donderdag 3 november 2016

Sint-Hubertusvieringen en gezinsviering in Tielt-WingeOp zaterdag 5 november 2016 is onze volgende gezinsviering. Tijdens deze viering komen we meer te weten over Sint-Hubertus, patroonheilige van de jacht. Er zijn heel wat gewoontes en gebruiken rond zijn feestdag. Eén daarvan is dat er brood gezegend wordt en dat wordt dan opgegeten door mens en dier als bescherming tegen ziektes . Na de viering krijgt ook iedereen een stukje gezegend brood mee naar huis.
Zaterdag 5 november 2016 om 18u in de Sint-Denijskerk van Houwaart (Tielt-Winge)


Sint-Hubertusbrood
Op vele plaatsen is het de gewoonte om op de feestdag van Sint-Hubertus (3 november) broodjes te laten zegenen. In de parochies van Tielt-Winge gebeurt dat op tijdens de Eucharistievieringen van 5 en 6 november. Over de heilige Hubertus worden vele verhalen verteld en soms zijn ze tegenstrijdig.

Beeld van de Heilige Hubertus in de processie te Kerkom
De heilige Hubertus
Een van de legendes gaat als volgt: St.-Hubertus was een edelman die zijn dagen sleet met groots opgezette jachtpartijen. Zelfs op een Goede Vrijdag ging hij eens jagen en hij achtervolgde toen een groot en lenig hert. Net op het moment dat hij zijn pijl richtte om het genadeschot te geven, draaide het hert zich om naar Hubertus en tussen zijn gewei verscheen een stralend kruis. Hubertus was verbijsterd door dit teken van O.-L-.Heer en ging letterlijk door de knieën. Hij zag in dat hij zich alleen maar bezighield met futiliteiten en dat er zoveel belangrijker dingen waren in het leven. Hij bekeerde zich en ging als kluizenaar leven. Later werd hij opgemerkt door de bisschop van Tongeren en Maastricht: Lambertus, die hem tot priester wijdde en hem meenam op missiereis. Na de moord op Lambertus werd Hubert de nieuwe bisschop. Omdat het te gevaarlijk werd in Brabant en Limburg trok hij zich terug in Luik, waar hij in her jaar 727 door een koortsaanval geveld werd. Zijn relikwieën werden 100 jaar later overgebracht naar een abdij in het huidige St.-Hubert in de provincie Luxemburg.

Brood als teken
Hubertus wordt aanroepen bij hondsdolheid. Het is een oude christelijke gewoonte om op de feestdag van Sint-Hubertus gezegend brood te eten. Vroeger aanzag men het Sint-Hubertusbrood als een afweermiddel tegen bepaalde infecties en besmettelijke ziekten. Wij zijn echter tot het inzicht gekomen dat dit geen mirakelbrood is, en toch willen wij die traditie in ere houden. In naam van de Heer zullen wij het brood zegenen om te bevestigen dat de Heer onze familietafel zegent, en om ons eraan te herinneren dat we door het brood te eten en het te delen, in goede en kwade dagen, ook alles wat we in van de Heer krijgen, zouden respecteren en delen met anderen.

Gebed bij de zegening van de broodjes
Almachtige eeuwige God,
overal bent U aanwezig.
Midden onder mensen verricht U uw werk.
Alles leidt U ten beste voor wie U liefhebben.
Verhoor ons gebed:
Bescherm de mensen die dit brood eten,
tegen gevaren die hen bedreigen.
Vergroot hun vertrouwen in U.
Laat de kracht van het kruis het kwaad overwinnen.
Mag uw geest onder de mensen
zelfvergeten dienstbaarheid teweegbrengen
en de blijdschap van de kinderen Gods.
Hierbij helpe ons de heilige Hubertus
door Christus, onze Heer. Amen.

Alle vieringen met zegening van Hubertusbrood

32ste zondag door het jaar
Za 5 november

Zo 6 november
Sint-Denijs Houwaart

Sint-Mattheus Meensel

O.-L.-Vrouw Tielt
18:00

09:00

10:30
Gezinsviering

Eucharistie

Eucharistie


Moderne Sint-Hubertuservaring: een jager ontmoet een hert en krijgt het niet over zijn hart het dier neer te schieten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank u wel voor uw reactie. Van zodra ze is nagelezen en goedgekeurd, zullen we ze publiceren.