zondag 1 april 2018

Een intens Goede Week


Na Pasen kunnen we met veel voldoening terugblikken op de Goede Week in onze parochiefederatie. Eventjes dachten we dat de rups van de buxusmot roet in het eten zou gooien maar gelukkig vonden we genoeg gezonde struiken waarvan we palmtakjes konden snijden. Palmzondag dompelde ons onder in twee verschillende emoties: enerzijds de vreugde voor de ontvangst van de Heer in Jeruzalem en anderzijds de lijdensweg van Zijn laatste dagen.


Naar Mechelen
Op maandag 26 maart vierden de priesters en diakens van het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen in de kathedraal van Mechelen de Chrismamis. In deze zeer plechtige Eucharistieviering werden de nieuwe oliën gezegend: het Chrisma waarmee dopelingen en vormelingen gezalfd worden, de Catechumenenolie voor de zalving van de nieuwe volwassen christenen en de zalf waarmee de zieken het sacrament van de ziekenzalving ontvangen. In zijn preek riep Jozef kardinaal De Kesel op het Evangelie te verkondigen. Hij zei: “We zijn van Christus en behoren Hem toe. We hebben geen andere zending dan de zijne: het evangelie verkondigen, het goede nieuws van Gods liefde aan de mensen van deze tijd. We zullen straks het chrisma wijden waarmee mensen tot christen worden gezalfd, chrisma dat ook gebruikt wordt voor de wijding van priesters en straks voor de wijding van de nieuwe hulpbisschop; en ook de andere oliën voor de doopleerlingen en de zieken. Allen zijn we geroepen, elk op onze plaats, tot opbouw van de hele gemeenschap. Laat het chrisma teken zijn van onze gemeenschappelijke roeping: christen te zijn.”
In een serene boeteviering te Sint-Martinus Tielt keerden we ons op woensdag 28 maart tot God en beleden we onze tekorten en baden we de Heer ons sterk te maken om Hem te volgen en zo naar Pasen te kunnen toeleven.

Witte Donderdag
Op donderdag 29 maart verzamelden de gelovigen, de kandidaat eerstecommunicanten van Tielt en de lokale KWB-afdeling in de Sint-Joriskerk voor de herdenking van het Laatste Avondmaal. Priester Paul Schotsmans herhaalde de voetwassing van de apostelen, het ultieme teken van dienstbaarheid dat Jezus ons stelde. De viering eindigde met een processie van het Heilig Sacrament naar een rustaltaar achteraan in de kerk; een herinnering aan de uren van Jezus in de Hof van Olijven. KWB Sint-Joris-Winge nodigde ons nadien uit voor een koffiekoek met koffie en een boeiend verslag van een medewerkster van Broederlijk Delen over een inleefreis naar Oeganda.Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag herdenken de christenen traditioneel de kruisdood van de Heer. Om 15 uur baden we de kruisweg samen met de leerlingen van de Sint-Jorisschool. ’s Avonds stapten we diezelfde kruisweg rondom de Roeselbergkapel in Houwaart. Ondanks de dreigende wolken en de regen daagden een 70-tal gelovigen op om de laatste uren van Jezus Christus al biddend te overwegen.
Pasen
Stille Zaterdag is op kerkelijk vlak een rustige dag maar wanneer het duister valt, verzamelt de gelovige gemeenschap voor de Paaswake. Dit jaar hadden we daarvoor de kerk van Houwaart uitgekozen. Buiten aan de kerk werd het paasvuur gezegend waarmee de Paaskaars werd aangestoken.  Alle voorgangers die in de parochies van Tielt-Winge actief zijn, celebreerden samen en vertegenwoordigers van de vijf andere parochies in onze gemeente hadden de Paaskaars van hun eigen parochie meegebracht. We kunnen terugkijken op een heel sfeervolle en stemmige viering waarin de parochiekoren van Houwaart en Tielt samen zongen.Het hoogfeest van Pasen lokte dit jaar ook heel veel volk naar de parochiekerken van Sint-Mattheus in Meensel-Kiezegem en van Onze-Lieve-Vrouw in Tielt. De Blijde Boodschap spreekt nog steeds jong én oud aan. Ze is hoopvol. Leven is sterker dan de dood. Christus is verrezen. Hij is waarlijk verrezen. Alleluia. Aan allen nog vreugdevolle paasweken!

Diaken Luc Claeys

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank u wel voor uw reactie. Van zodra ze is nagelezen en goedgekeurd, zullen we ze publiceren.