vrijdag 20 januari 2017

Bidden in de stijl van Taizé

Zang en gebed van Taizé in Aarschot

Op de 4de zaterdag in de Advent trok ik na de eucharistieviering in Sint-Martinus Tielt met mijn vrouw naar Aarschot om er deel te nemen aan de gebedsviering van een Taizé-groep. Normaal gaat de viering elke vierde zaterdag van de maand om 20:00 uur door, maar omdat die in december samenviel met het Kerstfeest, werd de gebedsstonde een week vervroegd. Het was al de 100ste keer dat de viering in de Sint-Rochuskerk plaats vond.

Broeders van Taizé
De biddende gemeenschap in Aarschot laat zich inspireren door de monniken van Taizé in Frankrijk. Dat is een oecumenische gemeenschap van zowel protestantse als katholieke broeders die zich in het bijzonder richten op de jongeren. Getroffen door de pijn en het leed van de Tweede Wereldoorlog stichtte de Zwitserse broeder ‘Frère Roger’ in 1945 nabij een krijgsgevangenkamp een kloostergemeenschap. Vandaag telt de gemeenschap een honderdtal broeders uit bijna dertig landen.
Elke week (maar vooral in de zomer en rond Pasen) komen duizenden jongeren uit heel Europa naar Taizé voor een meestal kortere (één week) of soms langere periode van ontmoeting en bezinning. Elke dag geven de broeders van de gemeenschap Bijbelinleidingen. Drie maal per dag komen de broeders met alle bezoekers bijeen voor het gemeenschappelijk gebed in de Verzoeningskerk, met veel zingen en een lange tijd van stilte. In de momenten tussen deze diensten is er tijd voor bezinning, discussie, gebed en stilte, al dan niet in een groepje van jongeren met verschillende nationaliteiten.

Eenvoudige liederen
Het is in diezelfde stijl dat er ook in Vlaanderen verschillende bijeenkomsten worden georganiseerd, zoals in Aarschot, elke vierde zaterdag van de maand. De liederen zijn eenvoudig en de enkele zinnen die men zingt, worden steeds herhaald. Daardoor kan je gemakkelijk aansluiten en al snel meezingen. De jongeren die de bijeenkomst in Aarschot organiseren, zingen zowel in het Engels, Frans, Latijn als het Nederlands. Bij het begin van de viering krijg je overigens een blaadje met de partituur en de tekst van de liedjes. De liederen worden eenvoudig begeleid met instrumenten zoals gitaar en dwarsfluit.
Enkelen van die liederen zijn ondertussen ingeburgerd geraakt in onze katholieke vieringen. Zelf heb ik al enkele keren Ubi caritas gezongen tussen de voorbeden in de doopvieringen van onze federatie. Het klinkt zo: “Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est” ; overal waar de liefde heerst, daar is ook God. Andere klassiekers die vertrouwd in de oren klinken zijn: Laudate Dominum (Loof de Heer) en Laudate omnes gentes (Alle volkeren loven). Wil je zelf enkele liederen beluisteren, dan tik je op youtube Taizé in.Pelgrimage van vertrouwen
Elk jaar reizen er dus veel jongeren naar Taizé. Op hun beurt reizen de broeders ook bij elke jaarwisseling naar één of andere Europese stad om samen te bidden met de jongeren. Dit keer kwamen samen in Riga, de hoofdstad van Letland.  Deze jongerenbijeenkomst kreeg de naam ‘Pelgrimage van vertrouwen’.  Op vrijdag 30 december kondigde broeder Aloïs, de huidige overste van de broedergemeenschap aan, dat de volgende pelgrimage zal plaatsvinden in de Zwitserse stad Basel; het zal de 40ste editie zijn.

We hoeven echter niet zo lang te wachten. Elke vierde zaterdag van de maand kan je voor zang en gebed in de stijl van Taizé terecht in Aarschot. Zelf droom ik ervan om ergens in onze federatie Tielt-Winge eenmaal per maand ook deze liederen te integreren in één van onze eucharistievieringen en daar met jongeren samen te vieren. Daarvoor zouden enkele muzikanten en enthousiaste zangers erg welkom zijn. In een gemeente met zo twee goede harmonieën en een afdeling van de muziekschool zou dat toch mogelijk moeten zijn, niet? Wie interesse heeft kan daarvoor contact opnemen met mij. (Diaken Luc Claeys – diaken.tielt-winge@telenet.be – tel. 016.90.77.55)

Ondertussen vernamen we dat er in het voorjaar een Taizé-ontmoeting zal plaatsvinden in Brussel. Kardinaal Jozef De Kesel, de aartsbisschop van Mechelen en Brussel, en de gemeenschap van Taize nodigen jongeren uit België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg uit naar Brussel. De jongeren zullen in gastparochies en gastfamilies overnachten. Alle Brusselse parochies worden uitgenodigd mee in te staan voor het onthaal. Zaterdagavond 8 april om 19 uur vindt in de basiliek van Koekelberg een gebedsviering met lichtwake plaats in aanwezigheid van broeder Alois, de prior van de Taizé-gemeenschap, en kardinaal Jozef De Kesel. Op palmzondag 9 april is er in de basiliek een eucharistieviering.

De regionale ontmoeting richt zich specifiek tot jongeren tussen 18 en 35 jaar. Het weekend wordt voorbereid door de Vlaamse en Franstalige jongerenpastoraal van ons land, in samenwerking met de Taizé-gemeenschap. 

Het programma bestaat uit eenvoudige, maar tegelijk sterke elementen zoals gemeenschappelijk gebed, workshops, uitwisseling in kleine groepjes en gastvrijheid, klinkt het bij IJD-Jongerenpastoraal Vlaanderen. Het belooft een intens gebeuren te worden dat een frisse wind kan doen waaien in de Kerk en is een unieke gelegenheid om jongeren te ondersteunen in hun christen-zijn of om hen ermee in aanraking te brengen.

Bron: Taizé/IJD-Jongerenpastoraal Vlaanderen

Meer info over Taizé op http://www.taize.fr/nl en via facebook op de openbare groep ‘Taizégebeden Vlaanderen’.

Luc Claeys

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank u wel voor uw reactie. Van zodra ze is nagelezen en goedgekeurd, zullen we ze publiceren.