maandag 5 september 2016

De Heer heeft mensen nodig

Dankwoordje naar aanleiding van de aanstellingsviering van diaken Luc in Tielt-Winge

Lieve mensen van alle parochies in Tielt-Winge,


Hartelijke dank voor jullie bemoedigende en vriendelijke woorden. Sinds ik zo vanaf de maand mei in de verschillende parochies van Tielt-Winge ben gekomen, ben ik overal heel vriendelijk en welwillend ontvangen. Dat doet heel veel deugd en daarvoor ben ik heel erg dankbaar.

De mensen zijn blij dat er diaken is aangeduid voor de parochies, ook al is de rol van een diaken nog niet zo helemaal duidelijk. Zelf voel ik me wat onwennig met de aandacht die zo een aanstelling trekt. Want hoewel hier vooraan priesters en een diaken staan in witte albe, in  een kazuifel of een dalmatiek; het draait niet om hen; wij zijn niet zo belangrijk. Als we hier vandaag samenzijn, dan gaat om de Heer, om God. We zijn bij Hem te gast en we bidden en vragen dat Hij bij ons komt wonen en in ons komt wonen zodat wij zouden denken, handelen en spreken zoals Hij daarvan droomt. Als christenen worden we gezonden om zijn Rijk van Liefde, zijn gedroomde wereld te maken.

Daarom denk ik dat jullie niet zo zeer een priester of een diaken nodig hebben, maar dat de Heer op de eerste plaats en vooral veel mensen van Houwaart, van Onze-Lieve-Vrouw Tielt en Sint-Maarten, van Sint-Joris-Winge en van Meensel-Kiezegem nodig heeft. Het zijn de gelovigen zelf die de handen en de voeten van de Heer zijn. Zonder hen kan Hij zijn Rijk niet waarmaken. Het zijn wij de christenen, die het gezicht zijn, van de Kerk in onze gemeente.

V.l.n.r. Diaken Luc Claeys, E.H. Paul Schotsmans en E.H. Paul
D'havé, een deel van de pastorale ploeg in Tielt-Winge
(c) Willy Mues
We hebben dus mensen nodig die verkondigen, die over het Woord van de Heer vertellen. Niet alleen een priester en een diaken, neen ook catechisten, juffen en leraren die met veel enthousiasme godsdienst onderricht geven, vooral ook veel opa’s en oma’s en papa’s en mama’s die aan hun kinderen en kleinkinderen over Jezus willen vertellen, uiteindelijk iedereen die door hun vriendelijke woorden ten opzichte van de andere een getuige wil zijn van de Heer.

We hebben mensen nodig die de aan de anderen dienstbaar willen zijn. Niet alleen een priester of een diaken die gevraagd wordt om een ziekenzalving of een ziekenzegen uit te
De ploeg uit Meensel die de hapjes voor de
receptie na de aanstellingsviering voorbereidde;
dienstbare mensen. (c) Annie Laeremans
spreken, maar vooral familieleden, buren en vrienden die oudere bewoners in de straat een bezoekje brengen, zieken een liefdevolle attentie geven, klaar staan om mensen met minder kansen vooruit te helpen en de vreemdelingen van welke aard ook gastvrij opvangen op een wijze zoals onze Heer Jezus dat ook zou gedaan hebben.

We hebben mensen nodig die samen met ons die daden van de Heer willen vieren in onze kerken; dat zijn dus niet alleen een priester of diaken maar mensen die onze kerken willen openhouden en besturen, kaarsen laten branden en bloemen willen zetten, mee aan het altaar willen staan als misdienaars en als lectoren, muziek willen spelen en willen zingen zodat de vreugde van het Woord en de Zang alle zondagen en waarom zelfs niet op een weekdag weerklinken. Ouderen en jongeren, getrouwe kerkgangers en ook veel occasionele kerkbezoekers mogen hier komen, en het liefst op een wijze dat ze met een glimlach en blijheid in het hart weer van hier mogen weggaan om die vreugde weer verder te verspreiden want daartoe worden wij gezonden.

De verenigde parochiekoren, die de vreugde uitzingen; vierende
mensen! (c) Annie Laeremans
Jullie hebben dus eigenlijk geen diaken en priester nodig want iedereen heeft een priesterlijke roeping. Het is God, de Heer die jullie nodig heeft in grote getale, jullie hier aanwezig om zijn verhaal aan anderen te brengen en te verspreiden. Daarin en daardoor ontstaan andere roepingen en die brengen de mensen weer naar hier in een steeds grotere gemeenschap.
Dat is wat ik hoop en dat is wat ik droom en daarin zal ik proberen deze gemeenschap dienstbaar te zijn.
Luc Claeys

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank u wel voor uw reactie. Van zodra ze is nagelezen en goedgekeurd, zullen we ze publiceren.