dinsdag 6 december 2022

Kom je meeproeven van Alpha?

Dit najaar organiseerden we in Tielt-Winge de “Alpha” cursus. Een ontmoetingsmoment om in een kleine groep te praten over wat écht belangrijk is in het leven. Graag deel ik – als één van de 20 deelnemers – mijn ervaringen.

Ik nam afscheid van de kerk… en herontdekte de magie

Net zoals (vermoed ik) velen onder jullie, was ‘naar de mis gaan’ een wekelijks ritueel waarbij ik als jongere weinig stilstond bij de betekenis ervan. Ik nam dan ook langzaam afscheid van de kerk naarmate ik puberde en student werd. Elk jaar nog naar de kerst- en paasviering, maar daar bleef het bij.

Samen in gesprek tijdens het Alphaweekend in
Scherpenheuvel

Nadat ik trouwde en gezegend werd met kinderen veranderde dat… eerst één kleine spruit, maar op den duur waren het er vier! In de drukte van het leven, begon het meer en meer te dagen. “Wat zijn eigenlijk de belangrijke dingen?”, “Is er meer dan het werk en het heen-en-weer hollen van de ene naar andere activiteit?”

Door de ogen van mijn kinderen herontdekte ik de magie. De rust en geborgenheid van een nieuwe ontmoeting met ‘geloof’. En naarmate ik meer betrokken geraakte in de parochiewerking, groeide ook de interesse om dat geloof te verdiepen en te herontdekken.  De ‘Alpha’ cursus was een ideale manier om dat te doen.

‘Alpha’ als ontmoetingsplaats

Even wandelen en luisteren naar
verhalen tijdens Alpha weekend

De Alpha-avonden verlopen altijd op dezelfde manier. Eerst eten we samen een maaltijd (met dank aan de vrijwilligers in de parochie die telkens een heerlijk menu samenstellen – Pia, Annie, Guido, Luce!).

Vervolgens een korte film waarin wat inhouden gedeeld worden. En vragen gesteld. Wie is ‘Jezus’? Hoe kwam de Bijbel tot stand? Durf ik getuigen van mijn geloof? Wat of wie is de ‘Heilige Geest’? Hoe kan ik bidden?

Maar het laatste stuk is waar het gebeurt… In kleine gespreksgroeten praten we over het  thema van de avond. Het leuke eraan: in tegenstelling tot wat je in de “mis” hoort, is dit geen eenrichtingsverkeer. Ik kreeg de kans te zien hoe verschillend wij allemaal

Samen naar het filmpje kijken

ons geloof beleven. Hoeveel varianten er zijn. Hoe iedereen zo anders kijkt naar het leven – en wat daarna gebeurt. We praten over dingen die écht belangrijk zijn. Wat doe ik graag? Wat wil ik veranderen? Wat is de ‘rommel' in mijn leven? Wat doe ik met mijn talenten? Wat doe ik voor de mensen rondom mij?

… en wat nu?

De eerste Alpha-ronde loopt op zijn einde. We gaan zeker in de groep nog een evaluatie doen, en ook de vraag stellen wat we volgend jaar als vervolg zouden kunnen organiseren.

En we zijn uiteraard ook op zoek naar mensen die interesse hebben om ook eens te ‘proeven’ van het concept.

Heb je interesse – ben je geïntrigeerd – wil je meer weten ? Woensdag 21 december om 19u kan je meeproeven van de laatste Alphabijeenkomst van het jaar. Geef via het contactformulier op deze pagina een seintje aan diaken Luc voor 14/12 of spreek iemand van de parochieploeg aan. Hopelijk mogen we je begroeten!

Maarten Cannaerts

dinsdag 29 november 2022

Vredeslicht 2022 komt naar Tielt-Winge

 Op 15 november ontstak de twaalfjarige Sara uit Altenberg nabij de Oostenrijkse stad Linz in de geboortegrot te Bethlehem het vredeslicht 2022. In die Palestijnse stad is volgens de traditie Jezus Christus, vredesvorst, geboren. Nadien vloog Sarah met het vredeslicht naar Oostenrijk van waaruit het zal verdeeld worden over Europa, de Verenigde Staten en enkele Zuid-Amerikaanse landen

"Het Vredeslicht is zo'n eenvoudig teken dat zoveel mensen vreugde brengt" zegt Sarah en "via onze Oekraïense klasgenoot ervaren we aan den lijve wat het betekent om geen vrede te hebben".

De overkoepelende organisatie voor België schrijft over het vredeslicht: "Het vredeslicht wil mensen motiveren om tussen Kerstmis en Nieuwjaar een eenvoudige, maar een persoonlijke en actieve bijdrage op te nemen om warmte, vreugde, hoop, licht en hartelijkheid aan alle betrokkenen door te geven.

We oriënteren ons op de dialoog ten dienste van de vrede. Een signaal van verbondenheid aan betrokkenen die op zoek zijn naar betere leefomstandigheden, waar ook in de wereld.  In het bijzonder de inwoners in (of uit)  Oekraïne, Rusland en andere landen waar er conflicten zijn.  Tevens nodigt het vredeslicht mensen uit om beter zorg te dragen voor de wereld waarin we leven.   Een niet mis te verstane boodschap die open staat voor elke levensbeschouwing."


Vredeslicht in Tielt-Winge

We vroegen aan Maarten Cannaerts van de parochie Sint-Donatus Tielt-Winge wat we met het vredeslicht hier zullen doen. Hij zei: "Op zaterdag 17 december onthalen we het vredeslicht in onze gemeente en stappen we in een fakkeltocht van het Huis van het Belgisch-Franse Verzet in Sint-Joris-Winge (Halensebaan 45) via het oorlogsmuseum aan de kerk in Kiezegem ca.17u30 (Kerkstraat 1A) naar het Museum 44 in Meensel (Binkomstraat 1A). We vertrekken in Sint-Joris-Winge om 17u aan het museum in Sint-Joris-Winge en nodige iedereen uit om mee te stappen voor vrede. 

Komt u ook meestappen en wilt u voor uw vereniging een vredeskaars meenemen? Meld u dan hier aan: https://ap.lc/XAMDJ

Om 18u30 luiden we de vredesklokken en overhandigen we het vredeslicht aan het gemeentebestuur, verenigingen en burgers van Tielt-Winge. Deze gebeurtenis wordt opgeluisterd door de harmonie van Sint-Joris-Winge, en we schenken warme soep via de actie Soep op de Stoep ten voordele van Welzijnszorg. Nadien (19u) start een muzikale avond met de ‘Winterzingeling' door de dames van FERM Meensel-Kiezegem in en om de Sint-Mattheuskerk. Gans de avond zijn er in de bar hartverwarmende dranken te krijgen."

"Het vredeslicht zal ook verdeeld worden in de kerstvieringen", zo vulde diaken Luc Claeys nog aan.

woensdag 23 november 2022

Engelen in de advent

Op de voorlaatste zondag van het kerkelijk jaar wierp diaken  Luc al een blik vooruit naar de advent en liet hij zich inspireren door de betekenis van de naam van de profeet 'Maleachi' wat engel betekkent. We lezen mee in een stukje van zijn preek...

Duistere periodes en donkere wolken, de downs komen ook voor in ieders persoonlijke leven dat moet ik jullie niet vertellen, een financiële tegenslag, problemen op school of op het werk, een ziekte of ongeval in de eigen kring, afscheid moeten nemen van een geliefde door dood of een relatiebreuk,… Het is eigen aan het leven.

Bij een recente restauratie van de
Geboortekerk in Bethlehem werden
 unieke mozaïeken ontdekt.
Voor het eerst wordt een mozaïek u
it de Geboortekerk gebruikt
voor een serie Kerstkaarten.
Te bestellen bij Kerk in Nood
In donkere tijden hebben we nood aan een opsteker, aan een lichtje. Dat zullen we de volgende dagen wel merken als we door de straten lopen en de huiskamers binnenkijken; de kerstverlichting of de wintersfeerverlichting zoals ze dat in Leuven noemen wordt uitgepakt en bovengehaald, nog twee weken en we steken week voor week de adventskaars aan op weg naar de geboorte van Hij die het Licht van de wereld wordt genoemd.

En je zou het misschien op het eerste gezicht niet verwachten maar de twee teksten die we deze ochtend gelezen hebben, zijn evenmin doemberichten. Integendeel ze waren geschreven om de mensen te bemoedigen, om ze tot steun te zijn, om ze een duwtje in de rug te geven. De profeet Maleachi was vermoedelijk actief in de vijfde eeuw voor Christus, in de periode dat de Perzen het heilig Land regeerden en een deel van de joodse  bevolking vanuit een lange ballingschap in Babylonië teruggekeerd was naar het heilig land en begon met de heropbouw van de tempel in Jeruzalem.

Maleachi (Malalaika in het Swahili) betekent engel. Dat is wat God doet, wanneer we het moeilijk hebben; Hij zendt engelen, mensen met een goed hart, die een troostende arm op onze schouder leggen, een luisterend oor aanbieden, een klusje opknappen, wat licht brengen in de duisternis. Voor de mensen die God hoogachten, mensen die in de Liefde met grote L geloven, komt de zon op van de gerechtigheid, hoorden we, met vleugels en ze brengt genezing.

Enkele dagen was ik met een vrijwilligster van Samana in Sint-Joris-Winge op bezoek bij een bejaarde huishoudster van een nog wat meer bejaarde priester die nu in de kliniek ligt. Ze verblijft dus alleen in een oud huis waarvan de voordeur en de achterdeur niet goed meer sluiten. Ze houdt niet erg van het huis en is erg bang in het donker. Daarom staan er bij de wel zeker honderd heiligen beelden in het huis overal elektrisch kaarsjes en lichtjes die dag en nacht branden. Het leek al bijna Kerstmis. Maar ze was wel blij met het bezoek van de medewerkster van Samana/Ziekenzorg; we kunnen gerust zeggen dat ze een moderne engel is. Gelukkig komen daar aan huis nog andere engelen aangevlogen, zoals de verpleegsters van het Dommelhof en de huishoudhulpen van de sociale dienst van de gemeente. Ze zijn boodschappers van de grote Liefde.

Tekenen van liefde doen met andere woorden mensen weer opstaan; zodat ze het weer zien zitten, zodat er weer licht komt in de tunnel. Dat opgaande licht, het optillen van terneergedrukte mensen dat is de verrijzenis van de Heer dat kan gebeuren in elk mensenleven. Elke periode van het jaar, elke dag is een geschikt moment om zelf een beetje een engel te zijn, om je vleugels uit te slaan en een lichtje te zijn voor andere mensen. In de komende tijd van advent en kerst zijn engelen veelvuldig aanwezig.

We zullen ze horen spreken en zingen in de Bijbelteksten, ze hangen in de kerstbomen en boven de stal, je zal ze zien in de kerstverlichtingen en de kerstmarkten, zelfs als die deze naam niet meer mogen dragen, ze zullen klinken in de muziek, en zijn afgebeeld op de servetten aan de feestdis. Telkens als we ze zien, laat het voor ons een aansporing zijn om het Licht van Christus door te geven, om van de verrezen Heer te getuigen, door anderen op te tillen.

dinsdag 22 november 2022

Gratis kerstaffiche 2022 aanvragen

Getuigen over geloof met een affiche

Binnenkort vieren we met het gezin, de familie of vrienden weer het kerstfeest. Als christen kregen we de


opdracht van Jezus Christus om zijn Blijde Boodschap te verkondigen in woord en daad. De vzw Herbronnen biedt u in samenwerking met vzw Kerk in Nood een gratis kerstaffiche aan om op te hangen aan uw raam of een andere zichtbare plaats.

Kunstenares

Zo kunt u aan anderen laten zien dat God onder ons is komen wonen in Jezus Christus als een kleine, kwetsbare mens, geboren in een stal te Bethlehem. De affiche is een ontwerp van de Belgisch-Zwitserse kunstenares Bradi Barth, die opgroeide in de stad Chur.

Gedurende de laatste 20 jaar van haar loopbaan, heeft Bradi zich bijna uitsluitend gegeven aan de religieuze kunst omdat zij ervan overtuigd was dat haar artistieke gaven, een gave van God was.Bradi Barth is in 1922 geboren in Sankt-Gallen (Zwitserland) en overleed op 2 oktober 2007.

In de vieringen en op de pastorie

U kunt deze affiche of een andere uit de vorige jaren gratis afhalen op de pastorie, Sint-Annastraat 17. Ze zullen ook worden aangeboden tijdens de adventsvieringen en kerstvieringen.

Diaken Luc Claeys

woensdag 16 november 2022

Oudejaar in de Kerk

Christus Koning, voluit het feest van Christus Koning van het Heelal, is het feest waarmee het kerkelijk jaar wordt afgesloten. De week daarop begint de advent. Men zou ook kunnen zeggen dat het hoogfeest van Christus Koning valt op de vijfde zondag voor Kerstmis (25 december).

Geschiedenis

De aanleiding voor paus Pius XI om in 1925 dit feest in te stellen was de 1600-jarige viering van het Concilie van Nicea. Op dat concilie werd de tekst van de geloofsbelijdenis geschreven die nog altijd in de eucharistieviering uitgesproken wordt. Dat Concilie bepaalde ook de datum van Pasen: de eerste zondag na de eerste volle maan van de lente.

Feest van de Chiro

Christus Koning is het patroonsfeest van de Chiro. Ook in onze kerkgebouwen zullen de twee Chirogroepen van onze gemeente meevieren. Op zondag 20 november verwelkomen we Chiro Jevati om 10u in de Onze-Lieve-Vrouwkerk van Tielt en om 11u30 vieren we Christus Koning nog eens, maar dan met Chiro Esjeewee van Sint-Joris-Winge in de Sint-Joriskerk.

Een koning als goede herder

Na de aanklacht tegen de slechte herders die de koningen van Israël dikwijls waren, belooft God alle verstrooide schapen, maar vooral de meest verwaarloosden, weer bijeen te brengen. Daartoe zal Hij een nieuwe David doen opstaan, een koning die zijn kudde zal weiden op wegen van gerechtigheid en liefde, en die voor de zwakste schapen een bijzondere aandacht heeft. Deze nieuwe koning, deze goede herder, hebben christenen gezien in Jezus.

Een koning op het kruis

Aan het kruis lachen de soldaten die de wacht houden Jezus uit en spotten met Hem: "Als Gij de koning der joden zijt, red dan uzelf." Boven Jezus stond als grafschrift in Griekse, Hebreeuwse en Latijnse letters te lezen: "Dit is de koning der Joden." Ze begrijpen niet dat het koninkrijk van Jezus van een heel andere orde is. Het is een rijk van barmhartigheid, een koninkrijk van liefde.

Met de verenigingen

Het slotfeest van het kerkelijk jaar is ook het moment om alle christelijke verenigingen van Tielt-Winge met hun vaandel uit te nodigen en samen eucharistie te vieren en te bevestigen dat de bevrijdende boodschap van Jezus Christus onze inspiratiebron is. Zo kunnen we ingetogen de vier adventsweken ingaan om uit te kijken naar het geboortefeest van de Heer. Welkom in de Eucharistieviering van Christus Koning op zondag 20 november om 10 uur in de Onze-Lieve-Vrouwkerk van Tielt, Bergstraat, Tielt-Winge.

(Bron voor de tekst: Bijbel in 1000 seconden. C. Leterme)