donderdag 25 april 2019

Beloken Pasen

Artikel uit Kerk&leven Tielt-Winge 24 april 2019


In de stad Gent waarin ik geboren en getogen ben, zijn er nog een aantal afgesloten steegjes met arbeiderswoningen uit de 19de eeuw die we beluiken noemen. Beloken is het voltooid deelwoord van het werkwoord beluiken wat ‘afsluiten’ betekent. Met Beloken Pasen wordt de paasweek afgesloten.
Priester, diaken en helper in witte albe
Vandaag heet de eerste zondag na Pasen ook de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid.
In het Latijn spreekt men van de ‘Domenica in albis’, de zondag in het wit. Het is een verwijzing naar de witte doopkleren van de doopleerlingen. Vroeger droegen de christenen die in de paasnacht gedoopt waren acht dagen lang een wit kleed, het symbool van hun nieuwe geboorte. Het witte kleed dat de priester, de diaken en de helpers in de liturgie dragen, noemen we ook vandaag nog altijd ‘een albe’. In Duitsland spreekt men ook nu nog over de ‘Witte Zondag’.

Quasimodo
Misschien heb je ooit het verhaal gelezen of de film gezien over Quasimodo, de bultenaar van de Notre-Dame in Parijs. De klokkenluider van de Parijse kathedraal werd zo genoemd omdat hij op Beloken Pasen als boreling te vondeling is gelegd. In het Engels heet de eerste zondag na Pasen Quasimodogeniti Sunday, letterlijk Zoals pasgeborenen.

Vlak voor het verstrijken van de deadline van deze editie bereikte ons het trieste nieuws van de brand in de Parijse kathedraal. De eerste gevoelens zijn er van pijn, droefenis en ongeloof en de vrees dat nu alles verloren is. De ochtend na het drama blijkt dat de fundamenten van de eeuwenoude kerk ongeschonden zijn en het kruis aan het altaar rechtop is blijven staan. We mogen erop vertrouwen dat het kerkgebouw weer als een feniks uit zijn as zal verrijzen. Laat dat een paasteken voor ons zijn dat de vreugdeboodschap van het Evangelie niet stuk te krijgen is en dat ons paasgeloof groter is dan wat dood en vernieling kunnen aanrichten.

De (on)gemovige Thomas
Op Beloken Pasen lezen we altijd het evangelie van de ‘Ongelovige Thomas’, de apostel die er niet bij was toen de verrezen Heer voor de eerste keer aan de leerlingen verscheen. In die zin gelijkt hij een beetje op ons; ook wij moeten een beroep doen op de getuigenissen van anderen over de verrijzenis van Jezus Christus.

Luc Claeys, permanent diaken
Bron: Wat weet je over... 'beloken Pasen'? – Redactie Kerknet.be

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank u wel voor uw reactie. Van zodra ze is nagelezen en goedgekeurd, zullen we ze publiceren.