dinsdag 21 april 2020

Goede Week in quarantaine

Lieve mensen van de parochie Sint-Donatus Tielt-Winge,

Gewoonlijk komen we in de Goede Week intens met elkaar samen om het Paasfeest voor te bereiden en uiteindelijk in de Paasnacht de verrijzenis van Jezus te vieren. Niets van dit alles dit jaar. Integendeel mijn gezin en ikzelf gingen vanaf Palmzondag tot en met Beloken Pasen in strikte quarantaine. Niet omdat we op dat ogenblik ziek waren, maar wel omdat mijn oudste dochter uit Peru terugkeerde na een stageperiode in een schooltje van het Andesgebergte. Dat was dan ook een lichtpuntje in een duistere periode.

We beleefden de Goede Week samen met u voor het computerscherm om de liturgische vieringen van de Goede Week te volgen en zo goed en kwaad als het kon ook mee te bidden. Deze vieringen die gestreamd werden, dat wil zeggen uitgezonden werden via de website van Kerknet, deelde ik ook via de Facebookpagina van de parochie en op de blog (website van de parochie). Zo lang de quarantaineperiode duurt, zullen we deze werkwijze verderzetten. Mocht u nog geen fan zijn van onze pagina of de website van de parochie nog niet kennen of volgen, dan is het een uitstekende gelegenheid om er nu mee kennis te maken.
Facebookpagina: www.facebook.com/kerktieltwinge/
Website: pastoralezonetielt-winge.blogspot.be

Witte Donderdag
Jezus viert het Laatste Avondmaal met zijn leerlingen. Hij breekt het brood, verwijzend naar zijn lichaam dat zal gebroken worden. Hij laat de wijn rondgaan, verwijzend naar zijn bloed dat weldra zal vergoten worden.
En dan doet hij nog iets heel speciaals. Hij knielt neer bij zijn leerlingen en wast hun voeten. De meester stelt zich ten dienste van zijn leerlingen en roept hen tevens op om hetzelfde te doen; om ten dienste te staan van de anderen.
Zo roept hij ook ons op om dienstbaar te zijn. Zijn vraag komt heel erg kortbij in deze tijden. Aan wie kunnen wij ten dienste staan?
In de nacht die volgt wordt Jezus verraden en gevangen genomen. Zijn leerlingen zijn in slaap gevallen terwijl hij hen toch gevraagd had: "Blijf mij nabij." Hoe kunnen wij in deze periode van afstand houden toch nabijheid creëren? Kunnen wij dit opbrengen? Blijven wij elkaar nabij? Blijven wij Hem nabij? (Bezinningstekst Pastorale Regio Tienen)

Witte Donderdag in de crypte te Gent
De Witte Donderdagviering via Kerknet werd uitgezonden vanuit de crypte van het seminariehuis in Gent. De eucharistieviering werd voorgegaan door de kersverse bisschop van Gent, de vroegere abt van Orval, Mgr. Lode Van Hecke. De sobere viering in dit unieke decor riep vele herinneringen bij me op omdat ikzelf opgroeide op een paar honderden meters van de Gentse Sint-Baafskathedraal waar ik met mijn oma in de winter de vieringen in de crypte bijwoonde.

Goede Vrijdag
Het is een vreemde Goede Week en dus ook een vreemde Goede Vrijdag. Het lijkt wel of we collectief een Goede Vrijdag beleven. Maar na elke Goede Vrijdag komt een stille Zaterdag en Pasen. Elke keer weer.
Het verdriet en de onmacht is enorm nu. Toch zijn er kleine lichtpuntjes tijdens de kruisweg.
Simon van Cyrene die gedwongen wordt door de Romeinen om het kruis van Jezus te dragen en zo langzamerhand meer en meer volgeling wordt van Jezus.
Goede Vrijdagviering in Antwerpen
Veronica die uit de menigte langs de kant stapt en het bezwete en bebloede gelaat van Jezus afdroogt. Een klein, eenvoudig gebaar. Een zorgvuldig en zorgend gebaar dat ook wij zeker dezer dagen kennen.
Enkelingen die onder het kruis staan: zijn moeder en de veel geliefde leerling.
Een honderdman die Jezus erkent als "waarlijk de zoon Van God".
Ondanks de duisternis van vandaag geloven wij in het licht. (Bezinningstekst Pastorale Regio Tienen)
Mgr. Johan Bonny, de bisschop van Antwerpen, leidde de viering van de kruisverering in een lege kathedraal. De viering ontroerde enorm toen hij liefdevol het kruisbeeld van de gestorven Jezus in zijn handen naar het altaar droeg en het met een witte doek bedekte, waarna hij in stille aanbidding knielde. Met deze eenvoudige symboliek toonde hij dat het altaar geen eenvoudige tafel is maar een plek van offergave, Jezus die uit liefde zijn lichaam gegeven heeft voor de mensen.

Stille zaterdag
Vandaag is de wereld stil, stiller dan ooit.
"Het is volbracht". Maar is alles verloren nu? Moeten wij lijdzaam toekijken, wezenloos en verslagen?
Heer, wij zoeken u, wij missen u. Waar bent u nu? (Bezinningstekst Pastorale Regio Tienen)

Paaswake in Westvleteren
Tijdens mijn diakenopleiding zei één van de lesgevers ons dat we toch tenminste één keer in ons leven een paaswake zouden moeten meemaken in een abdij. Tot nu toe was het er nooit van gekomen omdat ik natuurlijk steeds betrokken ben in de paaswake van de parochie. Deze bijzondere coronaomstandigheden boden ons nu de kans om dit wel te doen. De viering van de paaswake kwam immers rechtsreeks vanuit de Sint-Sixtusabdij in Westvleteren waarin de broeders van trappistengemeenschap de uitbreide lezingen afwisselden met het zingen van psalmen: 9 lezingen!

Alle vieringen staan op youtube en kunnen nog eens herbekeken worden via het kanaal van Kerknet.

Diaken Luc Claeys


Dit artikel verschijnt op de lokale bladzijden van Tielt-Winge in Kerk&leven nummer 17 van woensdag 22 april 2020.  Zelf abonnee worden: http://pastoralezonetielt-winge.blogspot.com/p/parochieblad.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank u wel voor uw reactie. Van zodra ze is nagelezen en goedgekeurd, zullen we ze publiceren.