maandag 6 april 2020

Eerste communie en vormsel

Beste jongeren, beste ouders,

Omwille van de coronacrisis werden de eerste communies door de bisschoppen uitgesteld tot het najaar. We hebben het genoegen u de nieuwe data te kunnen voorstellen. Mogen we u vragen om de deelname van uw kind aan het sacrament te herbevestigen aan de coördinerende groep van de ouders of aan de verantwoordelijke catechist.
-        
De vormselvieringen gaan door op zondag 4 oktober 2020:
om 09:00 uur in Onze-Lieve-Vrouw Tielt
om 11:00 uur in Sint-Joris-Winge

De vieringen worden gecelebreerd door vormheer E.H. Luc Van Hilst, deken van de regio Tienen en geassisteerd door E.H. Luc Claeys, permanent diaken en coördinator van de parochie Sint-Donatus Tielt-Winge.

-          De eerste communievieringen gaan door in het kader van de zondagsvieringen:
o   Zaterdag 3 oktober om 16:00 uur (!) in Sint-Denijs Houwaart
o   Zondag 11 oktober om 10:00 uur in Sint-Joris-Winge
o   Zondag 18 oktober om 10:00 uur in Onze-Lieve-Vrouw Tielt
De vieringen van de eerste communie worden gecelebreerd door E.H. Paul Schotsmans, helpend priester en geassisteerd door E.H. Luc Claeys, permanent diaken van de parochie Sint-Donatus Tielt-Winge.
Helaas kunnen we voorlopig niet samenkomen en het Paasfeest niet in de kerk vieren. We nodigen u wel uit om de Goede Week digitaal mee te vieren. Op de website https://www.eucharistie.info/ vindt u voor elke dag van de week een viering om toe te leven naar Pasen. Met Pasen vieren we de verrijzenis van Jezus Christus. We kijken hoopvol naar de toekomst. Er is nieuw leven voor ons weggelegd na ons leven hier op aarde, maar ook in de nabije toekomst na deze coronacrisis. Daar bidden we voor!
Luc Claeys, diaken – Annie Laeremans, verantwoordelijke catechese – Paul Schotsmans, helpend priester.


God van alle leven,
van oudsher hebt Gij uw liefde aan de mensen getoond.
In Jezus, uw Zoon, zijt Gij ons heel nabij gekomen.
Hij heeft zieken genezing en vrede gebracht,
Door zijn goedheid en verzoening
heeft Hij nieuwe toekomst geopend
voor mensen die verloren waren.

Kom ons tegemoet met de Geest die Jezus bezielde,
in deze dagen van onrust en onzekerheid.

Geef ons kalmte, wijsheid en moed
om te onderscheiden wat we kunnen doen
om anderen tot steun te zijn
en deze crisis te helpen overwinnen.

Doe ons groeien in hoop en vertrouwen
nu wij allen zo sterk onze kwetsbaarheid ervaren,
en houd in ons het geloof levend
dat Gij alles ten goede leidt.
Door Christus, onze Heer. Amen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank u wel voor uw reactie. Van zodra ze is nagelezen en goedgekeurd, zullen we ze publiceren.