vrijdag 17 februari 2017

Veel meer sterfgevallen. En nu?

In januari werden veel meer sterfgevallen vastgesteld den gewoonlijk, zo lazen we in de krant afgelopen week. Ook al worden lang niet alle uitvaarten nog in de kerk gedaan, toch stelden we ook in de parochies van Tielt-Winge een aanzienlijke toename vast.
Dat zette me er toe aan een woordje te schrijven over de verrijzenisliturgie.

DE KERKELIJKE UITVAART
In de pers lezen we af en toe berichten over de wijze waarop de kerkelijke uitvaart verloopt. Hoe zit het in Tielt-Winge? We zetten alles eens op een rijtje.

Bij een overlijden neemt de familie of de begrafenisondernemer zo vlug mogelijk contact op met de aangestelde contactpersoon, diaken Luc Claeys, om de nodige praktische schikkingen te treffen.
De uitvaart heeft gewoonlijk plaats om 10.00 uur. Er is vooraf, achteraan in de kerk of in de rouwkapel, gelegenheid om de overledene te groeten en deelneming te betuigen aan de familie. De uitvaartviering is in principe een woord- en gebedsviering (zonder communie) en wordt voorgegaan door de diaken.

Bij een overlijden heeft men de mogelijkheid om op de vooravond van de uitvaart een gebedswake te houden. Een gebedswake zonder 's anderdaags een uitvaartliturgie is niet mogelijk.
De familie kan zowel voor de uitvaart als voor de avondwake, indien ze dat wenst, helpen bij de samenstelling en de inhoud van de vieringen na afspraak met de diaken, Luc Claeys.
Contactgegevens:
E-mail: via het contactformulier rechts op deze pagina
Telefoon: 016/90.77.55
Secretariaat: Pastorie Kiezegem, Kerkstraat 12 a, 3391 Tielt-Winge

Nadien zal in de parochie waar de uitvaart plaats vond op zaterdagavond of zondag de Eucharistie worden opgedragen om de dierbare overledene te herdenken. Zo kunnen familieleden en vrienden die eventueel niet op de uitvaart aanwezig konden zijn nog samen voor de overledene bidden.
Families die toch een uitvaart wensen met eucharistieviering, kunnen dit verzoek steeds aan de diaken richten, die dan - in de mate van het mogelijke- een priester zal contacteren.

Hoe verloopt een kerkelijke uitvaart in een gebedsdienst? (Een officiƫle tekst van kerknet, de website van de katholieke Kerk in Vlaanderen)
De uitvaartliturgie begint met een verwelkoming en gebed.
Na de Schriftlezingen, homilie, voorbede en het Onzevader kunnen de aanwezigen een laatste groet brengen aan de overledene.
Je kunt de kist en het kruisbeeld aanraken.
Als de familie dat wenst kan iemand een kort afscheidswoord uitspreken.
Tot slot drukt de kerk in de afscheidszang haar vaste overtuiging uit dat de overledene niet verloren gaat, maar thuis komt bij God. De voorganger besprenkelt en bewierookt het lichaam van de overledene en spreekt een laatste gebed uit.

Is er ruimte voor een eigen inbreng tijdens een kerkelijke uitvaart?
Je kunt je eigen keuze maken uit een aantal suggesties voor de Schriftlezingen en een voorstel doen voor passende muziek, je kan ook in overleg met de voorganger aangepaste intenties kiezen bij de voorbede. Ook de andere gebeden worden altijd aangepast aan de concrete situatie. En er is nog het afscheidswoord na de homilie en de processie.

Wat is het gedachtenisprentje en wanneer wordt het uitgedeeld?
Het gedachtenisprentje wordt opgesteld met de begrafenisondernemer, die meestal enkele voorbeelden heeft. Je kunt er ook een persoonlijke tekst voor schrijven, een boodschap aan of van de overledene. Het prentje wordt uitgedeeld tijdens de processie in de uitvaartliturgie.

Hoe staat de kerk tegenover crematie?
Er is niets tegen crematie, maar de uitvaartliturgie gebeurt het liefst voordien, omdat de uitvaartliturgie precies ook bedoeld is om eer te betuigen aan het lichaam van de overledene, voordat het definitief uit het zicht verdwijnt. Is de crematie toch al gebeurd, dan worden de besprenkeling en bewieroking achterwege gelaten.

Wat is een avondwake?
De avond voor de uitvaartliturgie kunnen de nabestaanden, vrienden en kennissen samenkomen in de kerk. Voor mensen die niet naar de uitvaart kunnen komen, is dat een gelegenheid hun medeleven te betuigen, verenigd in het gezamenlijke gebed. In vele parochies nemen gelovigen de taak op zich zo’n wake te leiden.

Mag ik in de uitvaartliturgie muziek spelen die de overledene graag hoorde?
Dat hangt er vanaf. Liturgie vraagt eigenlijk om live muziek en zang. En niet om het even welk muziekgenre past in de context van een christelijke viering. Vaak is er in de parochie waar de uitvaart plaatsvindt, een koor en organist waarmee je in overleg gepaste muziek kunt kiezen. Als de overledene veel hield van een componist die religieuze muziek schreef, kan daar uiteraard rekening mee worden gehouden.

Zijn er speciale riten bij de begrafenis zelf?
Waar de concrete omstandigheden het toelaten, wordt er bij voorkeur bij het graf op de begraafplaats nog een liturgisch moment te houden. De kist en het graf worden met wijwater besprenkeld. De gebedsleider maakt een laatste kruisteken over het lichaam en strooit wat aarde op de kist. Na een laatste gebed kunnen de aanwezigen dan persoonlijk bij het graf komen om een laatste teken van afscheid te stellen.
Diaken Luc Claeys

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank u wel voor uw reactie. Van zodra ze is nagelezen en goedgekeurd, zullen we ze publiceren.