maandag 16 maart 2020

Bidden en kaarsje branden

Beste mensen,

In deze onzekere tijden mogen we ons zeker richten tot God. Sommigen lachen met mensen die bidden. Bidden helpt ons nochtans om te luisteren naar wat de Heer ons te vertellen heeft en richt ons handelen op het goede. Dr. Albert Schweitzer zei ooit: "Bidden verandert de wereld niet, maar bidden verandert de mensen & mensen veranderen de wereld." U kan ook steeds online een kaarsje aansteken via de website van de basiliek in Scherpenheuvel http://www.scherpenheuvel.be/nl/brand-een-kaarsje.

Daarom stel ik u allen voor om volgende gebed van de Nederlandse bisschoppen te bidden:

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,

Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank u wel voor uw reactie. Van zodra ze is nagelezen en goedgekeurd, zullen we ze publiceren.