woensdag 1 maart 2017

Vastenboodschap van onze bisschopWe mogen niet vergeten dat we gedoopt zijn. Want dat is het gevaar wanneer iemand al van oudsher christen is: dat we niet meer beseffen wat dit betekent. Dat het een gewoonte wordt die tot niet veel meer engageert. Zoals Jesaja het zegt: ‘Dat volk eert Me wel met de lippen maar hun hart is ver van Mij.’ Of zoals we het vandaag uit de mond van de profeet Joël horen: ‘Scheur uw harten, niet uw kleren.’ Vastentijd: veertig dagen om niet te vergeten dat we gedoopt zijn. Veertig dagen om ons voor te bereiden om volmondig en in alle vrijheid te kunnen antwoorden op de vraag die ons met Pasen zal gesteld worden: of we inderdaad christen zijn en het willen blijven. Ik wens u van ganser harte een intense voorbereidingstijd op Pasen!

+ Mgr. Jozef kardinaal De Kesel, aartsbisschop van Mechelen-Brussel

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank u wel voor uw reactie. Van zodra ze is nagelezen en goedgekeurd, zullen we ze publiceren.