woensdag 25 september 2019

Allemaal samen op de vijfde zondag

Vesperdienst

Op zaterdagavond 28 september is er geen eucharistieviering omdat het een vijfde weekend is in de maand. We zullen wel een vesperdienst houden in de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Tielt. De vespers of het avondgebed maken deel uit van het getijdengebed van de Rooms-katholieke Kerk.

Het gebed bestaat uit een opening, een hymne, twee psalmen met antifonen, een lofzang uit het Nieuwe Testament met antifoon, een korte schriftlezing, beurtzang, de lofzang van Maria, het Magnificat – genomen uit het Evangelie volgens Lucas (1:46-55) – met een antifoon, en slotgebeden (waaronder het Onze Vader). Een antifoon is een vers dat gezongen wordt als inleiding op en ter afsluiting van een psalm.


Lezen in het Evangelie

Na de vespers is er gelegenheid om samen een broodje te eten en het Evangelie te lezen van de  zondag(Lucas 16, 19-31: Lazarus en de rijke). Na het voorlezen wisselen we met elkaar uit wat er ons in de tekst heeft aangesproken of eventueel heeft afgestoten. We sluiten deze bijeenkomst af met een gebed? Om praktische redenen (de broodjes en de koffie) vragen we om u aan te melden wanneer u aan deze maaltijd en uitwisseling wil deelnemen. De deelnameprijs bedraagt 5 euro. Aanmelden bij de diaken via telefoon 016/90.77.55 of via mail diaken.tielt-winge@telenet.be.

Zaterdag 28 september 2019 O.L.V.-Tielt
18.00u Vesperdienst (voor iedereen)
18.30u Avondmaal (aanmelden bij de diaken)
19.00u Lezen in het Evangelie
20.00u Slot

Zondag 29 september vieren we samen Eucharistie

Bijschrift toevoegen
Op zondag 29 september vieren we om 10.00 uur samen Eucharistie in de Sint-Joriskerk te Winge. Of u nu van Houwaart, Meensel, Kiezegem, Tielt Onze-Lieve-Vrouw, Tielt Sint-Martinus of Winge bent, allen zijn we christenen, volgelingen van Jezus. Hij nodigt ons uit.

De koren van de verschillende parochies hebben al het voortouw genomen. Ze zullen in de viering gezamenlijk zingen. Ook alle kinderen die zich voorbereiden op de eerste communie en op het sacrament van het vormsel en hun ouders zijn uitgenodigd. Voor hen is deze mis de startviering van het parochiale jaar.

Priester Paul Schotsmans en diaken Luc Claeys kijken ernaar uit om met u te vieren rond de tafel van de Heer.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank u wel voor uw reactie. Van zodra ze is nagelezen en goedgekeurd, zullen we ze publiceren.