maandag 30 maart 2020

Eerste communies en vormsel uitgesteld

Beste communicanten en ouders,

Wat al een paar dagen in de lucht ging, wordt vandaag bevestigd. De eerste communies en vormselvieringen in Tielt-Winge kunnen dit voorjaar omwille van de crisis van het coronavirus jammer genoeg niet doorgaan.
Ons bisdom, het Aartsbisdom Brussel-Mechelen, zal nu een nieuwe regeling uitwerken. Van zodra we daarover geïnformeerd zijn, kunnen nieuwe data worden vastgelegd.

Diaken Luc Claeys, priester Paul Schotsmans en veldverantwoordelijke catechese Annie Laeremans

Lees hieronder de verklaring van de bisschoppen:
Het coronavirus verplicht ons tot uiterste voorzichtigheid. Daarom hebben de bisschoppen van België vandaag, maandag 30 maart 2020, beslist dat de vieringen van het vormsel en de eerste communie, die voorzien waren tussen Pasen en Pinksteren, niet kunnen doorgaan op de voorziene datum. De vormsels worden verschoven naar de maanden september of oktober. De eerste communies worden verschoven naar het volgende schooljaar.
Elk bisdom zal een regeling voorstellen aangepast aan de eigen situatie. Elk bisdom zal daarover de nodige communicatie verspreiden.
De redenen voor dit uitstel liggen voor de hand. Zelfs wanneer de regering een versoepeling van de huidige maatregelen toelaat, zal zij geen vieringen toelaten met volle kerken met mensen van diverse families en generaties (grootouders); ongeacht wat ze in de voorbije maanden met corona hebben meegemaakt.
In de laatste maand van het schooljaar zullen de kinderen alles op alles moeten zetten om hun schooljaar goed te voltooien, in het bijzonder de vormelingen uit het 6e leerjaar basisonderwijs die hun kwalificatie moeten halen voor het middelbaar. Het heeft dan ook geen zin hun vormsel nog in juni plaats te laten vinden.
Ook al kunnen parochies of catechisten nu geen bijeenkomsten beleggen, wij vragen dat ze contact houden met hun communicanten of vormelingen. Daarvoor bestaan diverse mogelijkheden, onder andere via post, email, streaming of telefoon. Van zodra een nieuwe datum is vastgelegd, zullen ze hun bijeenkomsten daarop kunnen afstemmen.
De bisschoppen danken allen die zich inspannen goed met de eerste communicanten en de vormelingen en hun ouders te communiceren, deze moeilijke beslissing te helpen duiden en te helpen werken aan een goede overbrugging naar een nieuwe datum.
Deze richtlijnen sluiten aan bij de richtlijnen van de Bisschoppen van vorige maandag 23 maart.
De Bisschoppen van België
IPID – Brussel, maandag 30 maart 2020

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank u wel voor uw reactie. Van zodra ze is nagelezen en goedgekeurd, zullen we ze publiceren.