woensdag 8 februari 2023

Geven en delen

Catechesemoment voor de eerstecommunicanten in Sint-Joris-Winge

Na de feestelijke viering op 22 januari met de 3 dopelingen hadden de eerste communicantjes van Winge nog hun 3de catechesemoment.

Een hele berg speelgoed, klaar om te delen
(c) Annie Laeremans
Deze keer  ging het over “Jezus geeft heel veel mensen te eten” met het verhaal van de vijf broden en twee vissen. We weten dat achter dit verhaal een veel diepere betekenis zit en dat er niet hocus pocus ineens genoeg eten was voor iedereen.

Om de mama’s en papa’s op weg te zetten staat er voor elk verhaal wat duiding. Dit kan ons zeker allemaal boeien. Zo lezen we bij stap 3 deze verdieping van het verhaal.

Dubbele honger

Na een vermoeiende werkdag wil Jezus zich even afzonderen aan de overkant van het meer van Galilea. Maar een grote groep mensen komt hem achterna. Want ze hebben gezien dat Hij met zijn wonderen zieke mensen beter maakte. Met meer dan vijfduizend komen ze naar Jezus toe. Ze hebben honger, honger naar Jezus’ woorden. Honger naar wat hun leven zinvol kan maken. Ze hebben zoveel honger dat ze er niet eens aan hebben gedacht om eten mee te brengen. Dubbele honger dus. Maar wie geeft hun te eten?

Overvloed

Een jongen heeft vijf broden en twee vissen bij zich. Dat is alles wat de mensen op dat moment kunnen aanbieden. Jezus neemt het brood, dankt God en deelt het uit. Met de vis doet Hij hetzelfde. De mensen kunnen zoveel eten als ze willen. Wonderlijk. Jezus doet iets met wat wij aanbieden en delen met anderen. Liefde vermenigvuldigt zich wanneer je haar deelt. En dan is er meer dan genoeg voor iedereen. Er zijn wel twaalf manden over…

De betekenis van dit verhaal gaat nog dieper. Jezus geeft zichzelf in overvloed aan ons. Hij is het brood om van te leven. Wie leeft vanuit zijn liefde heeft meer dan genoeg en zal nooit meer honger krijgen.

Er is genoeg voor iedereen

De eerste christenen deelden wat ze hadden. Ze zorgden voor elkaar, zodat iedereen voldoende had om van te leven. Dat deden ze vanuit de overvloed aan liefde die Jezus hen gaf. Want de liefde van Jezus raakt nooit op.

Knutselmoment rond de naamopgave van volgende
maand (c) Annie Laeremans

Is er echt genoeg voor iedereen?

Dit verhaal daagt ons ook uit om na te denken over hoe wij omgaan met onze aarde. Die geeft ons voldoende voedsel om van te leven. Toch zijn er velen die echt honger hebben. Hoe delen en verdelen we wat de aarde ons geeft? De aarde is voor een christen een godsgeschenk. Wij mogen er zorg voor dragen. Maar dat wil ook zeggen dat het onze opdracht is om dat zo goed mogelijk te doen.

Paus Franciscus benadrukt in zijn encycliek “Laudato si” de noodzaak om zorg te dragen voor de schepping. Hij noemt de aarde ‘ons gemeenschappelijk huis’ en vraagt aandacht voor mens en milieu. De ongelijke verdeling van rijkdommen zorgt voor armoede. Paus Franciscus nodigt iedereen dan ook uit om hierover in gesprek te gaan en onze levensstijl aan te passen.

Hoe maak je dit concreet voor 8 jarigen?

De helpende mama’s maakten dit concreet voor  de eerste communicantjes.

Zij gingen met hen in kleine groepjes in gesprek over delen. Wat kan je delen? Vind je dat moeilijk? Geef dat je ook een goed gevoel? Ook 8 jarigen komen soms verrassend uit de hoek over dit  thema.

Om het voor hen heel concreet te maken dat ze ook kunnen hun steentje bijdragen, dat ze ook kunnen geven en zo delen uit  hun overvloed, werd hen gevraagd om een stuk speelgoed mee te brengen om weg te geven aan kinderen die weinig speelgoed hebben omwille van armoede, te weinig geld.

Elk hadden ze wel wat meegebracht en we hebben alles gaan afgeven in het mamadepot in Meensel. Daar waren ze heel blij met al het speelgoed en kleding. Vandaar vindt het zeker zijn weg naar kinderen die er heel blij mee zullen zijn.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank u wel voor uw reactie. Van zodra ze is nagelezen en goedgekeurd, zullen we ze publiceren.