woensdag 26 april 2017

Jullie zijn Paasmensen

Als diaken was het dit jaar de eerste keer dat ik de Goede Week meevierde met de federatie Tielt-Winge. Hoewel de liturgie overal ongeveer op dezelfde wijze gevierd wordt, bewoog ik me toch ook een beetje op onbekend terrein omdat er ook plaatselijke gebruiken en gewoontes zijn die ik niet kende.

Goede Week
Chrismamis in Sint-Romboutskathedraal te Mechelen
(c) Jeroen Moens
Op maandag trokken we met een aantal mensen naar de Chrismamis in een tot de nok gevulde kathedraal te Mechelen. In die heel plechtige eucharistieviering worden de oliën om dopelingen, vormelingen en zieke mensen te zalven door de bisschop gezegend. De mis hoort eigenlijk in de ochtend van Witte Donderdag te worden gevierd, maar om praktische redenen wordt ze in ons  vicariaat van  Mechelen en Vlaams-Brabant altijd op maandag gecelebreerd. Nadien was er in het pastoraal centrum gelegenheid tot ontmoeting op een receptie aangeboden door de vicariale ploeg van ons bisdom.
Dinsdagavond vierden we op een intieme wijze een verzoeningsviering in de Sint-Mattheuskerk van Meensel opgeluisterd door het parochiale zangkoor. Het sacrament van de verzoening is een beetje op de achtergrond geraakt in onze streken en dat was ook wel te merken aan de opkomst.

Indrukwekkende Witte Donderdag
Heel anders ging het eraan toe op Witte Donderdag. ’s Middags mocht ik al aanschuiven aan de tafel bij de leden van Okra in Meensel. Het hoogtepunt voor deze dag is echter weggelegd voor ’s avonds.
Witte Donderdag in Sint-Joris-Winge i.s.m
KWB Winge
In een fraai gedecoreerde kerk te Sint-Joris-Winge verzamelde een grote groep gelovigen om het laatste avondmaal en de voetwassing van de leerlingen te herdenken. We zijn de KWB van deze parochie heel erkentelijk voor hun deelname en praktische hulp bij de voorbereiding van deze viering. Nadien nodigde deze vereniging alle aanwezigen uit voor een koffie en koek in het cafetaria van de sporthal waar we ook werden geïnformeerd over de projecten van Wereldsolidariteit, de ngo van beweging.net. Op mijn terugweg naar huis hield ik ook nog even halt bij de dames van de KVLV in Meensel die enkele vrouwen uit het opvangcentrum voor vluchtelingen van Lubbeek hadden uitgenodigd voor een avond over natuurlijke verzorgingsproducten. Nergens was Gods liefde tastbaarder aanwezig dan daar in deze ontmoeting. Donderdag was voor mij één van de meest beklijvende momenten van deze Goede Week omdat liturgie, het gelovig vieren, samenviel met verkondiging, het uitdragen van de Blijde Boodschap en dienstbaarheid (diaconie) het dienen van je medemens. Dat is in zijn diepste wezen christen-zijn.

Op vrijdag trad de parochie van Onze-Lieve-Vrouw Tielt op als gastvrouw. Tryphon en Marcel gingen ons op een heel actuele wijze voor in gebed om stil te staan bij het lijden en sterven van de Heer. Tussen elk gebed door speelde een virtuoze Ludo Vandendries telkens een variante van het lied ‘O hoofd vol bloed en wonden’.

Paasvuur
Zaterdag is een stille dag, maar eens het duister inviel, trokken we naar de kerk. De Paaswake werd gevierd in twee parochies. Priester Paul Schotsmans leidde de dienst in de Sint-Martinuskerk waar
Paasvuur in de kerk van Houwaart
het koor van Tielt de samenzang in de viering ondersteunde. Priester Jos Valvekens en diaken Luc celebreerden in Houwaart, muzikaal begeleid door het parochiale koor. Heel bijzonder: in beide eucharistievieringen werd onze geloofsgemeenschap uitgebreid en gesterkt. Evi Vanmeensel uit Tielt ontving het sacrament van het vormsel in de Sint-Martinuskerk en Lowie Vanfroyenhoven werd in Houwaart gedoopt. Twee mensen die uitdrukkelijk en zeer bewust kiezen om als christenen, om als gezalfde mensen, door het leven te gaan. Wat een mooie getuigenis. Proficiat! In de druk bijgewoonde vieringen zegenden de priesters de Paaskaarsen van de 6 Tieltse parochies die met het Paasvuur aangestoken werden en hernieuwden alle aanwezige gelovigen hun doopgeloften.

Paasmensen
Paasmis in Sint-Mattheüs Meensel
In de hoogmissen van Pasen te Tielt en Meensel-Kiezegem sprak priester Paul Schotsmans zijn genegenheid en dankbaarheid uit voor de vele mensen in onze buurt die vreugde en nieuw leven schenken aan anderen om zich heen. Hij noemt ze Paasmensen: “Het zijn de jonge koppels met hun kinderen waarvan je de liefde vanuit hun gelaat ziet stralen. Het zijn de jonge zorgverleensters in onze woon- en zorgcentra die hun job als een roeping beleven. Het zijn de vele vrijwilligsters en vrijwilligers in onze geloofsgemeenschappen, in Sint-Martinus, in de parochies van Meensel-Kiezegem, in O.L.V.-Tielt, in Sint-Joris-Winge en Sint-Denijs Houwaart. En ja zeker, zijn het niet de ook chiroleidsters en -leiders die ons assisteren in deze paasmis te Tielt en die ervoor zorgen dat er chocolade-eitjes kunnen geraapt worden?”  En bij uitbreiding zijn het natuurlijk alle leiders en monitoren van alle jeugd- en sportverenigingen in onze gemeente! Daar waar Paasmensen onder ons actief zijn, verrijst Jezus opnieuw en mogen we vele tekenen van Hoop ervaren. “De Heer is verrezen, alleluja, alleluja!” Nog een zalige Paastijd aan allen.

Luc Claeys (met dank aan Paul Schotsmans voor de teksten van zijn paashomilie)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank u wel voor uw reactie. Van zodra ze is nagelezen en goedgekeurd, zullen we ze publiceren.