woensdag 3 juni 2020

Donatuskapel spic & span

Parochiaan Firmin maakt dagelijks een fietstochtje en passeerde op Hemelvaart dag langs de Donatuskapel in Tielt die net een flinke poetsbeurt kreeg. De laatste jaren vierden we alle jaren op 23 mei een openluchtmis aan de kapel. Deze datum heeft niets te maken met de heilige die in de kapel vereerd wordt. Waarschijnlijk verwarden de initiatiefnemers van de verering twee heiligen.

Donatianus of Donatus
Op 24 mei is het de feestdag van de heilige Donatiatus van Nantes, die ook soms Donatus wordt genoemd, die samen met zijn broer de marteldood stierf in de 3de eeuw na Christus. Waarschijnlijk koos men ervoor om op de vooravond van deze feestdag een viering te houden.

Patroon van onze parochie
De heilige in onze kapel in Tielt is echter een andere Donatus nl. Donatus van Münstereifel.
De Donatuskapel aan de Donatusweg
in Tielt (c) Firmin Pieck
Volgens de legende zou hij behoord hebben tot het Legio Fulminatrix (= Bliksemlegioen). Deze veronderstelling zal wel te maken hebben met het feit dat hij patroon is geworden tegen donder en bliksem.

Zeker is in ieder geval dat zijn lichaam in 1652 werd gevonden in de catacomben van de heilige Agnes te Rome. Het werd plechtig overgebracht naar het pas gestichte jezuïetencollege te Münstereifel, ten zuid-westen van Keulen). Algemeen werd verondersteld dat hij een martelaar was uit de Romeinse tijd.

In Luxemburg en in sommige Duitse streken, waaronder vooral de Eifel, en ook in onze streken geldt hij als patroon tegen hagel, donder, bliksem en onweer. Dat komt, omdat tijdens de plechtige intocht van zijn relieken in Münstereifel stromende regen omsloeg in stralende zon. Bovendien was de naam van een andere heilige Donatus, die van Arezzo, ook al verbonden met on- en noodweer.

Daarom is het gepaster een viering te houden op de vooravond 29 juni of op de dag van zijn feest 30 juni. De heilige Donatus is ook de patroonheilige van onze parochie in Tielt-Winge. Wegens de crisis van het coronavirus kunnen we voorlopig echter nog geen grote vieringen organiseren en rest er ons alleen de mogelijkheid om elk apart eens langs het kapelletje te stappen of te fietsen en halt te houden voor een kort gebed.

Toeristische trekpleister
Toeristisch bord aan de Donatuskapel (c) Firmin Pieck
Op de achterzijde van de kapel hangt een toeristisch bord als onderdeel van de Alsbergwandeling met daarop volgende vermelding: "De kapel werd in 1869 gebouwd door de bewoners van de Goethuyshoeve. De heilige Donatus is de beschermheilige tegen donder en bliksem. Een eind verder langs de weg treffen we de Goethuyshoeve aan. Tot op heden is deze hoeve een landbouwbedrijf gebleven. Vroeger was het landschap rond deze hoeve een kleinschalig landbouwgebied. Door vererving wegenaanleg enz. werden de gronden erg versnipperd. Tussen de akkers en weilanden vonden we houtkanten. De ruilverkaveling heeft heeft een herverdeling van het cultuurland tot doel gehad. Grotere percelen ontstonden. Hierdoor werd een betere grondbewerking met grotere machines mogelijk."

Diaken Luc Claeys
(bron: heiligen.net)

Dit artikel verschijnt op de lokale bladzijden van Tielt-Winge in Kerk&leven nummer 23 van woensdag 3 juni 2020.  Zelf abonnee worden: http://pastoralezonetielt-winge.blogspot.com/p/parochieblad.html

1 opmerking:

  1. Het de Bay College of Baiuscollege (1614-1797) was een college van de oude universiteit Leuven, in de Zuidelijke Nederlanden. Zij waren eigenaars van de grond waarop de Goethuyshoeve is gebouwd en is in de Franse revolutie verkocht als zwart goed. In oude documenten kan men vinden dat Adrianus Goethuys en Thersa Van de Poel het goed erfden in 1821 zonder gebouwen. Hun zesde kind Petrus Franciscus Goethuys en zijn vrouw Anna Elisabeth Baens bouwde er de hoeve op. Hun dochter liet in 1869 het St-Donatus kapelletje oprichten. Ze was buitengewoon angstig voor donder en bliksem. Deze mensen maken deel uit van onze stamboom (Bron:historisch overzicht van de familie Goethuys 1989) Chris Goethuys

    BeantwoordenVerwijderen

Dank u wel voor uw reactie. Van zodra ze is nagelezen en goedgekeurd, zullen we ze publiceren.