zondag 1 januari 2017

Nieuwjaarsbrief - Feest van Maria, Moeder Gods - 1 januari 2017

Beste broeders en zusters,

Zo mag ik jullie allen noemen op de eerste dag van het nieuwe jaar,
Want we zijn kinderen van de Moeder van God al tegaar.
Daarom stuur ik jullie mijn allerbeste christelijke wensen,
Niet alleen voor de aanwezigen hier in Houwaart, Meensel en in Tielt maar voor alle mensen.
 
We vieren vandaag het feest van Gods Moeder, Onze-Lieve-Vrouw,
Van dat klein kindeke in zijn kribbeke dat leit in de kou.
Laten we haar allemaal als voorbeeld volgen in ons gebed,
Zoals zij alle mooie woorden over haar zoon in haar hart heeft ingebed.

Aan alle moeders en vrouwen wens ik in de zorg voor hun kinderen -en kleinkinderen heel veel kracht,
Die ook Maria vond bij het lijden van haar Zoon, maar ook in zijn zorg voor de kleinsten, wat een pracht.
Weet dat je met al je zorgen en vragen, steeds bij haar terecht kunt in deze of gene kerk,
Vraag het maar, en ze bemiddelt wel bij haar Zoon, voor steun in al je werk.

Ook de vaders en mannen moeten zich niet schamen om af en toe een kaarsje te branden,
Ik zie ze het doen in kleine kapellen, in Scherpenheuvel en in bedevaartsplaatsen van vele landen.
Hij zendt – zo lezen we bij Paulus vandaag – het vuur en de inspiratie van zijn Geest,
Naar alle kinderen van de Vader die ooit slaven zijn geweest.

Jongens en meisjes, hoe de toekomst lopen zal het is ons onbekend;
Ook het gezin van Jezus, het werd niet altijd door het leven verwend.
Laat je inspireren door Maria: ze nam de uitdaging van nieuw leven aan;
En ook de timmerman Jozef liet dat jonge meisje niet in de kou staan!

Meters en oma’s hier aanwezig, jullie kunnen alle petekinderen dit jaar hoop schenken,
Met jullie daden van liefde, bedient de Moeder van God je op al je wenken.
Natuurlijk verdienen ze af en toe een schoon cadeau,
Maar ’t moet niet altijd met veel geld zijn en zo.

Peters en opa’s, maak dit jaar de belofte op de doop van die kinderen waar,
Vertel hen af en toe over Jezus met een woordje of een klein gebaar.
Geef ze een kruisje, doe zoals de Heer het ons vraagt en zeg: ‘God zegene en beware u’,
Stel het niet uit tot later, doet het dit jaar nog, nog vandaag, doe het nu.

Aan alle mensen, in deze kerk of nog thuis, wees allen welkom hier.
Dankzij de Heilige Familie zet onze God de deur op een kier,
Jezus werd geboren in een nieuw samengesteld vluchtelingengezin,
Maria, uw Zoon sloot niemand buiten, iedereen mag erin.

Lieve Maria, aan het kruis, uw Zoon schonk  u als zijn moeder van ons allemaal!
U bent een baken van hoop, de vijanden gingen niet met zijn erfenis aan de haal.
Lieve Maria, Onze-Lieve-Vrouw, Moeder van God, aan u richten wij onze bede,
Vraag aan God voor ons gelovigen en de dienaren in uw Kerk zijn vrede!

Vanwege uw nederige dienaar, uw kapoen en af toe een schelm. Tielt-Winge,  1 januari 2017

Keren we ons nu allemaal tot haar
En laat ons bidden met de woorden van de engel in het nieuwe jaar:

Weesgegroet Maria, vol van genade, de Heer is met U
Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen
En gezegend is de vrucht van uw Lichaam, Jezus.
Heilige Maria, Moeder Gods,
Bid voor ons, arme zondaars,
Nu en in het uur van onze dood.

Amen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank u wel voor uw reactie. Van zodra ze is nagelezen en goedgekeurd, zullen we ze publiceren.