zondag 29 oktober 2017

Tielt-Winge vierde samen

Telkens er een vijfde zondag voorkomt in een maand is er slechts één eucharistieviering in onze gemeente. We willen uitdrukkelijk alle christengelovigen van onze gemeente samenbrengen om zo in een grotere gemeenschap de vreugde van het Evangelie te voelen en te vieren.

Op 29 oktober verzamelde de gelovige gemeenschap van Tielt-Winge in de Sint-Joriskerk van Winge voor de zondagse Eucharistieviering. Op deze laatste zondag van de missiemaand lieten we ons inspireren door de Kerk in Zuid-Korea.

Diaken Luc Claeys: "Dat Missio dit jaar heeft gekozen voor Zuid-Korea is wellicht verrassend. Zuid-Korea is immers geen arm en hulpbehoevend land waarvan ze zo van die zielige beelden kunnen sturen met uitgehongerde kinderen of kapotgeschoten huizen. Neen, Zuid-Korea is een rijk en hoogtechnologisch land, een Zuidoost Aziatische tijger, met een enorme uitvoer. Het is de 7de grootste exporteur in de wereld. Zuid-Korea is in Azië op dit ogenblik de vierde grootste economie (dit na Japan, China en India). We kennen het land van zijn hoogtechnologische producten en auto’s.

In die zin is het een land dat qua welvaartsstandaard vergelijkbaar is met ons land. Toch is er ook een verschil. In Zuid-Korea groeit de kerkgemeenschap immers enorm, ondanks bloeiende technologie die de maakbaarheid van de wereld doet vermoeden. In Zuid-Korea is de Kerk hip en durft de kerk naar buiten treden, wat erg missionair is.  Dat is heel anders dan in ons land. 
...

Het christendom in Korea is verspreid door leken, niet door priesters en missionarissen. Dat is voor mij al een eerste grote bron van inspiratie voor de kerk in België. We kunnen klagen dat er geen priesters, geen paters en zusters meer zijn, maar in wezen zijn zij niet de oorzaak van een vermindering van de aanwezigheid van de Blijde Boodschap in onze samenleving. Het christendom zal slechts overeind blijven in ons land, de parochies van Tielt-Winge zullen maar blijven bestaan wanneer de gelovigen hier zelf overtuigd zijn van de kracht van die boodschap en ervan willen getuigen in woord en daad aan de mensen rondom ons heen.De katholieke Kerk in Zuid-Korea heeft ook een vrouwelijke kant. Dat is zo nadrukkelijk zelf dat in Zuid-Korea het katholicisme de ‘Godsdienst van de Moeder genoemd. Het zijn dus niet alleen lekengelovigen die onze godsdienst verspreid hebben, maar vooral vrouwen. Dat is een tweede bron van inspiratie en hoop voor mij voor de kerk in België en in Tielt-Winge want ook in onze parochies vandaag zijn vooral vrouwen vrijwilliger en zeker op de plaats waar het kan groeien, in de catechese zijn ze zeer actief en ook jonger. Wel ik hoop dat ze die taak blijvend op zich nemen en dat ze die dynamiek zouden uitdragen op andere vlakken van ons kerkelijk leven.

Een derde kenmerk dat me opviel over de kerk in Zuid-Korea is dat de Koreaanse christen fier is op zijn godsdienst en dat niet wegstopt, fier op de gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen die zijn godsdienst uitdraagt, fier op de democratie die het katholicisme heeft verdedigd tegen de dictaturen die Zuid-Korea heeft gekend; door die trots en fierheid wekt de godsdienst aanstekelijk, is het aantrekkelijk niet alleen onder de armen en verworpenen waarvoor ze zich inzetten, maar ook onder de studenten, de hoog opgeleiden, de wetenschappers en de politici en de presidenten van de afgelopen jaren. Die durf en trots ontbreekt ons hier nu een beetje, we willen wel gelovig zijn maar houden het privé; we gaan wel naar de kerk maar vertellen het liever niet aan de anderen. Zo kan het niet aantrekkelijk zijn, natuurlijk.

Broeders en zusters, ik ben de organisatie Missio heel dankbaar dat zijn dit jaar geen klassiek ontwikkelingsland in de kijker hebben gezet maar een modern land dat ons de ogen kan openen. Het is een spiegel waarin we bewuste gewone gelovigen zien, die trots zijn op hun godsdienst, mannen en vrouwen, gelijkwaardig en met een vrouwelijk extra touch. Wel zo worden we straks gezonden naar ons dorpskernen; vinden we er inspiratie in om te getuigen van Jezus Christus? ik hoop het van harte!"


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank u wel voor uw reactie. Van zodra ze is nagelezen en goedgekeurd, zullen we ze publiceren.