zaterdag 6 juni 2020

God aan het licht brengen

Op de zondag na Pinksteren viert de Kerk het Feest van de Drie-eenheid. We belijden dat God bestaat uit 3 personen: de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Het lijkt een moeilijk begrip maar in ons geloof spreken we het wel gemakkelijk uit. Elk kruisteken wordt gemaakt in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest en ook de kinderen wordt met dezelfde bede zo gedoopt.

Elk gebed in onze misvieringen wordt met eenzelfde formulering besloten: “We vragen het U door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer, die met U leeft en heerst, in de eenheid van de heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. We spreken het allen ook zeer zelfbewust en rechtstaand uit na de stilteperiode van de homilie (preek) in onze geloofsbelijdenis. Ik geloof in God, de almachtige Vader en in Jezus Christus, zijn enige Zoon… ik geloof in de heilige Geest

Oude begrippen
De begrippen Vader, Zoon en Geest komen elk afzonderlijk wel voor in het Oude Testament maar het is pas in het nieuwe Testament dat ze ook samengevoegd worden wanneer de teksten spreken over de Messias, de Mensenzoon die door God naar de wereld is gestuurd en met zijn Geest de wereld inspireert.

Wellicht is het ook goed dat het feest wordt gevierd na Hemelvaart en Pinksteren. Nu Jezus niet meer bij zijn leerlingen is en de begeestering over de apostelen is uitgestort, is het aan de anderen mensen zelf om God aan het licht te brengen in de wereld.

God heeft mensen nodig
De onzichtbare God heeft handen en voeten nodig; Hij heeft mensen nodig die over Hem spreken en zijn boodschap in daden omzetten. Mensen die anderen kunnen begeesteren en enthousiasme opwekken, die een inspiratie- en vreugdebron zijn en geen vrees hebben om uit te komen voor dat geloof.

Dat zijn de mensen die we nodig hebben in Tielt-Winge. We hebben er al, het zijn onze vrijwilligers die al staan te trappelen om onze kerken na de coronacrisis in veilige omstandigheden weer te openen. Zo mogen er nog bijkomen. We dromen van een onthaalteam, van extra en zeer gemotiveerde catechisten, nog meer koorleden en muzikanten en gelovigen met wie we samen in de Bijbel lezen en op zoektocht gaan om Jezus’ woorden geïnspireerd door de Vader ook in daden om te zetten. God, Geest en Mensenzoon: de heilige Drie-eenheid staat toch niet zo ver van ons dan wat we op het eerste gezicht dachten.

Feest van de Drie-eenheid
We hadden plannen om het feest van zondag 7 juni met z’n allen te vieren in Houwaart en deel te nemen aan de processie. Dat kan nu helaas niet doorgaan. Bij het samenstellen van dit nummer was er nog geen datum bekend gemaakt waarop eucharistievieringen wee konden plaatsvinden en zelfs als we heropstarten zullen grote afstandelijke veiligheidsmaatregelen van kracht blijven. We blijven aangewezen op uitgezonden vieringen.

Radio Eén: De radiomis wordt om 10:00 uur uitgezonden vanuit de Sint-Vincentiuskerk te Eeklo:https://radio1.be/tag/online-luisteren

Televisie NPO 2 (Nederland): VRT zendt geen eucharistieviering uit op deze hoogdag maar we kunnen we terecht voor een Nederlandstalige mis om 10:00 uur op de officiële Nederlandse omroep voor een viering uit de H. Nicolaaskerk te Baarn.

Streaming: Pastoor Felix Van Meerbergen, de parochie-administrator van de Kerk in Tielt-Winge zendt de heilige Mis op het Feest van de Drie-eenheid om 10:30 uur uit vanuit de Sint-Sulpitiuskerk te Diest: https://www.facebook.com/felix.vanmeerbergen
Sint-Sulpitiuskerk te Diest: H.Mis om 10:30 u

We wensen u allen van harte een gezegende feestdag.

Luc Claeys p.di.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank u wel voor uw reactie. Van zodra ze is nagelezen en goedgekeurd, zullen we ze publiceren.