woensdag 16 november 2022

Oudejaar in de Kerk

Christus Koning, voluit het feest van Christus Koning van het Heelal, is het feest waarmee het kerkelijk jaar wordt afgesloten. De week daarop begint de advent. Men zou ook kunnen zeggen dat het hoogfeest van Christus Koning valt op de vijfde zondag voor Kerstmis (25 december).

Geschiedenis

De aanleiding voor paus Pius XI om in 1925 dit feest in te stellen was de 1600-jarige viering van het Concilie van Nicea. Op dat concilie werd de tekst van de geloofsbelijdenis geschreven die nog altijd in de eucharistieviering uitgesproken wordt. Dat Concilie bepaalde ook de datum van Pasen: de eerste zondag na de eerste volle maan van de lente.

Feest van de Chiro

Christus Koning is het patroonsfeest van de Chiro. Ook in onze kerkgebouwen zullen de twee Chirogroepen van onze gemeente meevieren. Op zondag 20 november verwelkomen we Chiro Jevati om 10u in de Onze-Lieve-Vrouwkerk van Tielt en om 11u30 vieren we Christus Koning nog eens, maar dan met Chiro Esjeewee van Sint-Joris-Winge in de Sint-Joriskerk.

Een koning als goede herder

Na de aanklacht tegen de slechte herders die de koningen van Israƫl dikwijls waren, belooft God alle verstrooide schapen, maar vooral de meest verwaarloosden, weer bijeen te brengen. Daartoe zal Hij een nieuwe David doen opstaan, een koning die zijn kudde zal weiden op wegen van gerechtigheid en liefde, en die voor de zwakste schapen een bijzondere aandacht heeft. Deze nieuwe koning, deze goede herder, hebben christenen gezien in Jezus.

Een koning op het kruis

Aan het kruis lachen de soldaten die de wacht houden Jezus uit en spotten met Hem: "Als Gij de koning der joden zijt, red dan uzelf." Boven Jezus stond als grafschrift in Griekse, Hebreeuwse en Latijnse letters te lezen: "Dit is de koning der Joden." Ze begrijpen niet dat het koninkrijk van Jezus van een heel andere orde is. Het is een rijk van barmhartigheid, een koninkrijk van liefde.

Met de verenigingen

Het slotfeest van het kerkelijk jaar is ook het moment om alle christelijke verenigingen van Tielt-Winge met hun vaandel uit te nodigen en samen eucharistie te vieren en te bevestigen dat de bevrijdende boodschap van Jezus Christus onze inspiratiebron is. Zo kunnen we ingetogen de vier adventsweken ingaan om uit te kijken naar het geboortefeest van de Heer. Welkom in de Eucharistieviering van Christus Koning op zondag 20 november om 10 uur in de Onze-Lieve-Vrouwkerk van Tielt, Bergstraat, Tielt-Winge.

(Bron voor de tekst: Bijbel in 1000 seconden. C. Leterme)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank u wel voor uw reactie. Van zodra ze is nagelezen en goedgekeurd, zullen we ze publiceren.