woensdag 13 mei 2020

Uit de oude doos van Tielt

Rond vele pastorieën vinden we een ringgracht of in de nabijheid ervan een vijver. Zo ook rond de pastorij in O.L.-Vrouw, waarvan de restauratie stilaan ten einde loopt. Deze werden vaak gebruikt om vis te kweken, een welgekomen maaltijd op vrijdag of andere dagen waarop men moest “vlees derven”.

Over de ringgracht in de O.L.-Vrouwparochie schreef pastoor L. Meeussen (in de parochie van 1910 tot 1950) :

Als wij in Tielt aankwamen zaten er menige grote karpers en bazen in de vest en wel eens hadden wij  ’s nachts stropende liefhebbers. Er zat geen enkele kleine vis op: een grote snoek belette de voortplanting. De vest stond vol waterkruid en vol stinkend vuil water. Twee dagen maaiden 2 werklieden het kruid onder water af, doch na 14 dagen tierden het kruid even goed. Welgevallen woonplaats voor rosse waterratten en waterkiekens.

Oude prentkaart van de pastorie in Tielt
(c)Erfgoedbank - prentkaart van André Van Cauwenbergh
Als ik nog onderpastoor was te Aarschot, kwam ik eens op mijne reis naar mijn broer, onderpastoor te Waanrode,  in Tielt en vanuit de eetplaats zag ik den bloemenhof vol leven. Ik vroeg aan Victorine, de nicht van E. H. Meulemans, wat dat alles was. En zij zegde, dat zijn de waterratten die over de bloemperken springen om katteke te spelen. Wij hebben hier ratten overhoop, rosse in ’t water en zwarte in den stal. Wij zelf hebben er eigenlijk binnen geen last van ondervonden.

Op de waterkiekens was het plaisant met de karabijn jacht te maken, maar zo aangenaam niet om ze op te eten, te olieachtig. Wij bevolkten de vest met eenden, doch geen hulp.
Van het Tielts kranske te Hekelgem brachten wij een koppel zwanen mede en na drij weken was het onkruid weg en het water zuiver en de zwanen hadden geen eten meer en gingen elders zoeken. Een bleef weg en de andere treurde ter dood.

Doch onze vest slijkte zo danig aan, dat ze in droge zomers gans waterloos was en wij konden er door gaan om het rottend hout uit te rapen. En aan het ruimen viel niet te denken. Naar schatting 400.00 fr. Daar konden wij niet over en aan de gemeente durfden wij het niet vragen.”

Trifon Vanhentenryk, Tielt

Dit artikel verschijnt op de lokale bladzijden van Tielt-Winge in Kerk&leven nummer 20 van woensdag 13 mei 2020.  Zelf abonnee worden: http://pastoralezonetielt-winge.blogspot.com/p/parochieblad.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank u wel voor uw reactie. Van zodra ze is nagelezen en goedgekeurd, zullen we ze publiceren.