woensdag 10 juni 2020

We mogen terug naar de mis!

Op woensdag 3 juni 2020 besliste de Nationale Veiligheidsraad dat de liturgische vieringen vanaf maandag 8 juni opnieuw kunnen doorgaan, zij het onder strikte voorwaarden.

Ruime kerken
Heringerichte Sint-Joriskerk (c) Stefaan Deputter
De katholieke kerk werkte daarvoor een uitgebreid draaiboek uit. Daarop besliste de pastorale ploeg in samenwerking met de kerkfabriek en de voorgangers om de vieringen omwille van veiligheid voor de priester, de diaken en de gelovigen voorlopig alleen op te starten in de twee grootste kerkgebouwen van onze gemeente: de Sint-Joriskerk te Sint-Joris-Winge en de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Tielt.
De  eerstvolgende zondagsvieringen gaan door in:
- Sint-Joris-Winge op zondag 14 juni 2020 om 10:00 uur
- Onze-Lieve-Vrouw Tielt op zondag 21 juni 2020 om 10:00 uur
Celebrant: E.H. Paul Schotsmans, predikant: diaken Luc Claeys.

Onthaal & hygiëne
In de onthaalruimte van elk kerkgebouw zullen de maatregelen duidelijk geafficheerd zijn. Bij het binnenkomen kunnen de gelovigen hun handen ontsmetten. Omwille van hygiënische redenen blijven de wijwatervaten leeg. Het gebruik van het toilet in de kerken is niet toegestaan.
Iedereen wordt verzocht om van thuis uit een mondmasker mee te nemen en het voor, na en eventueel tijdens de kerkdienst te dragen.

Afstandsmaatregel
De deelnemers aan de vieringen dienen 1,5 m afstandsmaatregel in acht te nemen zowel bij de zitplaatsen, als bij het binnentreden en het verlaten van de kerk als tijdens de processiegang voor het ontvangen van de communie.

Klaar voor de vieringen in O.L.V.-Tielt (c) Stefaan Deputter
Gelovigen kunnen gezin per gezin de kerk betreden. Als je even aan de deur moet wachten vooraleer binnen te komen, dan dient de 1,5 m afstandsmaatregel gerespecteerd te worden. De zitplaatsen die zich het verst van de ingang bevinden, dienen het eerst te worden ingenomen; de kerk vult zich dus van voor naar achter.

Woon je niet onder een zelfde dak, dan dien je de 1,5 m afstandsmaatregel in acht te nemen. In de kerk is een eenrichtingsverkeer voorzien. We gaan naar voor door de middengang en naar achter via de beide zijgangen. Dit geldt bij het binnentreden, de communiegang en het verlaten van de kerk.

Geen samenzang
Ook de koorzang en samenzang zal in een eerste fase niet toegelaten zijn. In de mate van het mogelijke voorzien we wel enkele zangers die zingend kunnen voorbidden. Zangboekjes, folders en flyers zullen worden weggenomen.

Geen samenscholing
Hoewel de eredienst een hartelijke samenkomst van gelovigen is, blijven er nog een aantal andere beperkingen. Zo kunnen we geen handen reiken tijdens het Onze Vader en zal een vredeswens waarbij we elkaar aanraken onmogelijk zijn.  Ook koffie na de viering of een praatje aan de kerkdeur of op het plein voor de kerk zijn niet toegelaten.

Andere plechtigheden
Ook doopsels, uitvaarten en huwelijksvieringen ​​​​kunnen plaatsvinden in de 2 bovenvermelde kerkgebouwen onder dezelfde strenge richtlijnen.

Maximum toegelaten aantal
Er geldt een maximumaantal aanwezigen per kerkgebouw.
Sint-Joris-Winge: maximum 50 aanwezigen
Onze-Lieve-Vrouw Tielt: maximum 80 aanwezigen.
Het onthaalteam van de kerk ziet erop toe dat de maximumcapaciteit niet wordt overschreden.

Vreugde
We staan voor een nooit gezien situatie. In een geest van samenwerking en met goede wil van iedereen kan toch veel mogelijk zijn. We kijken er immers samen met u naar uit om de vieringen met veel vreugde te hervatten.

Paul Schotsmans, priester
Luc Claeys, diaken en parochiecoördinator
De pastorale stuurgroep
De Kerkfabriek

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank u wel voor uw reactie. Van zodra ze is nagelezen en goedgekeurd, zullen we ze publiceren.