donderdag 7 mei 2020

Moederdag

In bijna alle landen ter wereld worden moeders wel op een of andere manier in de bloemetjes gezet, al gebeurt dit niet overal op dezelfde manier of op hetzelfde tijdstip.

In België wordt Moederdag op de meeste plaatsen gevierd op de tweede zondag van mei. Veel kinderen maken dan een mooie tekening of een cadeautje voor hun moeder.
De maand mei is ook een speciale maand voor Maria. Maria, als moeder van Jezus, kreeg een bijzondere opdracht. Ze werd door God uitgekozen om Zijn Zoon op de wereld te brengen. Zo is Maria voor veel gelovigen ook de moeder van alle mensen.

In deze coronatijden is het niet voor iedereen mogelijk om de moeders in levenden lijve te zien en in de bloemetjes te zetten. Van hieruit wensen we alle mama’s alvast een prachtige en liefdevolle Moederdag toe.

Maria Boodschap
Het moederschap van Maria vinden we op verschillende wijzen in de Bijbel terug. In het Evangelie van Lucas kondigt de engel Gabriel dat ze zwanger zou worden. Het feest van de Annunciatie wordt in de kerk gevierd op 25 maart. Het doet ons denken aan alle jonge moeders die vandaag vernemen dat ze een kindje verwachten. De moderne engelen zijn artsen en apothekers die de middelen aanreiken om de boodschap ter kennis te brengen.

Onze-Lieve-Vrouwbeeldje uit de Kerk op de berg in Tielt
Het geboortefeest van Kerstmis is wellicht het meest gekende en meest geliefde feest van alle tijden. We lezen erover in de evangelies van Lucas en Mattheus. Maria brengt haar kind ter wereld op een bescheiden plek nabij het stadje Bethlehem. Er is sprake van een stal of geboortegrot.
Engelen brengen de blijde boodschap aan herders en wijzen uit het Oosten gaan op kraambezoek en knielen uit eerbied bij het Kindje Jezus neer.

Vandaag zijn er bij ons goed uitgebouwde materniteiten waar baby’s veilig geboren worden of vroedvrouwen die de geboorte thuis begeleiden. We bidden vandaag voor allen die moeders bijstaan en ook voor zij die nog altijd in moeilijkere omstandigheden moeder worden.

Moeder op de vlucht
Volgens de Schrift moet het prille gezin vluchten naar Egypte omdat koning Herodes zich in zijn macht bedreigd voelt. Maria, Jozef en Jezus zoeken veiligere oorden op en gaan een tijdje in ballingschap. Wanneer het veiliger is, vestigen ze zich in Nazareth.

Ook vandaag zijn jonge gezinnen om één of andere reden op de vlucht: oorlog, hongersnood, natuurrampen, … We dragen deze familie en de moeders in ons hart en nemen ook hen in ons gebed op.

Veertig dagen na de geboorte brengt Maria haar kind naar de tempel in Jeruzalem om Hem naar joods gebruik aan God op te dragen. We kennen het feest onder de populaire naam van Maria Lichtmis dat gevierd wordt op 2 februari. De oude Simeon spreekt in de tempel een zegengebed over Jezus uit. Vragen we aan God dat hij alle kinderen, hun vaders én moeders zou beschermen.

Elk jaar met Pasen trekken Jozef en Maria naar Jeruzalem. Wanneer Jezus twaalf jaar is gaan ze er weer naartoe, zoals ze dat gewoon zijn. Als het feest voorbij is, keren ze terug naar huis. Maar Jezus blijft in Jeruzalem achter, zonder dat zijn ouders het merken. Doodongerust vinden Maria en Jozef hun kind pas na 3 dagen terug in de tempel van Jeruzalem waar hij zich onderhoudt met Schriftgeleerden en leraren.

Mama’s willen het beste voor hun kinderen en hopen dat ze veilig zijn. In deze coronatijden nemen ook in ons land de moeders hun kinderen onder hun vleugels en begeleiden ze de kinderen met de aanlooplessen. Op hun beurt werken leraren, onderwijzers en onderwijzeressen van thuis uit mee aan de opvoeding en opleiding. Van hieruit luiden we de klokken en brengen een groot applaus.

Altijd moeder
Maria is aanwezig met Jezus op een bruiloft in Kana waar Jezus volgens het Johannes een eerste teken stelt. Ze wijst Hem erop dat de wijn op is maar krijgt een teleurstellend antwoord “Wat heb ik met u te doen, vrouw?” Een andere keer zoeken Maria en zijn broers Jezus op in de synagoge waar Hij de Schrift uitlegt. Mattheus en Lucas schreven dat Jezus' moeder en broers hem dringend te spreken vroegen op een moment dat hij zich met anderen onderhield. Jezus weigerde dit en zei dat zijn leerlingen zijn echte moeder en broers waren.

Loslaten is niet altijd gemakkelijk. Uiteindelijk gaan kinderen hun eigen weg, de moederband blijft. We bidden in de meimaand voor alle moeders die voor hun kinderen een ruggensteun zijn.

Onze-Lieve-Vrouw ter Stokskes Roeselbergkapel
in Houwaart
Volgens de evangelist Johannes was Maria bij de kruisiging van Jezus aanwezig, samen met Johannes zelf, de geliefde leerling die door Jezus aan het kruis werd aangewezen als zoon van Maria. Toen Jezus haar zag staan naast "de leerling van wie hij veel hield", verklaarde hij hun moeder en zoon. "Vanaf dat moment nam deze leerling Maria in huis."

Na Jezus' dood bleef Maria kijken in welk graf hij werd gelegd en kocht zij met anderen geurige olie om het lichaam te balsemen. De laatste vermelding van Maria zegt dat zij zich in de periode na Jezus' dood, samen met de apostelen en haar zoons, vurig wijdde aan gebed.

Wanneer een kind lijdt dan heeft een moeder ook pijn. In de afgelopen weken zijn er moeders geweest die van hun kind te vroeg afscheid hebben moeten nemen. Omgekeerd verloren ook zonen en dochters hun moeder. Op voorspraak van Maria bidden we dat ze mogen opgenomen worden in de heerlijkheid van God, onze algoede Vader.

Aan alle moeders en aan alle vrouwen die een moederrol op zich hebben genomen wensen we vanuit onze parochie een opperbeste Moederdag!

Diaken Luc Claeys

Dit artikel verschijnt op de lokale bladzijden van Tielt-Winge in Kerk&leven nummer 19 van woensdag 6 mei 2020.  Zelf abonnee worden: http://pastoralezonetielt-winge.blogspot.com/p/parochieblad.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank u wel voor uw reactie. Van zodra ze is nagelezen en goedgekeurd, zullen we ze publiceren.