zaterdag 23 mei 2020

Eucharistie vanuit Keizersberg te Leuven

Op de 5de paaszondag 24 mei en met Pinksteren 31 mei wordt de Eucharistieviering op Radio 1 telkens uitgezonden vanuit de Abdij Keizersberg te Leuven.

Op de Keizersberg
De abdij werd gesticht op de heuvel waar in de 13de eeuw de graven van Leuven een burcht bouwden. Onder de heerschappij van de Oostenrijkers op het einde van de 18de eeuw werd het inmiddels vervallen kasteel afgebroken.

Abdij Keizersberg te Leuven
In 1888 kregen benedictijnermonniken de toelating van de abdij van Maredsous om een studiehuis in te richten te Leuven. Het volgend jaar werden percelen op de Keizersberg aangekocht en in 1897 werd met de bouw van de noordelijke vleugel gestart. In de periode 1968-1970 vertrok de Franstalige afdeling van de universiteit uit Leuven en was een eentalig Franstalig klooster niet langer houdbaar. De abdij werd Nederlandstalig. De laatste abt Kris Op de Beeck legde in 2017 zijn taak neer en sindsdien is Dom Dirk Hanssens prior-administrator van de abdij.

Prior
Dirk Hanssens is in 1962 geboren in het West-Vlaamse Menen. Hij trad in 1987 in bij de benedictijnen van de Keizersberg, sprak zijn geloften uit in 1992 en werd priester gewijd in 1993. In de abdij stond hij onder andere in voor het gastenonthaal en voor de werking van de kleinschalige studentengemeenschap Monte Casino. Telkens als een nieuwe kandidaat zich voor het monnikenleven aanmeldde, mocht hij de rol van novicemeester vervullen.

Spiritualiteit
Het benedictijnse leven dat de monniken van Keizersberg leiden, steunt op een ervaring van 15 eeuwen. In de ritme van gebed en arbeid. Het benedictijnse devies Ora et Labora geven zij op een gevarieerde en eigentijdse wijze gestalte bij het volgen van de weg waarop God hen heeft geroepen.
Onder de leiding van de Regel van Benedictus en hun abt willen zij God zoeken. Elkaar steunend in een broederlijke gemeenschap trachten zij de evangelische weg van Jezus te volgen. Hierbij dient de jonge christengemeente van Jeruzalem hun als model:
"Zij bezitten alles gemeenschappelijk, aan iedereen wordt uitgedeeld volgens zijn behoefte, zij genieten samen hun voedsel in blijdschap en eenvoud van hart, zij zijn trouw aan het gemeenschappelijk leven en ijverig in het breken van het brood en het gebed." (vgl. Hnd 2,42-47).

Koor
Aan de abdij is een koor verbonden van jonge mannen, de zogenaamde Koristen van Keizersberg. De hoofdtaak van het jonge mannenkoor is de verzorging van de gregoriaanse zang tijdens de eucharistievieringen op zon- en feestdagen. Daarnaast ontwikkelt het koor zich tot een concert-mannenkoor, waarbij het gregoriaans centraal blijft staan.

Eucharistie vieren via radio, televisie en internet
Bij het opmaken van dit nummer van Kerk & leven was er nog geen nieuws over het hervatten van misvieringen in onze kerkgebouwen. We zijn dus nog steeds aangewezen op uitzendingen via radio, televisie of streaming via het internet.

Het Onze-Lieve-Vrouwbeeld van de Abdij
Keizersberg troont over de stad Leuven
Radio 1

Zondag 24 mei 7de Paaszondag om 10:00 uur radiomis vanuit de Abdij Keizersberg

Televisie
Zondag 24 mei 7de Paaszondag 10:00 uur televisiemis op NPO 2 (Nederland) vanuit H. Gerardus Majella kerk, Emmen)

Internet
Streaming van eucharistievieringen om 10:00 uur via www.kerknet.be of via de Facebookpagina van E.H. Felix Van Meerbergen, parochie-administrator van de Sint-Donatusparochie in Tielt-Winge, telkens om 10:30 vanuit de Sint-Sulpitiuskerk in Diest.

Nog meer aanbod via radio, televisie en internet vindt u op de website eucharistie.info.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank u wel voor uw reactie. Van zodra ze is nagelezen en goedgekeurd, zullen we ze publiceren.