donderdag 25 januari 2018

E.H. Prof. Paul Schotsmans 40 jaar priester


Op 14 januari 1978 werd Paul Schotsmans, onze zondagspastoor, door Leo kardinaal Suenens in  de kerk van Bekkevoort tot priester gewijd. Daarom hield hij eraan om dit jubileum op zondag 14 januari te vieren in de zondagse eucharistieviering, samen met de gelovige gemeenschap in Tielt-Winge.


40 is een Bijbels getal

Het koor van Sint-Joris-Winge zette zijn beste beentje voor en de pastorale stuurgroep van de parochiefederatie organiseerde een receptie voor de aanwezigen en de jubilaris. In zijn dankwoord zei diaken Luc Claeys o.a. het volgende: “Het is voor ons – de parochies van Tielt-Winge – een grote eer dat jij je jubileum, 40 jaar priester, wil vieren in de  gewone zondagse eucharistieviering bij ons. Veertig jaar engagement in dienst van de Heer, het is een hele tijd van inzet en dat is vandaag een schaars goed geworden. 40 is ook een zeer Bijbels getal, beste Paul.
Het getal 40 laat ons nog andere kanten zien. Het is opvallend dat de beste koningen van Israƫl zoals David en Salomo 40 jaar geregeerd hebben als willen ze daarmee zeggen, neem een voorbeeld aan hen. En met je veertig jaar priesterschap kan jij een voorbeeld zijn voor jongere generaties: kijk het is een mogelijke piste, doe maar.


Mozes achterna

Uit de Bijbel leren we dat Mozes, die zowat de personificatie van de Thora is, driemaal veertig jaar oud geworden is,  120 jaar dus. Ik weet nu niet of jij er naar streeft om die leeftijd te bereiken, maar we wensen je in elk geval nog een lang en mooi leven toe. Lang zal hij leven! Proficiat.”
Na het feest stuurde Paul ons onderstaande reactie: "Waarde medewerksters en medewerkers van de federatie Tielt-Winge, ik wil jullie allen heel welgemeend danken voor de warme ontvangst en viering van deze voormiddag, zowel in Kiezegem als in Winge. Ik voelde mij als de "welbeminde" (alhoewel dit uiteraard niet naar mijn hoofd mag stijgen).Ik ben uitermate dankbaar voor jullie inzet...de aanwezige Bekkevoortenaren waren diep onder de indruk...
Alhoewel we geen ruchtbaarheid aan dit gebeuren hebben gegeven (en maar goed ook!) had ik de ervaring dat we een kerkgemeenschap op ware pelgrimstocht waren...dit deed bijzonder veel deugd.
Deze namiddag - bij mijn licht dementerende en nog enig levende zus Maria van bijna 93 jaar - heb ik dan ook met diepe vreugde de dag van toen mogen herbeleven (haar geheugen aan vroegere tijden is meestal nog intact). Met foto's kon ik haar terug brengen in die heerlijke tijd waarin mijn toen nog voltallige familie dit gebeuren samen met de parochie van Bekkevoort mocht beleven.
Moge de Heer ons allen zegenen met zijn nabijheid,

Paul."

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank u wel voor uw reactie. Van zodra ze is nagelezen en goedgekeurd, zullen we ze publiceren.