woensdag 22 mei 2019

“Er is geen weg naar vrede. Vrede is de weg”

Iedere maand presenteer ik samen met ex-collega Dorien Eulaers het radioprogramma 'Kerk in Nood' op Radio Maria België. Als katholieke liefdadigheidsorganisatie ondersteunt Kerk In Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie , gebed en actie .
Uitzendingen: Iedere 3de dinsdag van de maand om 13u. Heruitzendingen op donderdag om 4u45, zaterdag om 18u15 en maandag 4u45 van diezelfde week. Dinsdag 21 mei hadden we het o.a. over de aanslagen van Paaszondag in Sri Lanka. Hieronder vindt u een interview waarover we spraken.

Pater Malaka Leonard Fernando is provinciaal van de viceprovincie van Onze-Lieve-Vrouw van Lanka van de Derde Orde van Sint-Franciscus in Sri Lanka. Hij woont op een halve kilometer van Katuwapitiya, waar de aanslag op de kerk van Sint-Sebastiaan plaatsvond. Recht tegenover die kerk in Katuwapitiya ligt er ook een klooster van de orde. Gelukkig liep geen enkele kloosterbroeder verwondingen op.
Pater Malaka Leonard Fernando
In een interview met Maria Lozano van Kerk in Nood spreekt hij over het bloedbad op
Paaszondag.

Wanneer werd u op de hoogte gebracht van de aanslag?
Op Paaszondag vierde ik om zeven uur ’s morgens de Heilige Mis in een nabijgelegen kerk. Vlak na het einde van de Mis hoorde ik het nieuws van de zes explosies die korte tijd na elkaar hadden plaatsgevonden in Katuwapitiya, Colombo-Kochchikade, Baticaloa en in drie hotels in de hoofdstad Colombo.
Volgens UNICEF bevinden er zich onder de dodelijke slachtoffers minstens 47 kinderen. Uw orde runt ook een school (klein seminarie) op een paar kilometer van de stad Negombo.

Hoe gaat het met de kinderen, kunnen ze eigenlijk wel begrijpen wat er zich heeft afgespeeld?
In de dertig jaar durende oorlog tegen de terroristen hebben de Sri Lankanen heel wat moeten doorstaan. We dachten dat Sri Lanka nu een vreedzaam land was geworden. Door die bomaanslagen werd al onze hoop echter de grond in geboord. De vrede is nog heel ver verwijderd. Onder de slachtoffers van de terreuraanslagen waren een aanzienlijk aantal kinderen. De kinderen zijn onschuldig en ze kunnen niet begrijpen wat er gebeurt. De meesten van hen hebben angst. De scholen zullen enkele dagen lang gesloten blijven.

Zijn er verwanten van u of familieleden van de kinderen onder de slachtoffers?
Neen, mijn verwanten zijn gespaard gebleven. Een heel aantal van mijn vrienden zijn echter gewond geraakt en enkele van hen zijn zelfs overleden.

Hoe hebben de christenen gereageerd? Zijn ze angstig?
Enerzijds luisteren de christenen in Sri Lanka altijd naar hun herders. Daarom berokkenen ze geen kwaad aan anderen. Anderzijds zit de schrik er bij de meeste christenen goed in, omdat alleen christenen het doelwit van de aanslagen waren. De politie voert nog altijd razzia’s uit. De onderzoekers hebben enkele verdachten gearresteerd die met de terreuraanslagen in verband lijken te staan.

Zijne Eminentie kardinaal Malcolm Ranjith
Welke boodschap heeft Zijne Eminentie kardinaal Ranjith verkondigd?
Zijne Eminentie kardinaal Malcolm Ranjith heeft uiting gegeven aan zijn immense droefheid over de explosies in de drie kerken op Paaszondag. In zijn boodschap aan de natie riep kardinaal Ranjith de mensen op om rustig te blijven en het recht niet in eigen handen te nemen. Hij drukte tevens zijn innigste medeleven uit aan de rouwende families die bij de aanslagen verwanten hebben verloren en wenste de gewonden een spoedig herstel. Daarnaast riep hij de mensen op om in deze tijden van nood gul te zijn en bloed te geven.

Welke boodschap wil u graag tot de internationale gemeenschap richten?
“Er is geen weg naar vrede. Vrede is de weg“. Onze patroonheilige, de heilige Franciscus van Assisi, hield evenveel van mensen als van de natuur. Laten wij alle nodige maatregelen treffen om geweld te vermijden en vreedzaam te leven.

Kent u een gebed tot Onze-Lieve-Vrouw van Sri Lanka dat wij aan onze weldoeners kunnen bezorgen zodat ze voor Sri Lanka kunnen bidden?
Van harte dank voor uw bezorgdheid over ons land. Moge God u zegenen.
Wij bidden elke dag het volgende gebed voor ons land Sri Lanka:
“O Moeder, liefdevolle en tedere Koningin en Patrones van Sri Lanka. Wij verzoeken u nederig naar ons, uw kinderen, te willen kijken in dit uur van nood. Goede Moeder, U bent gekomen om ons ook in tijden van gevaar, oorlog en vernieling te helpen. Gezien Uw liefde voor ons, die ons nooit in de steek laat, verzoeken wij U de golven van geweld, van moorden, van verslavingen en van andere vormen van het kwaad, die de eenheid van de mensen verstoren,  uit ons midden te verdrijven.
Help ons om in ons land het Rijk Gods, een Rijk van rechtvaardigheid en liefde, op te bouwen. Wij vertrouwen alle rassen en volkeren van ons land aan uw liefdevolle zorgen en leiding toe. Help ons om broederlijkheid, vrede en eenheid te scheppen in onze samenleving. Neem het lot van onze natie in Uw handen en breng ons duurzame vrede opdat wij allen als broeders en zusters van één familie zouden kunnen samenleven. Amen.”

Luc Claeys, p.di.

In de uitzending draaiden we het volgende prachtige lied van de groep Sela; Ik zal er zijn!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank u wel voor uw reactie. Van zodra ze is nagelezen en goedgekeurd, zullen we ze publiceren.