dinsdag 18 december 2018

Wil jij ook een vredeslichtje zijn? Kom dan naar onze kerstvieringen.

Het Evangelie op kerstavond eindigt met de woorden: Opeens voegde zich bij de engel een hemelse heerschare; zij verheerlijkten God met de woorden: 'Eer aan God in den hoge en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij welbehagen heeft.'

In de kerstvieringen van onze parochiefederatie zullen we het Vredeslicht uit Bethlehem verdelen. Het initiatief ontstond in Oostenrijk. Het Vredeslicht wordt elk jaar met een kind uit Oostenrijk opgehaald in het Palestijnse Bethlehem en wordt met een bijzondere lantaarn door Austrian Airlines, de Oostenrijkse luchtvaartmaatschappij, overgevlogen van Tel Aviv naar Linz in Oostenrijk. Van daaruit wordt het verdeeld over heel Europa.

Het vredeslicht wordt verspreid over gans de wereld.
Hier staat het in Třebíč in Tsjechië.
(c) Jiří Sedláček
Op 16 december kwam het Vredeslicht in België aan. Enkele parochianen brachten het Vredeslicht vanuit Boutersem, het lokale verdeelpunt voor het Hageland, naar de Sint-Pieterkerk van Kiezegem in Tielt-Winge.

De vierde zondag van de advent valt amper een dag voor we het Kerstfeest vieren. In de eerste lezing zegt de profeet Micha: "Uit jou, Bethlehem in Efrata, te klein om tot Juda's geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen." (Micha 5,1).  In de adventskalender van Welzijnszorg lezen we dat God heel vaak grootse dingen doet met kleine mensen. Ook wij komen daarvoor in aanmerking. Ook wij zijn geroepen om net als het kleine Bethlehem, net als Maria, Gods droom voor de mensen gestalte te geven. Dat kan al in onze kerstvieringen zoals je hieronder kunt lezen.

Op kerstavond en Kerstdag zullen we het Vredeslicht verdelen in de kerstvieringen van onze parochiefederatie:

24 december 2018 kerstavond
Sint-Joriskerk te Winge in de kerstviering om 18:00 uur
Onze-Lieve-Vrouwkerk te Tielt in de kerstviering om 22:00 uur
Sint-Denijskerk te Houwaart in de middernachtmis om 24:00 uur

25 december 2018 Kerstdag
Sint-Mattheuskerk te Meensel-Kiezegem in de hoogmis om 09:00 uur
Sint-Martinuskerk te Tielt in de hoogmis om 10:30 uur

Het Vredeslicht wordt aangeboden in een windlichtje waarmee je het vredesvuur mee naar huis kan nemen. (2 euro). Je kan natuurlijk zelf ook een kaars meebrengen, vb. een theelichtje in een confituurbokaal, om het vredesvuur naar huis te dragen. Houd het vooral niet voor jezelf, maar deel het met zoveel mogelijk mensen om je heen.

De parochiemedewerkers en de pastorale ploeg wensen u  allen een Zalig en Vredevol Kerstfeest!

Luc Claeys, diaken

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank u wel voor uw reactie. Van zodra ze is nagelezen en goedgekeurd, zullen we ze publiceren.