woensdag 28 juni 2017

Herinnering aan Monseigneur Leon Lemmens.

Op 3 augustus 2014 had de herdenkingsplechtigheid plaats in Meensel-Kiezegem in aanwezigheid van hulpbisschop Mgr. Leon Lemmens, hulpbisschop van Vlaams-Brabant en Mechelen. Samen met E.H. Frans Van Aerschot ging hij voor in de eucharistieviering waarin de slachtoffers van de razzia's van 1 en 11 augustus werden herdacht.

Mgr. Lemmens ontmoet deelnemers aan de herdenkingsviering
in Meensel-Kiezegem op 3 augustus 2014
Mgr. Leon Lemmens overleed op 2 juni 2017 in Leuven na een moedig gedragen ziekte van enkele maanden. Op 10 juni had onder massale belangstelling de uitvaart plaats in de 
Mechelse Sint-Romboutskathedraal. De uitvaart werd geleid door Mgr. Jozef kardinaal De Kesel, aartsbisschop van Mechelen-Brussel in aanwezigheid van nagenoeg alle Belgische bisschoppen en enkele buitenlandse bisschoppen.

Mgr. Lemmens streefde naar een vernieuwing en een herbronning van de Kerk zonder dat ze haar wortels verloochent. Daarbij had hij een Kerk voor ogen die gelijkt op de eerste christelijke gemeenschappen in Jeruzalem en die ook een biddende Kerk zou zijn en haar kracht haalt uit de liturgie. Voor ons vicariaat Vlaams-Brabant schreef hij een toekomstvisie uit in een boek met als titel ‘De kracht van het evangelie’ met daarin drie ijkpunten voor de uitbouw van de pastorale zones.

Het eerste betreft de zondag, waarbij christenen minstens op één plaats kunnen samenkomen en het evangelie kunnen doorgeven. Het tweede ijkpunt is dat wij dichter bij de armen gaan leven en op verschillende manieren en plaatsen met hen familie vormen. Het derde ijkpunt is de versterking van onze inspanningen voor de overdracht van evangelie aan jongeren en kinderen. De aandacht die Mgr. Lemmens had voor jongeren en jongerenpastoraal zien we ook in de mooie herdenkingsvideo die de jeugddienst van ons bisdom maakte.De wisselwerking tussen die drie ijkpunten moet bijdragen tot de uitbouw van vitale geloofsgemeenschappen van christenen, waarin gevierd wordt, waarin de diaconie vorm krijgt en van waaruit een impuls uitgaat voor de geloofsverkondiging. Dat moet ook een vernieuwde impuls geven aan onze ontmoeting met Jezus Christus. De mooiste eer die we Mgr. Leon Lemmens kunnen geven is door onze schouders te zetten onder dat project van een vernieuwde kerkgemeenschap in Vlaams-Brabant en in Tielt-Winge.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank u wel voor uw reactie. Van zodra ze is nagelezen en goedgekeurd, zullen we ze publiceren.