niet uit het oog verliezen.

Op zondag 26 mei vieren we om 10 uur het Hoogfeest van Drie-Eenheid in de Sint-Joriskerk van Sint-Joris-Winge.


LC

woensdag 22 mei 2024

Medjugorje: Bedevaartsoord met een Boodschap van Vrede

Meer dan 35 toehoorders voor Medjugorje
Op woensdag 15 mei gaf François Eliat-Eliat uit Sint-Amandsberg (Gent) in het kader van de Open Avonden een conferentie over de bedevaartsplaats Medjugorje en de betekenis ervan. Ook pastoor Karel Loodts uit Tienen en theologe Inge Van Wiele uit Tielt-Winge getuigden over hoe het bedevaartsoord van betekenis was in hun leven.

Bosnië en Herzegovina

Medjugorje, gelegen in Bosnië en Herzegovina, is een klein dorpje dat sinds 1981 bekend staat als een belangrijke bedevaartplaats voor katholieken over de hele wereld. In dat jaar beweerden zes tieners visioenen te hebben gehad van de Maagd Maria op de berg Podbrdo. Sindsdien zijn er talloze pelgrims naar Medjugorje gekomen om te bidden, te mediteren en genezing te zoeken.

François Eliat

François Eliat uit Gent
François Eliat leerde Medjugorje pas kennen in het begin van deze eeuw na een moeilijke periode in zijn leven, maar reisde ondertussen al meer dan 60 keer naar het heiligdom en brengt met minibusjes heel wat pelgrims ernaar toe. Hij vertelde ons dat Maria er zich presenteert als de Koningin van de Vrede en helemaal geen rampen voorspelt. Ze nodigt wel iedereen uit tot een leven van gebed om de rampspoed te verhinderen.

"Het kleine dorp dat slechts 300 inwoners telde en uit een paar gehuchten bestond, bouwde in de jaren '70 van vorige eeuw een kerk met twee kerktorens waar tot 1000 mensen kunnen bidden. Iedereen in de buurt lachte hen uit", zo vertelde de bezielde Gentenaar François, "maar Maria had bijzondere plannen met deze plek." Zo bleef Medjugorje ook gespaard tijdens de oorlog in Joegoslavië.

De grote kerk in Medjugorje, een dorp met 300
inwoners
De verschijningen van Medjugorje zijn nog niet officieel erkend door de Katholieke Kerk, maar het Vaticaan heeft in 2019 pelgrimages naar de plaats toegestaan. De Kerk onderzoekt de beweringen van de zieners nog steeds en er is geen definitief oordeel geveld over de authenticiteit van de verschijningen. Volgens François Eliat is dat ook niet zo abnormaal omdat het Vaticaan in de regel Mariaverschijningen pas erkent nadat ze zijn gestopt en in Medjugorje gaan ze nog altijd door.

Ondanks de controverse blijven miljoenen mensen Medjugorje bezoeken, aangetrokken door de gemelde boodschappen van vrede, bekering en liefde die de zieners hebben ontvangen. De pelgrims kunnen deelnemen aan gebeden, missen, beklimmingen van de berg Podbrdo en bezoeken aan heilige plaatsen. In de omgeving van Medjugorje zijn er ook verschillende kloosters en bezinningscentra waar pelgrims zich kunnen verdiepen in gebed en reflectie.

Karel Loodts ontdekt God in Medjugorje

Karel Loodts, pastoor van Tienen
Karel Loodts, pastoor in Tienen, groeide op in een ongelovig gezin en las op 22-jarige leeftijd over Medjugorje in een artikel van de Gazet van Antwerpen, de krant waarop zijn ouders geabonneerd waren. Als jonge twintiger zat hij niet zo goed in zijn vel maar deze kennismaking met God zou zijn wereld volledig op zijn kop zetten. In volle oorlogstijd reisde hij naar Bosnië en Herzegovina, erop vertrouwend dat Maria hem wel zou beschermen. Daar leerde hij de '5 B's' kennen die zo belangrijk zijn in het leven: bidden, Bijbel, biecht, boete en bekering. Karel die stukadoor was in het bedrijf van zijn vader trok daarna naar het seminarie van Den Bosch in Nederland en werd priester.

Of men de verschijningen in Medjugorje al dan niet gelooft, de onmiskenbare kracht van de plaats ligt in haar vermogen om mensen te inspireren tot gebed, vrede en innerlijke transformatie. Voor veel pelgrims is Medjugorje een plek van diepe spirituele verrijking en een gelegenheid om dichter bij God te komen.

Bekeringen op jeugdfestival

Theologe Inge Van Wiele
Inge Van Wiele hoorde over Medjugorje in de gebedsgroep aan de KU Leuven waarvan ze deel uitmaakte. Niet goed wetend wat ervan te denken, aanvaardde ze toch een uitnodiging om naar het jaarlijkse internationale jeugdfestival mee te gaan. Daar maakte ze de bekering mee van de ongelovige Belgische buschauffeur. Later zag ze ook hoe aan drugsverslaafde medestudenten helemaal veranderden. Zo geraakte ze ervan overtuigd dat Maria daadwerkelijk aan het werk is in dat kleine dorpje in het voormalige Joegoslavië.

Het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van 
Medjugorje
Medjugorje blijft een controversieel onderwerp, maar ongeacht iemands standpunt over de verschijningen, staat de unieke spirituele kracht van de plaats vast. Voor velen is het een baken van hoop en een inspirerende herinnering aan de kracht van geloof, vrede en liefde.

zaterdag 18 mei 2024

Pinksteren in Tielt-Winge

We vieren het hoogfeest van Pinksteren op 2 plaatsen:

- Zaterdagavond 18 mei 2024 om 18 uur in de Sint-Pieterkerk van Meensel-Kiezegem

- Zondagochtend 19 mei 2024 om 10 uur in de Onze-Lieve-Vrouwkerk van Tielt-Winge. In deze viering krijgen ook 17 kinderen voor de eerste keer het sacrament van de eucharistie (Eerste communie). We nodigen uitdrukkelijk alle parochianen uit om het hoogfeest te vieren en de jonge gezinnen te steunen in deze keuze.

Van harte welkom!


dinsdag 14 mei 2024

Kom, Heilige Geest!


De vrijdag na het hoogfeest van Onze-Lieve-Heer Hemelvaart baden we met de hulpbisschop Mgr. Koen Van Houtte en verschillende gelovigen uit Tielt-Winge in de basiliek van O.L.Vrouw van Scherpenheuvel het eerste gebed van het Pinksternoveen. De viering werd begeleid en was voorbereid door leden van de Katholieke Charismatische Vernieuwing. Ook pater Augustinus was erbij.

V.l.n.r. Pater Augustinus Aerssens, Mgr. Koen Van Houtte,
Mgr. Jan De Bie

In zijn preek daagde de hulpbisschop ons uit tot een gewetensonderzoek: "Wandel eens door de tuin van je leven en kijk welke vruchten van de Geest er reeds zijn. Welke groeien en bloeien en welke hebben nog meer gebed nodig?

Er zijn 9 vruchten, echt de moeite om ze van buiten te leren. Drie beginnen met de letter v, vrede, vriendschap en vreugde. Drie starten met de g, geduld, geloof en goedheid. Twee hebben de laatste letter van het alfabet als beginletter, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. 3+3+2=8. Dan hebben we er nog eentje over, die vat alles samen en dat is de LIEFDE."  Dat was een heel mooie manier om op weg te gaan naar Pinksteren.

In het begeleidend boekje ging men in op verschillende van die vruchten. We hebben er één uitgelicht: de vrede, die onze wereld zo dringend nodig heeft.

Wat is vrede? Iemand die altijd toegeeft, zal wel niet vaak ruzie krijgen, maar kan je dat vrede noemen? Iemand die altijd alles goed vindt, krijgt ook niet vaak ruzie, maar vrede is toch iets anders.

Vrede is in de eerste plaats een verticale zaak: tussen God en ons. Hebben we vrede met God, dan kunnen we ook vrede hebben met de mensen en de omstandigheden. Hoewel... als we vrede hebben met God; dan krijgen we onvermijdelijk oorlog, onvrede met mensen en omstandigheden... Hoe kan dat nu? Het is maar hoe je het bekijkt. Wie vrede heeft met God, krijgt oorlog met zijn "hoogmoedige ik". Verder kun je niet anders dan onvrede hebben met alle onrecht dat mensen elkaar aandoen.

Een gebed voor vrede:

Vader, God, ik word vaak overweldigd door omstandigheden die buiten mijn macht liggen, en ik word gemakkelijk afgeleid door dingen die er niet toe doen. Vergeef me alstublieft dat ik niet consequent mijn vertrouwen in U stel. Zelfs wanneer ik geconfronteerd word met heftige situaties, bent U nog steeds bij me. U bent de Schepper van vrede, en telkens wanneer ik dicht bij U kom, kan ik toegang krijgen tot uw vredevolle aanwezigheid. Als ik uw heilige Geest het zwijgen dreig op te leggen wanneer ik me angstig of ontmoedigd begin te voelen, help me dan om ruimte in mijn hart en hoofd vrij te maken om de vrede te ervaren die U geeft. Amen.

In Tielt-Winge vieren we het Pinksterfeest:

- Zaterdag 18 mei 2024 om 18u in Sint-Pieter-Kiezegem

- Zondag 19 mei 2024 om 10u in Onze-Lieve-Vrouw Tielt (met Eerste Communie)

zondag 28 april 2024

Receptie in de pastorietuin op 2 juni


Op zondag 2 juni nodigen we alle gezinnen uit die een eerste communicant, vormeling of dopeling hadden dit jaar om naar de eucharistieviering te komen en dank te zeggen voor het sacrament dat ze ontvangen hebben.

Na de viering inviteren we alle aanwezigen en parochiemedewerkers - als het weer dat toelaat - op een receptie in de pastorietuin. Bij regenweer gaat de ontmoeting door in de kerk. Om het aantal glazen en broodjes goed te kunnen inschatten, vragen we om je in de mate van het mogelijke vooraf in te schrijven via het inschrijvingsformulier onderaan dit artikel.

Tot heel binnenkort in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw Tielt op zondag 2 juni 2024 om 10 uur, met nadien de mogelijkheid om natepraten bij een drankje en een hapje in de tuin van de pastorie.