zaterdag 11 april 2020

Pasen: bevrijding, verrijzenis en opstanding

Aanstaande zondag 12 april vieren we het paasfeest, al zal dat in besloten kring zijn. Voor de joden, zoals Jezus, was het paasfeest een feest van bevrijding (uittocht) uit de slavernij van Egypte.  Op de vooravond van het joodse paasfeest vertellen ze dat de engel des doods ‘genadig voorbij ging’ aan de huizen waarvan de deurposten bestreken was met het bloed van het lam dat op die dag werd gegeten.

Engel des doods
Vandaag kunnen we ons ook wel wat herkennen in dat verlangen naar bevrijding en de hoop dat de engel des doods ons huis voorbijgaat. We zullen echter nog een tijdje binnen moeten schuilen en het ‘huisarrest’ nog wat langer moeten ondergaan. Innerlijk kunnen we wel vrij zijn en in gedachten verre reizen, lange wandelingen maken en mensen nabij zijn. Bovendien is deze quarantaineperiode (letterlijk veertigdagentijd) de enige mogelijkheid om bevrijd te worden van deze wereldwijde ziekte.

Opstanding
Voor de christenen is Pasen het allerbelangrijkste feest. We vieren de verrijzenis van Jezus Christus. De protestantse christenen gebruiken eerder het woord ‘opstanding’. Daarin herkennen we het woord ‘opstaan’ dat wil zeggen ‘tot leven komen’. Het is een thema dat in velen Bijbelverhalen aan bod komt zoals onder andere in het verhaal van de opstanding van Lazarus dat we twee weken geleden hoorden in het zondagsevangelie. Als christenen worden we opgeroepen om leven te brengen waar dood is, om genezing te brengen waar ziekte is, om hoop te brengen waar wanhoop heerst, om liefde herstellen waar onenigheid is en om vrede te stichten waar conflicten razen.

Nog 50 dagen quarantaine?
De Kerk viert 7 weken lang van Paaszondag tot Pinksteren. Het is pas op Pinksteren dat de leerlingen van Jezus echt bevrijd van hun angsten naar buiten durven treden om de boodschap van Jezus’ verrijzenis te verkondigen, gesterkt door de gave van de heilige Geest. Tot die tijd verscholen ze zich wat bevreesd in de bovenzaal van een huis op de Sionberg in Jeruzalem, waar ze met Maria samen bleven in gebed. Dus opnieuw een soort van quarantaine, vijftig dagen lang.

Laat we bidden dat we niet tot Pinksteren moeten wachten om onze bevrijding te vieren; danken we ondertussen de Heer voor alle mensen die het beste van zichzelf geven om de crisis te boven te komen. Paus Franciscus schreef een gebed tot Onze Lieve Vrouw, Heil van de zieken. In dat gebed vraagt de Paus Maria’s voorspraak om het einde van de pandemie van het coronavirus. Met u wil ik het bidden:

O Maria, U verlicht als een baken ons levenspad,als een blijvend teken van redding en hoop.Aan u, Heil van de zieken, vertrouwen wij ons toe,aan u die staande bij het Kruis, met uw rotsvast geloof, Jezus nabij bleef in zijn pijn.U, de redding van het Romeinse volk, weet wat we nodig hebben.We vertrouwen erop dat u zult voorzien in wat nodig is,zoals u eens deed op de bruiloft van Kana in Galilea.Mogen zo vreugde en feest na deze tijd van beproeving terugkeren.'Help ons, Moeder van Goddelijke Liefde,om ons één te maken met de Wil van de Vader en te doen wat Jezus zegt,Hij die ons lijden en verdriet op Zich nam om door het Kruis ons te brengen tot vreugde van de Verrijzenis. Amen.'Onder uw bescherming nemen wij onze toevlucht, o Heilige Moeder van God.Veracht onze smeekbeden niet - wij die op de proef worden gesteld –en verlos ons van elk gevaar, o glorierijke en gezegende Maagd.

Paasdriedaagse
Het paastriduüm (Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paaswake en Pasen) kunnen we niet in de kerk vieren maar nu we bijna allemaal thuis zijn, is het een uitgelezen kans om de vieringen al biddend mee te beleven, wat we in gewone tijden misschien niet zouden gedaan hebben.

Aan allen van harte een gezegend en vreugdevol Paasfeest!

Diaken Luc Claeys

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank u wel voor uw reactie. Van zodra ze is nagelezen en goedgekeurd, zullen we ze publiceren.