donderdag 21 maart 2024

Iconen op de Open Avond in de pastorie

Lucia Lipkens-Janssen

Op woensdag 21 maart nodigden we in het kader van de 'Open Avonden' mevrouw Lucia Lipkens-Janssen naar de pastorie uit om ons te vertellen over de iconen die ze schildert of schrijft. In de Oosterse kerken bestaan er verschillende scholen maar Lucia Janssen volgt zelf de Russisch-orthodoxe canon.

Na een historische inleiding vertelde ze gepassioneerd hoe ze de iconen maakt, beginnend met het uitzoeken van het juiste lindehout tot en met de laatste beschermlaag. Daarvoor gebruikt ze enkele natuurlijke materialen en vertelt ze 'haast en spoed, zijn zelden goed'. De houten panelen worden overtrokken met een linnendoek en tot 20x toe bestreken met krijt.

Nadien kan de tekening die op kalkpapier is voorbereid op het hout worden aangebracht. Daarvoor gebruikt Lucia natuurlijke kleurstoffen vermengd met eigeel. Ze werkt van donker naar licht, zoals Christus zelf als licht in de wereld is gekomen. Vooraleer ze echt aan het werk gaat, bidt ze een gebed, want het maken van een icoon is niet zomaar een schilderij. Het hele proces kan wel tot een half jaar duren om een icoon helemaal af te werken.
Van donker naar licht

Nadien gaf Lucia Janssen wat uitleg bij de iconen van de Goede Week, beginnend met de blijde intrede van Jezus in Jeruzalem tot en met de verrijzenis. 

Enkele van haar iconen hangen in de kerken die de Byzantijnse ritus volgen, maar evenzeer in haar katholieke thuisparochie.

Een heel boeiende avond.

"Een Icoon maak of schilder je niet, je schrijft ze.

Deze religieuze afbeeldingen van Christus, de Moeder Gods, de heilige, de gebuertenissen uit het Oude en Nieuwe Testament, worden in de Orthodoxe Kerk met roerende eerbied omgeven, net zoals het Woord Gods in de Heilige Schrift.
In de Icoon schult voor de gelovige mens een grote meditatieve kracht die wil aanzetten tot gebed en diep relgieuze beleving."

(tekst op het visitekaartje van Lucia-Lipkens Janssen, Diestersteenweg 43 3680 Neeroeteren-Maaseik, tel. 0495/36 32 09)

Iconen van Lucia Lipka-Janssen
Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank u wel voor uw reactie. Van zodra ze is nagelezen en goedgekeurd, zullen we ze publiceren.