dinsdag 26 maart 2019

Op zoek naar eigen grond


In de vastenkalender van Broederlijk Delen is het tekstje voor de zondag voorbehouden voor Zuster Katharina van de trappistinnenabdij Nazareth in Brecht. De abdij verwierf enige bekendheid via het televisieprogramma van Annemie Struyf ‘In godsnaam’ waarin ze twee afleveringen reserveerde voor de verhalen van deze zusters.

Parabel
Zondag 31 maart horen we het verhaal van ‘De Verloren Zoon’. Met het thema van Broederlijk Delen in het achterhoofd waarbij we boeren steunen die op zoek gaan naar een stukje grond om van te leven, denkt Zuster Katharina na over de grond van het bestaan.
“In de parabel van de verloren zoon gaat de jongste zoon op zoek naar eigen grond, naar zijn diepste wezen”, schrijft de zuster, maar moest met scha en schande vaststellen dat hij zijn geboortegrond niet kon verloochenen.
Ook de oudste zoon worstelt met zijn identiteit en vraagt zich af wat het braaf bewerken van de grond van zijn vader hem nu opleverde.

Vormelingen van Tielt-Winge in de Abdij van Averbode. Vreugdevol op zoek naar de grond van hun bestaan.
(C) Romana Wouters

Vreugdezondag
In wezen zijn we allemaal zoekende mensen op zoek naar de grond van ons bestaan. Aanstaande zondag 31 maart ontvangen we in de Onze-Lieve-Vrouwkerk van Tielt om 10:00 u eerste communicanten, kandidaat-vormelingen, hun catechisten en  ouders die komen mee proeven van de liturgie en komen kijken en luisteren of de Heer hen iets te bieden heeft waarop ze hun leven kunnen uitbouwen.

Het is de enige eucharistieviering in Tielt-Winge dit weekend. Mag ik alle gelovigen uit onze gemeente uitnodigen om uitbundig mee te vieren en zo aan de jongere zoekende mensen te laten zien dat zijn niet alleen staan en dat een christelijke levenskeuze vreugdevol kan zijn? Halfvasten is hiervoor een uitgelezen ogenblik want we vieren dan de ‘Vreugdezondag’ van de veertigdagentijd. Ik hoop jullie allen te ontmoeten.

Diaken Luc Claeys

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank u wel voor uw reactie. Van zodra ze is nagelezen en goedgekeurd, zullen we ze publiceren.