vrijdag 1 november 2019

Puntjes op de i

Sint-Donatus in OLV-kerk te Tielt
Een drietal jaar geleden werd een samenwerking opgezet tussen de verschillende parochies in Tielt-Winge. Door een afnemend aantal priesters en minder gelovigen in de kerk op zondag, beseften we dat we door meer met elkaar samen te werken een sterkere en hechtere geloofsgemeenschap kunnen vormen. Dat samenwerkingsverband werd de Federatie Tielt-Winge genoemd.

Vlaamse Regering blundert

Op 12 september bekrachtigde een Ministerieel Besluit van de Vlaamse Regering het fusiedecreet van Aartsbisschop Mgr. Jozef De Kesel en werden de zes parochies van Tielt-Winge, samengevoegd tot één parochie: Sint-Donatus Tielt-Winge

Althans, dat was de bedoeling, maar door een foutje van een ambtenaar werd er in de naam een extra i toegevoegd en zo vermeldde het besluit dat de naam 'Sint-Donatius' is, maar dat is een andere heilige.
Sint-Donatus in Houwaart

De foute benaming werd inmiddels door de bevoegde minister rechtgezet en het is nu officieel: de naam van de parochie Tielt-Winge is Sint-Donatus.

De feestdag van onze Sint -Donatus, die in de meeste kerken wordt vereerd met heiligenbeeld, valt op 30 juni.

Heilige DonatusSint-Donatus in het kapelletje

Volgens de legende zou hij behoord Fulminatrix (= Bliksemlegioen). Deze veronderstelling zal wel te maken hebben met het feit dat hij patroon is geworden tegen donder en bliksem.
hebben tot het Legio

Sint-Donatus in de kerk van Meensel
Zeker is in ieder geval dat zijn lichaam in 1652 werd gevonden in de catacomben van de heilige Agnes te Rome. Het werd plechtig overgebracht naar het pas gestichte jezuïetencollege te Münstereifel, ten zuid-westen van Keulen). Algemeen werd verondersteld dat hij een martelaar was uit de Romeinse tijd.

Beschermheilige

In Luxemburg en in sommige Duitse streken, waaronder vooral de Eifel, en ook in het Hageland geldt hij als patroon tegen hagel, donder, bliksem en onweer. Dat komt, omdat tijdens de plechtige intocht van zijn relieken in Münstereifel stromende regen omsloeg in stralende zon. Bovendien was de naam van een andere heilige Donatus, die van Arezzo, ook al verbonden met on- en noodweer.

Openluchtviering

De volgende openluchtviering aan de Donatuskapel te Tielt zullen we dan ook op zijn feestdag vieren dinsdag 30 juni om 19.00u, meteen ook de feestdag van onze samengevoegde nieuwe parochie. De viering wordt opgeluisterd door het koor en we zingen het speciaal voor deze gelegenheid gecomponeerde Donatuslied.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank u wel voor uw reactie. Van zodra ze is nagelezen en goedgekeurd, zullen we ze publiceren.