maandag 30 januari 2017

Lichtmis: over de hele wereld èn in Tielt (Brabant)

Een impressie door diaken Freddy De Baets


De verzamelde koren van Tielt-Winge
begeleid door Rita Deckers
Zestig dopelingen van de gemeente Tielt-Winge en de zes parochies werden uitgenodigd voor een viering in Sint-Joris-Winge.
De sacristie liep aardig vol, de zangers van alle parochiekoren vulden het koor, en ook  Rita Dekkers van Wersbeek was er. Zij zorgde voor het begeleidende orgelspel. Dat wordt feest. Komen de gasten?

Ouders en dopelingen
Ouders van dopelingen kwamen; enkelen hadden de uitnodiging over het hoofd gezien, anderen hadden plannen voor een weekendje gemaakt. Tijdig de datum aanmelden is een leerpunt. Sommige ouders werken in weekenden… En dan kan men zijn agenda ernaar richten. Er kwamen tientallen ouders met hun kindjes. Ontroerend want zij dragen de toekomst van het kerkelijk leven mee. En het heden natuurlijk ook. Daarin de vreugde voelen, de hoop is bijzonder.


Vormelingen met een kaars
Ook alle vormelingen waren welkom. Zij kregen een kaars en met de voorgangers Paul Schotsmans & erepastoor Paul en Luc werd na de lichtzegen, achteraan in de kerk,  een heuse lichtstoet naar voor  gemaakt. Stoelen werden bijgeplaatst want er waren echt wel veel vormelingen èn catechisten.
Aan het begin van de viering werden mensen en kaarsen gezegend. Een mooi gebaar.
Vooraan prijkten de kruisjes met de namen van de dopelingen: zoveel! Dank wie ervoor zorgden.
Voorganger Paul Schotsmans verzorgde mooi de stemmige eucharistieviering.

Diaken Freddy zegent dochtertje Roos van de fiere Marieke
De dopelingen werden gedragen in handen van vaders en moeders of lagen in de wieg of liepen al een beetje verkennend de verzorgde kerk door.  Gods Volk onderweg? Waarom niet: Ouders werden in het begin van de viering door Paul gerustgesteld: de sfeer van kerststal, de geluiden op zovele wijzen: dat alles draagt bij tot de sfeerschepping van ‘de openbaring van de Heer’, Lichtmis.

Luc preekt. Licht: het licht zien, lichtend voorbeeld zijn, zien dat de kinderen niets verkeerds overkomt... Dat Luc gehuwd en vader is, blijkt uit de vele voorbeelden uit het leven van jonge ouders: die moeten echt wel veel in het oog houden. Er is meer dan het zichtbare, het onzichtbare is ook belangrijk.

Bij de vredeswens deelden de vormelingen intens de vrede met eenieder. Vormelingen waren voornaam.


Een kleine receptie met kans op ontmoeting
Alle dopelingen werden afzonderlijk gezegend, maar ook de andere kinderen en  vormelingen ontvingen een kruisje. Een goede verdere voorbereiding op de Gave van de Geest toegewenst?
Ook een moeder vroeg een kruisje: zij zal ook gevormd worden. Nu haar zoon gevormd wordt zal zij in de paaswake gevormd worden. (*)

De eucharistie werd gevierd en gedeeld: zoveel mensen in beweging: proficiat!
Na de viering was een mooie receptie. Bij een appelsapje en een brokje kaas of salami, een chips en vooral elkaar konden we even napraten, elkaar gelukwensen, bemoedigen.
Mensen ontmoeten stemt tot nadenken en doen. Maar vooral tot danken. Goddank.

Veel dank iedereen!
Vele helpende handen hielpen. De diaken had alles met velen afgesproken. Dat moet wel want een viering met enkele honderden mensen vraagt goede afspraken. De voorbereiding maakt het halve werk.

(*)‘Er ontbrak nog iets’ getuigde zij: door omstandigheden ben ik gedoopt en ontving ik de eerste communie, maar het vormsel is nog niet ontvangen. Eigenlijk wou ik dit wel en nu is er gelegenheid.
De toekomst begint vandaag.

Freddy De Baets, diaken en doopheer in Tielt-Winge tot september 2016Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank u wel voor uw reactie. Van zodra ze is nagelezen en goedgekeurd, zullen we ze publiceren.