woensdag 17 mei 2017

Over de hoge leeftijd in Winge en in de Bijbel

Andy Penne, vanaf 1 september
herder in Holsbeek en Nieuwrode
Pastoor Andy Penne van Galmaarden schreef onlangs een artikeltje over mensen op hoge leeftijd naar aanleiding van een verjaardag in één van zijn parochies. Omdat wij ook pas een honderdjarige vierden, mocht ik een deel van zijn artikel overnemen. Vanaf 1 september wordt de geboren Oost-Vlaming Andy Penne pastoor in Holsbeek en is hij aldus ook herder in Nieuwrode, onze buurparochie.

Onlangs vierden we in Sint-Joris-Winge de honderdste verjaardag van Bertha De Ruyter. Ze was dus een baby in 1917 in de laatste dagen van de Eerste Wereld Oorlog. Toen ik haar eens bezocht vertelde ze me heel wat verhalen over haar jeugdjaren die immens verschillend zijn van wat we vandaag kennen.

Pastoor Andy Penne schrijft hierover: “Sommige mensen mogen bijzonder oud worden. Als je denkt aan wat mensen als Jeanne (Bertha), allemaal hebben meegemaakt. In die afgelopen eeuw is er zoveel gebeurd. We denken aan de twee wereldoorlogen maar ook aan de vele veranderingen. Van televisie en computer was in de eerste tientallen jaren van haar leven nog geen sprake. Honderdjarigen werden geboren toen de heilige Paus Pius X nog paus was, Paus Franciscus is de 10de Paus in hun leven.

Stokoud
Ook al is het aantal honderdjarigen door de goede gezondheidszorgen de laatste jaren flink gestegen, het blijft toch nog altijd bijzonder wanneer mensen de kaap van de honderd halen. In de afgelopen tijd vroegen parochianen mij of er in de Bijbel ook al honderdjarigen voorkwamen. Ik ben het even gaan opzoeken. In het begin van de Bijbel vinden we heel wat hoogbejaarden. U moet maar eens het vijfde hoofdstuk van het boek Genesis lezen. De eerste generaties mensen leefden volgens de Bijbel heel lang. We lezen in dat vijfde hoofdstuk dat Adam 930 jaar was toen hij stierf. Zijn zoon Set werd 912 jaar. Enos werd 905, Kenon 910, Mahalalel 895 jaar, Jared 962 jaar, Henoch stierf relatief jong en werd amper 365 jaar. Zijn zoon Metuselach echter werd de oudste van de hele Bijbel, hij bereikte de leeftijd van 969 jaar. In de Nederlandse taal is er een uitdrukking met een verwijzing naar de oudste Bijbelse figuur Metuselach. In de uitdrukking “Zo oud als Metusalem” wordt gezegd dat iemand naar eigentijdse maatstaven heel oud is. Zijn zoon Lamech werd weer een stuk minder oud, amper 777 jaar. Lamech werd op zijn 182ste  de vader van Noach. Ja, men bleef tot op hoge leeftijd kinderen krijgen in de Bijbel. De laatste zin van het vijfde hoofdstuk in Genesis vertelt ons: “Toen Noach 500 jaar oud was, verwekte hij Sem, Cham en Jafet”.

Nog 120 jaar
Noach laat een duifje los om te kijken of het
water al is gezakt.
Het is in de tijd van Noach dat er een beperking komt in het aantal levensjaren. In het zesde hoofdstuk van Genesis vers 3 lezen we: “Toen dacht de Heer: ‘Mijn levensgeest mag niet voor altijd in de mens blijven, hij is immers niets dan vlees, hij mag niet langer dan 120 jaar leven”. Volgens de officiële waarnemingen is er nog maar ooit een mens ouder dan 120 jaar geworden, de Franse Jeanne Calment. Toen ze in 1997 overleed was ze ruim 122 jaar oud. Iemand merkte op: stel u eens voor dat die leeftijden van het begin van de Bijbel ook vandaag nog van toepassing waren, dan stond heel onze streek vol bejaardenhuizen en was er wellicht ook niemand meer te vinden die Minister voor de Pensioenen wilde worden.

Of een eeuwigheid?
Sommige mensen worden 100, anderen een flink stuk minder. Mensen kunnen daar soms echt mee worstelen. Ook op gelovig gebied kan dat invloed hebben. Men stelt zich dan de vraag: “Waarom sterft mijn dierbare zo jong, waarom moet ik zo jong sterven ?”. Gelukkig hebben we als christenen de zekerheid dat hoe kort of hoe lang ons leven hier duurt, ons leven overgaat in de Eeuwigheid op Zijn Belofte dat wie in Hem gelooft Eeuwig Leven heeft.”

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank u wel voor uw reactie. Van zodra ze is nagelezen en goedgekeurd, zullen we ze publiceren.