woensdag 26 december 2018

Kersthomilie


Beste mensen, broeders en zusters,

We zijn hier bijeen voor misschien wel het mooiste kerkelijke feest van het jaar. We hoorden (zo pas – gisterenavond) het aloude verhaal van Jozef en Maria die naar Bethlehem reisden omdat de keizer een volkstelling wilde houden in zijn rijk. Terwijl het koppel in die stad is, wordt Jezus geboren. Of dat historisch allemaal zo gebeurd is, dat is niet te achterhalen. Het verhaal over de geboorte van Jezus is geschreven om te vertellen wat de betekenis is van Jezus voor de mensen.

Intrede in de kerstviering van Sint-Joris-Winge met het Kindje
Jezus en het Vredeslicht uit Bethlehem
In deze donkere tijd van het jaar zijn mensen op zoek naar het licht. Overal in de straten hangt feestverlichting, ook bij ons thuis hebben we de kerstboom met lichtjes getooid. En in ook in onze kerken hebben we met dat licht gespeeld, week na week hebben we in de advent een bijkomende kaars aangestoken om de komende geboorte van Jezus aan te kondigen. Hier in ons westers halfrond heeft dat verlangen naar licht natuurlijk te maken met het feit dat we ons in de winter bevinden en uit zien naar de dagen waarop we meer zon te zien krijgen. Maar ook in de Evangelieverhalen is wordt er verband gelegd tussen Jezus en licht.  In het verhaal van kerstavond is er sprake van licht: de Engel van de Heer wordt omstraald door de glorie van de Heer. En in het verhaal van 6 januari – wanneer de drie koningen op kraamvisite komen – is er sprake van een ster.

Vredeslicht uitdelen met harpen op de achtergrond
Mensen zijn niet alleen letterlijk op zoek naar het licht. Mensen die in duisternis leven zijn op zoek naar licht; mensen die in armoede leven zijn, willen dat de ellende ophoudt en willen licht zien aan eind van de tunnel. Mensen die duistere gedachten hebben en het niet meer zien zitten, willen dat weer helder wordt in hun hoofd. Mensen die geen thuis hebben en geen licht om aan te steken omdat op straat wonen of in opvanghuis leven, hunkeren ook naar de gezellige warmte van een kerstavond. Het is juist aan al die mensen die in het donker leven dat het Kerstkind licht wil brengen. Dat is wat de volwassen Jezus gedurende zijn volwassen leven gedaan heeft.

Met Kerstmis vieren we dat God als mens onder is komen wonen, en Hij wil daarmee laten zien dat Hij van alle mensen evenveel houdt. Hij herstelt ze in hun waarde. Daarom zegt de engel: “Heden is u een redder geboren”, een redder, een Verlosser, iemand die je weer helemaal terugbrengt in je waarde. Heel veel mensen verlangen daar naar.

We mogen niet alleen naar de duistere kant kijken van de wereld maar ook naar al het goede dat gebeurt in onze samenleving. Er is gelukkig ook nog veel samenhorigheid en medeleven,  bij jonge en oudere mensen. Denk maar aan mantelzorgers, vrijwilligers, iedereen die zich inzet voor goede doelen. Dat gebeurt allemaal midden onder ons, onder alle mensen, heel dicht in de buurt, naast ons. In al die mensen herkent een christen het werk van God, het navolgen van Jezus’ werk en leven. Het is God die leeft onder ons, als mens.

Een Zalig Kerstfeest uit Meensel-Kiezegem
Wie op die manier leeft, is een vredestichter. Dan kunnen we met de engel zeggen: Eer aan God in den hoge en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij welbehagen heeft of zoals het vroeger vertaald werd – eer aan God en vrede op aarde aan alle mensen van goede wil. Dat is de Blijde Boodschap en het is onze opdracht als christen om die aan andere mensen uit te dragen. Het is vrede die veel meer is dan afwezigheid van oorlog. Een vreedzaam leven is volgens de Bijbel een goed, gezond en veilig leven, onder de bescherming van God. Er heerst welvaart en mensen leven in harmonie met zichzelf, met anderen en met God.

Daarom hebben we het Vredeslicht uit Bethlehem naar onze kerken in Tielt-Winge gebracht. Het vredeslicht werd in de Palestijnse stad, de geboortestad van Jezus ontstoken en door een Oostenrijkse scout, Niklas, naar Oostenrijk gebracht. Vanaf zondag 16 december werd het in de rest van Europa verspreid en zondagavond zijn we het in een ophaalpunt met enkele parochiemedewerkers van Tielt-Winge gaan ophalen. Vanavond willen we het aan u allen meegeven in de hoop dat u het ook zou willen verdelen aan andere mensen en hen vragen: wil jij ook een vredesstichter zijn? Wil jij ook de boodschap van Jezus verder uitdragen?  Daarom gaan we het nu aansteken aan windkaarsjes zodat u het veilig mee kan nemen naar huis. Straks na de mis – wanneer we u wegzenden met het traditionele zinnetje: “Ga nu allen heen in vrede” kunt u een kaarsje meenemen. Als we het allemaal meenemen van wordt dat kleine vlammetje uit Bethlehem een oceaan van vuur, een vuurzee, een zee van warmte en geestdrift.

Een Zalig Kerstfeest

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank u wel voor uw reactie. Van zodra ze is nagelezen en goedgekeurd, zullen we ze publiceren.