woensdag 7 maart 2018

Enkele vlucht richting broeikas?


Broederlijk Delen besteedt heel wat aandacht aan ecologie, klimaatverandering en eerlijke landbouw. Dat zijn op het eerste gezicht geen religieuze thema’s. Soms lees en hoor ik daar kritiek op, dat de Kerk daar geen aandacht zou mogen aan besteden, dat we daar geen collectes zouden moeten voor houden of dat het allemaal teveel politiek en te weinig met eredienst te maken heeft.
God heeft nochtans de schepping aan de mens toevertrouwd om er goed voor te zorgen, niet om haar te vernietigen. 


Op dinsdag 13 maart lezen we in de vastenkalender een artikel uit Kerk&Leven dat ons leert wat klimaatcompensatie betekent. Bij enkele organisaties zoals TAU, de Franciscaanse spiritualiteit, of de seniorenbeweging OKRA kan je de CO2-uitstoot die je zou veroorzaken door de reis die je maakt, compenseren, bijvoorbeeld een organisatie te steunen die nieuwe bomen aanplant in België en Ecuador (bij TAU) of door vrijwillig aan te kruisen dat je de organisatie CO2Logic wil steunen (bij OKRA).  Bij OKRA doet één op de zeven deelnemers dat. Ook de reisorganisatie JOKER motiveert zijn reizigers om de uitstoot te compenseren maar ze geven wel toe dat het aantal mensen dat daar op ingaat niet indrukwekkend is.

Op eigen houtje de impact van een reis berekenen en compenseren, kan uiteraard ook. Onlangs botste ik op de website zomerzondervliegen.be die mensen er toe aanzet om een meer milieuvriendelijke vakantie te boeken. Je kunt op er op je “onschuldig communiezieltje” plechtig beloven dat je deze zomer niet zult vliegen.
We hebben met het gezin nog niet definitief beslist wat we deze zomer gaan doen tijdens de vakantie. En eerlijk gezegd, zo een grote vliegfanaat ben ik niet. Het liefste trek ik mijn wandelschoenen aan om met de rugzak enkele fikse wandelingen te maken in de natuur. Het is mooi meegenomen dat daarbij alleen maar de  verbranding van de eigen lichaamsenergie uitgestoten wordt.
Diaken Luc Claeys


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank u wel voor uw reactie. Van zodra ze is nagelezen en goedgekeurd, zullen we ze publiceren.