zaterdag 28 september 2019

Wie wil voor onze kerken zorgen?

Oproep door de aangestelde verantwoordelijke van de parochie tot kandidaten voor het lidmaatschap van de kerkraad Sint-Donatus in Tielt-Winge

Aan alle belangstellenden meegedeeld dat er 5 vacatures zijn binnen de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Donatus te Tielt-Winge. Het betreft de nieuw op te richten kerkraad na de samenvoeging van de parochies in Tielt-Winge.

Enkel de personen die beantwoorden aan de hierna volgende voorwaarden, komen in aanmerking om lid te zijn van de kerkraad:

1° rooms-katholiek zijn;
2° de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op het ogenblik van de verkiezing; 3° in de bevolkingsregisters ingeschreven zijn van de gemeente of van een van de gemeenten van de gebiedsomschrijving van de nieuw samengevoegde parochie
Sint-Donatus in Tielt-Winge.

Uitsluitend schriftelijke kandidaturen komen in aanmerking.
Zij moeten ingediend worden bij:
Parochie administrator van de parochies in Tielt-Winge
ter attentie van E.H. Felix Van Meerbergen
Kerkstraat 12
B 3391 Meensel-Kiezegem

Kandidaturen dienen vergezeld te zijn van een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterzijde of zo het om een elektronische identiteitskaart gaat, een afdruk ervan met adresgegevens), dit met het oog op de controle van de voorwaarden 2° en 3°.

Overeenkomstig artikel 7 van het decreet tot wijziging dd. 6 juli 2012 van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiƫle organisatie en werking van de erediensten, zullen de leden van de kerkfabriek na de samenvoeging voor de eerste keer worden samengesteld door het erkend representatief orgaan, op voorstel van de door dat orgaan aangestelde verantwoordelijke van de parochie.

Opgemaakt op 16 september te Tielt-Winge,


Voor Felix Van Meerbergen,  door de bisschop aangestelde verantwoordelijke van al de parochies  te Tielt-Winge

Diaken Luc Claeys

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank u wel voor uw reactie. Van zodra ze is nagelezen en goedgekeurd, zullen we ze publiceren.