dinsdag 20 december 2016

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde!

Hier en daar zullen dit kerstlied en andere liederen weerklinken. We vieren de menswording van de HeerVier met ons de Menswording van de Heer
Toen ik aantrad als diaken in de zone Tielt-Winge, werd me de opdracht gegeven om voor te gaan in huwelijksvieringen, uitvaarten en om kinderen te dopen. Je hoort dikwijls zeggen dat de kerk alleen maar oudere mensen aantrekt. Maar nu, vier maanden later, stel ik vast dat de het grootste deel van mijn tijd uitgaat naar het dopen van borelingen en het voorbereidende bezoek aan jonge gezinnen.
Elke keer mag ik me samen met de fiere ouders verbazen over het wonder van het nieuwe leven. Ook al kennen we vandaag het biologische en medische verloop van de geboorte van een kind, toch blijft de menswording van zo een nieuw schepseltje ook een groot wonder en een mysterie. Ouders die vragen om hun kindje te laten dopen, begrijpen zonder moeite dat hun kind niet alleen van hen is, maar beschouwen het ook als een geschenk van God.

Menswording
Vanaf de geboorte schenken ze hun kind een onvoorwaardelijke liefde. Het is net hetzelfde als wat Jezus ervaart bij zijn doop in de Jordaan, toen Hij een stem hoorde: “Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de Geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.’”
Het is die Liefde die onze God naar ons toezond toen Hij zijn Zoon schonk en in het gezin van Maria en Jozef liet geboren worden. Dat is het vreugdevol gebeuren dat we met Kerstmis vieren. God kwam onder ons wonen als een mens.

Vieringen in Tielt-Winge
We nodigen dan ook iedereen uit om dit Feest met ons te vieren in één van de kerken van onze federatie. Voor elk van u is er wel een viering die past in de planning van uw familie.
Gezinnen met jonge kinderen of mensen die nog een diner plannen, nodigen we op 24 december  uit om 18:00 uur in de kerk van Sint-Joris-Winge. We zingen traditionele kerstliederen en zorgen ervoor dat  iedereen kan meezingen. Vier je liever na de kerstmaaltijd, dan sluit je aan bij de Eucharistie om 21:00 uur in de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Tielt. Liefhebbers van een traditionele Middernachtmis kunnen terecht in de Sint-Denijskerk van Houwaart (24:00 u). Op Kerstdag 25 december openen we voor de vroege opstaanders het Hoogfeest met een Heilige Mis om 09:00 uur in de Sint-Pieterskerk van Kiezegem. De Hoogmis van 10:30 u gaat door in de Sint-Martinuskerk te Tielt en wordt opgeluisterd door het koor en een kinderkoor met zang én dans. Tenslotte viert de gemeenschap in Meensel ook nog op Tweede Kerstdag (26 december Sint-Stefanus) om 09:00 u in de Sint-Mattheuskerk.
Van harte welkom en aan ieder een zalig en vredevol Kerstfeest!

Diaken Luc Claeys

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank u wel voor uw reactie. Van zodra ze is nagelezen en goedgekeurd, zullen we ze publiceren.