zondag 19 november 2017

Overweging bij het Evangelie over de talenten

Homilie 19 november 2017: dank en uitnodiging
Broeders en zusters,
Ik heb vorige week reeds gezegd op een bijeenkomst van de medewerkers van de parochies van Meensel en Kiezegem en wil het vandaag ook nog eens graag herhalen voor deze kerk. Anderhalf jaar nadat ik hier gestart ben in Tielt-Winge (en in deze parochie van Sint-Denijs Houwaart/ Sint-Mattheüs Meensel/ Onze-Lieve Vrouw Tielt) overheerst mij een gevoel van dankbaarheid voor de medewerking en het gastvrije onthaal. Overal in de parochies zijn er mensen die hun talenten, hebben ingezet om de parochies levendig te houden en ook om onze gemeenschappen sterker te maken en te doen groeien, mensen die meewerken in de liturgie (de vieringen zowel missen als op gebedsmomenten en bezinning), in de catechese (eerste communie en vormsel), in de verkondiging (via parochieblad, nieuwe media), in de diaconale projecten d.w.z. de dienst van de kerk aan de minderbedeelden (WMH, Welzijnszorg, Broederlijk Delen, Missio, enz.). Dat alles maakt ons tot een hechtere gemeenschap. Alles wat jullie hier doen en gedaan hebben voor een ander, dat doe je voor de Heer.
Talenten
Die talenten, dat is de rijkdom, die je bezit en waarmee je andere mensen tot dienst kunt zijn, andere mensen kunt doe verrijzen. Iedereen heeft die talenten, de één heeft er al meer dan een ander, ja, dat is waar, maar slechts met één kan je al veel uithalen.
Zo kan je bijvoorbeeld een woord spreken, de meesten onder ons kunnen spreken. Met een woord kan je mensen de grond instampen en vernederen, je kan ze kleineren en pesten, je kan ermee mensen ontmoedigen en demotiveren of je kan ook niets zeggen en zwijgen als er bijvoorbeeld onrecht zich voordoet. In zo’n geval handelen we als die dienaar die zijn talent begraven heeft of zoals een dief in de nacht.
Anderzijds kan een woord ook wonderen doen: een schouderklopje en een complimentje geven, iemand de moed inspreken en prijzen om vooruitgang met zelfs het kleinste stapje vooruit, iemand aanmoedigen, voor hem te beste spreken of verdedigen wanneer hij in een penibele situatie verzeilt is geraakt. Broeders en zusters, dan zijn we zoals dienaren die hun talenten hebben ingezet. Dan zijn we de kinderen van het licht waarover Paulus spreekt.
Dat is onze opdracht als christenen om onze samenleving naar een hoge niveau te tillen, haar zo om te vormen tot een wereld zoals God die graag ziet, het Rijk der Hemelen noemt Mattheüs het. Dat is niet eens zo ver weg want zo zeggen we zelf ook als we gelukkig zijn dat we ons voelen als in de zevende hemel, dat is het een beetje.
Een kleine groep en toch van betekenis


Adventsbezinning met bisschop Mgr. Albert Vanbuel
op donderdag 7 december om 20 uur in de St.-Martinuskerk
Soms merk ik een beetje ontmoediging als mensen me aanspreken en zeggen dat we niet meer met velen zijn, dat er amper 1,5% van de inwoners in Tielt-Winge zich achter het geloofsproject willen scharen. Dan voel ik een beetje nood aan herbronning. Dat is waar we moeten af en toe de batterijen opladen. De adventsperiode die binnen een tiental dagen van start gaat is daar een ideale periode voor. Daarom hebben we iemand uitgenodigd die ervaring heeft om als kleine geloofsgemeenschap toch van tel te zijn en van betekenis te zijn voor de samenleving waarvan hij deel uitmaakt. We hebben een bisschop uitgenodigd, een missiebisschop, Mgr. Albert Vanbuel, een pater salesiaan, zal ons op donderdag 7 december om 20:00 in de kerk van Sint-Martinus Tielt, zijn ervaringen delen van zijn werk in de Centraal-Afrikaanse Republiek en samen met ons ook kijken of er wegen zijn die we hier in Tielt-Winge (Houwaart, Meensel, Tielt) kunnen bewandelen waardoor we als kerkgemeenschap op een vreugdevolle, verfrissende en verrijkende manier van betekenis kunnen zijn. U bent ervan harte voor uitgenodigd.
Evangeliseren op de kerstmarkten en bij u thuis
Gratis kerstaffiche: Kerstmis gaat over
Menswording van God
En ja, we zijn een kleinere gemeenschap, maar we willen daar niet in berusten.  Enerzijds hebben we gezien als we de foto’s van het afgelopen jaar eens bekeken hebben dat er ook vele momenten waren dat we met meer dan die 1,5% verzameld waren in onze kerken. We gaan dat ook laten zien en we gaan mensen uitnodigen om met ons te komen vieren. Daarom neemt de Kerk van Tielt-Winge ook deel aan de twee kerstmarkten die in onze gemeente georganiseerd worden.  Ten eerste zullen we aan de bevolking tonen waarover Kerstmis voor ons in wezen gaat: niet om Glühwein, niet om rendieren met een rode neus en kerstmannen met wat overgewicht die ons aansporen dure cadeaus onder een kerstboom te leggen. Neen, we gaan de mensen uitnodigen om de Menswording van de Heer in ons midden en in ons hart mee te vieren en naar de kerstvieringen te komen. En iedereen van ons kan dat doen, niet alleen die vrijwilligers die op de kerstmarkten zullen staan, maar elk van u kan dat. Als je dat doet dan zet je nu al één van uw talenten in voor onze Heer, die nu nog elders vertoeft maar eens zal wederkomen en zal vragen, wat heb jij nu voor Mij gedaan?
Diaken Luc Claeys


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank u wel voor uw reactie. Van zodra ze is nagelezen en goedgekeurd, zullen we ze publiceren.