woensdag 29 maart 2017

God op de eerste plaats en vertraging gewenst

God op de eerste plaats en vertraging gewenst
Bladerend door de vastenkalender van Broederlijk Delen bleef ik hangen bij het artikel over Godsbeleving in Burkina Faso. Net als bij ons manifesteren zich verschillende godsdiensten in de samenleving. Lore Raport, van Broederlijk Delen, schrijft dat de wereld wat kan leren van de tolerantie en het bodemloze respect van de Burkinezen tegenover hun andersgelovige medeburgers. In eenzelfde gezin is niet iedereen noodzakelijk aanhanger van dezelfde godsdienst. Zo is dat ook bij Michel Tindouré, een jongeman uit Gourcy, een stad ten noorden van Ouagadougou. Zijn vader is moslim, zijn moeder katholiek, maar zelf koos hij voor het protestantisme “omwille van de sfeer en de muziek tijdens de diensten.” Geloofsbeleving in Burkina Faso is heel persoonlijk, maar algemeen geldt: “Wende ya Wende, God is God en God staat altijd op de eerste plaats.”

Christen worden is een persoonlijke keuze
Ook in onze samenleving geldt dat we niet meer als christenen geboren worden, maar wordt een geloofsovertuiging meer en meer een persoonlijke keuze is. Daarom vind ik het belangrijk dat in onze gezinnen, in de scholen en in de catechese helder uitgelegd wordt waar ons geloof voor staat. Soms probeert men het geloof te herleiden tot algemeen menselijke waarden, die wel belangrijk zijn, maar waarin God en Jezus worden weggemoffeld. Het is me al verschillende keren overkomen dat ik teksten voor een eucharistieviering aangeboden krijg, waar lezingen vervangen worden door weliswaar mooie verhaaltjes, maar waarin God niet meer spreekt. Dan staat God niet op de eerste plaats. Als we jongeren en volwassenen opnieuw willen warm maken en begeesteren, als we ze in de toekomst willen laten kiezen voor het christendom, dan zal dat niet kunnen door Hem dood te zwijgen, Hem naar de achtergrond te duwen en onze godsdienstige liederen te vervangen door hippe songs uit de hitparade en musicals, hoe mooi ze ook zijn.

Vertraging gewenst
Priester Erik Galle schrijft even verder in de vastenkalender dat de veertigdagentijd een veertigdagenkuur is om snelheid te minderen in het leven. Wie zijn tempo vertraagt, ontmoet soms andere mensen langs de weg of ziet in welke mooie streek hij zich eigenlijk bevindt. Dat ervaar ik ook hier in Tielt-Winge. Als ik de kans zie en de tijd of het weer laat het toe, dan neem ik al eens de fiets naar een afspraak. Ik kan dan genieten van het golvend landschap, ook al zijn er enkele kuitenbijters bij. Al fietsend onderweg word ik al eens aangesproken door medeparochianen en dan maken we een praatje. Dat menselijk contact doet me deugd en het herinnert me eraan dat God alleen maar mensen heeft als zijn instrumenten om in onze samenleving werkzaam te zijn en zijn droom te helpen waarmaken.


Sint-Jozefkapel in Houwaart, een rustig plekje om te bidden
Het liefst van al zou ik nog te voet gaan, maar dat laat de agenda niet toe. Toch sloot ik me op 19 maart aan bij de bedevaarders die zingend en biddend optrokken naar de Sint-Jozefkapel in Houwaart. Ook dat is een manier van stilvallen. De ouderen onder hen herinnerden zich hoe vroeger het hele dorp met de fanfare erbij opging naar de kapel. Zo massale stoeten zullen we in de toekomst wel niet meer meemaken, maar een zondagse tocht met kandidaat eerstecommunicanten en vormelingen, samen met hun ouders, voorafgegaan door een kort catechetisch moment en een afsluitende ontmoeting met koffie, chocolademelk of een fruitsap. Dat moet toch mogelijk zijn. Of is dat teveel gedroomd?

Zelf bladeren in de vastenkalender kunt u nog steeds op het internet. Surf naar https://issuu.com/toonvw/docs/vastenkalender_2017

Volgende zondag vragen we uw collecte voor Broederlijk Delen in:
5de zondag in de 40-dagentijd
Collecte Broederlijk Delen

Za 1 april

Zo 2 april
Sint-Denijs Houwaart

St-Mattheus Meensel
Onze-Lieve-Vrouw Tielt
18:00

09:00
10:30
Gezinsviering met eucharistie
Eucharistie
Eucharistie


Diaken Luc Claeys


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank u wel voor uw reactie. Van zodra ze is nagelezen en goedgekeurd, zullen we ze publiceren.