zaterdag 18 april 2020

De ene Thomas is de andere niet

Op de eerste zondag na Pasen – Beloken Pasen - wordt altijd het evangelie van de ongelovige Thomas voorgelezen. Nu we ons nog steeds onder de coronabeperkingen leven, zullen we deze viering moeten mee beleven via het internet in de zogenaamde streamingdiensten, voor het televisiescherm of aan het radiotoestel.

Zondag 19 april: 10:00 uur Eucharistieviering van uit de Sint-Pieterskerk te Jette, uitgezonden via de radio en de televisie. Celebrant: E.H. Dirk Vannetelbosch
Andere vieringen: zie website van kerknet.be of eucharistie.info

Thomas is een vrij populaire voornaam voor jongens. Thomas is afkomstig van de Hebreeuwse-Aramese naam 'Thomas', wat tweeling betekent. Thomas is ook een Bijbelse naam, die ons bekend is geworden als de naam van een van de twaalf apostelen van Jezus. De naam komt in het Nederlands voor sinds de 12e eeuw en dankt zijn populariteit aan de verering van de gelijknamige apostel en heiligen.

Thomas Apostel was een leerling van Jezus en wordt door de evangelisten Mattheus, Marcus en Lukas in hun apostellijsten telkens genoemd. Beroemd is het verhaal dat Jezus na zijn opstanding uit de doden verschijnt aan zijn leerlingen, terwijl Thomas er niet bij is. Enthousiast vertellen zijn vrienden wat hun overkomen is, maar hij zegt: "Als ik niet in zijn handen het teken van de nagels zie, en mijn vinger in de plaats van de nagels kan steken, en mijn hand in zijn zijde kan leggen, zal ik het niet geloven." De week daarna verschijnt Jezus weer - en nu is Thomas er wel bij. Hij nodigt hem uit te doen wat hij vorige week gezworen heeft. Dan roept Thomas uit: "Mijn Heer en mijn God" (

Thoma van Aquino, schilderij van Carlo Crivelli
Thomas van Aquino; kerkleraar (bijgenaamd 'doctor angelicus' = 'engelachtige leraar); Ondanks zijn intelligentie en in weerwil van de waardering die hij overal ontmoette vanwege zijn gelovige scherpzinnigheid, bleef hij een bescheiden mens. Hij was een man van gebed. Hij heeft een indrukwekkend oeuvre nagelaten. Op zijn sterfbed zou hijzelf hebben gevraagd alles te verbranden, omdat al die woorden niet in staat waren het ware geheim van God ook maar enigszins te benaderen. Aan zijn verzoek hebben zijn tijdgenoten niet voldaan. Tot op de dag van vandaag wordt zijn Summa Theologica (Samenvatting van de Theologie) nageslagen en bestudeerd.

Thomas More, Canterbury & Londen, Engeland; martelaar. Hij schreef een boek over de ideale samenleving 'Utopia'; daarnaast was hij beroemd om zijn humor. Hij was ter dood veroordeeld, omdat hij niet mee wilde werken aan de ongeldigverklaring van het huwelijk van Koning Hendrik VIII. Toen hij het schavot opklom, struikelde hij op de bovenste tree. De beul schoot te hulp om hem op te vangen, waarbij Thomas opmerkte: "Ja, daar ging bijna je loon aan je neus voorbij...!"
Andere bekende Thomassen zijn Thoma à Kempis en ThomasBecket.

(Bron: Wikipedia en heiligennet)

Ik wil geen ongelovige, maar een gelovige Tomas zijn. Jij ook?
Martin Brand schreef er ook al eens een geweldig mooi lied over wat je hieronder hoort.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank u wel voor uw reactie. Van zodra ze is nagelezen en goedgekeurd, zullen we ze publiceren.