dinsdag 28 maart 2017

Parochieschool in Tielt steunt vluchtelingen

Elk jaar opnieuw zet de katholieke school ’t Hagekind zich tijdens de vastenperiode in voor een project in het Zuiden. Dit jaar koos de pastorale ploeg van de school ervoor om de leerlingen te confronteren met de zeer actuele vluchtelingenproblematiek.  Enkele weken lang in de veertigdagentijd werken ze rond mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en honger.

Peeterskasteel te Scherpenheuvel
Het leerproject van de school en de concrete hulp richt zich dit jaar op de werking in het opvangcentrum van het Peeterskasteel te Scherpenheuvel. In het kasteel dat door de parochie van Scherpenheuvel ter beschikking werd gesteld krijgen een 170-tal vluchtelingen en asielzoekers uit vooral Syrië, Afghanistan, Irak en uit de landen van de Sahel een eerste menselijke opvang in afwachting van een beslissing over hun erkenning.

Dankzij Restart kan Hasibullah aan
de slag.
De vzw ‘Restart, House of Hope’ te Zichem -  een initiatief dat voortvloeit uit de werking rond het kasteel - opent in mei haar deuren. Dit centrum wordt een plaats waar mensen mekaar kunnen ontmoeten in een multiculturele sfeer (een beetje toerisme ook). De vzw wil hiermee vooral de vluchtelingen helpen integreren in de samenleving via werkinitiatieven. (resto-fietsatelier-naaiwerk-postbedeling-…). Op hun website en facebookpagina kan je heel wat concrete verhalen lezen over vluchtelingen die een nieuwe start nemen. Zo lazen we hoe een jonge vluchteling terecht kon in een chocoladefabriek. "Ik zoek iemand met goesting en talent", gooide een succesvolle plaatselijke ondernemer ons voor de voeten. De vzw nam die uitdaging aan en selecteerde uiteindelijk Hasibullah. Vorige week tekende hij een opleidingscontract dat hem op weg kan zetten naar een bijzonder succesvolle toekomst. Hij gaat zich volledig moeten inzetten om het waar te maken. Vandaag was zijn eerste werkdag. Zijn brede glimlach toen hij binnenkwam, sprak boekdelen. Dat komt goed.

Vastenactie en voettocht
Enkele weken geleden kwamen verantwoordelijken van het opvangcentrum, o.a. Caritas Internationaal, met enkele vluchtelingen een ganse dag spreken over de problematiek. De verhalen van de vluchtelingen over de oorlog en de verschrikkelijke reis raakten kinderen en leerkrachten in het hart.

De zesdeklassers van 't Hagekind op bezoek in het Peeterskasteel
De school ’t Hagekind organiseerde ook al een dag vol met werkwinkels waar er samen met vluchtelingen werd gekookt, gedanst, geleerd (talen) en gemusiceerd. Zo leerden ze elkaar en elkaars cultuur beter kennen in alle verdraagzaamheid.

Ze sluiten de vastenactie af met verbroedering en een blijk van steun en solidariteit. Daarom gaat de jaarlijkse vastenvoettocht van de school naar het Peeterskasteel in Scherpenheuvel. Op vrijdag 31 maart hopen ze daar met alle kinderen van de lagere school op het plein voor het kasteel te picknicken en onze morele en geldelijke steun over te maken.


Diaken Luc Claeys met dank aan onderwijzer Valère Van Gramberen voor de informatie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank u wel voor uw reactie. Van zodra ze is nagelezen en goedgekeurd, zullen we ze publiceren.