zaterdag 15 augustus 2020

Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming

Homilie 15 augustus 2020 OLV Tenhemelopneming 

Broeders en zusters, In de Kruisstraat staat er een kapelletje dat de naam draagt van de bedrukte moeder. In de wat verwaarloosde kapel zie je een beeld van Maria met de dode Jezus op haar schoot. Deze voorstelling noemt men een piëta. Er was veel ophef over omdat het perceel waar het kapelletje opstaat, verkaveld zal worden en daarmee dit religieus ophef dreigt te verdwijnen. Het kapelletje van het welstellend landbouwersgezin Broos moet opgericht zijn ergens in het begin van de vorige eeuw, tussen 1900 en 1915, en is dus zeker al meer dan 100 jaar oud. 

Kapel Broos
De bouw is verbonden met een droevig familieverhaal. Tussen 1887 en 1904 worden er in het gezin negen kinderen geboren, wat niet ongewoon was in die tijd, die echter ook gekenmerkt was door een hoge kindersterfte. De leeftijdsverwachting lag toen niet hoger dan vijfenveertig jaar en vele mensen stierven erg jong aan infectieziekten omdat er nog geen antibiotica en vaccins bestonden en onze voeding minder gevarieerd en gezond was. Van de negen kinderen in het gezin stierven er al vier, twee meisjes en twee jongens, nog voor de Eerste Wereldoorlog uitbrak. 

Een ander meisje Irène stierf- – fysisch en psychisch ondermijnd aan een huidziekte in 1914, nadat ze in Leuven urenlang in de gietende regen had buitengestaan, door het Duitse bijeengedreven in een mensenmassa. De ontroostbare moeder, Josephine Weckx, vroeg daarop aan haar man om de kapel op te trekken om te bidden voor troost en kracht, hopend dat al haar kinderen zouden worden opgenomen in de hemel, zoals we dat zeggen. Het is een bidden om de hoop dat die prachtige kinderen van haar met heel hun persoonlijkheid, met heel hun lichaam én ziel, met heel hun wezen op een andere wijze toch zouden mogen verder leven bij God, bij de Heer. 

Opnemen in liefde
Dat is wat we vandaag vieren op de feestdag van Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming; we vieren dat God de mens na zijn dood niet verloren willen laten gaan, dat Hij ons in zijn liefde wil ontmoeten. Hij wil ons opnieuw opwekken. Door de Tenhemelopneming van Maria, laat Hij ons zien dat het voor elke mens mogelijk is, als we ingaan op zijn liefdesaanbod, als we daar nu al werk willen van maken. Het kapelletje van de boerenfamilie Broos, is bij wijze van spreken één van de vele uitingen van het liefdeswerk, er zijn er velen anderen natuurlijk, die we in onze wereld kunnen waarmaken. 

Nieuwe plek

Helaas, het wordt afgebroken en tot een paar weken geleden leek het erop dat het helemaal gedaan zou zijn. Er verscheen nog een artikel in Kerk&leven en in de lokale pers en daarmee leek de kous af. Kapel Broos dood en begraven. Gods wegen zijn echter ondoorgrondelijk…en de situatie met de kapel kwam in een stroomversnelling. Enkele parochianen met een groot hart, de leden van de kerkfabriek Sint-Donatus, het gemeentebestuur van Tielt-Winge geraakten akkoord om het gebedshuisje opnieuw op te bouwen op een enig mooi plaatsje en dit onder een eeuwenoude eik in de uiterste hoek van de pastorietuin Sint-Donatus. 


Troost
Meer nog in de pastorietuin zou niet alleen de kapel aan een nieuw leven kunnen beginnen maar wordt er ook gewerkt aan een troostplek, een initiatief van de vereniging Ferm. Een troostplek is een groen plekje dat voor iedereen toegankelijk is. Waar je troost kunt vinden en samen met je buurt of gemeente bloembollen plant als symbool voor verbondenheid, hoop en kracht. En in het voorjaar van 2021, wanneer de bloemen groeien en bloeien, herdenken we de moeilijke periode die corona ons bracht en gedenken we onze dierbaren. We hebben in de voorbije tijd onze kwetsbaarheid als mens ervaren maar zijn aan de andere kant verheugd om een stukje ruimte te geven waar de bevolking troost kan vinden voor hun nabestaanden. 

Daden van liefde
Beste broeders en zusters, In de Bijbelse evangelieverhalen en op de verschijningsplekken houdt Maria geen ellenlange monologen; ze zet ons vooral aan tot daden van liefde en geloof. Zoals vandaag wanneer ze naar haar oudere nicht Elisabeth gaat om haar te helpen bij haar zwangerschap… Dat is ook mijn wens voor de geloofsgemeenschap van Tielt-Winge, dat de droom van God niet afgebroken of begraven wordt, maar een nieuw élan mag krijgen, boordevol initiatieven en liefdesdaden voor de mensen om ons heen. Het kapelletje van boer Broos staat er als het ware symbool voor. Dan creëren we een hemel op aarde voor de mensen vandaag en kunnen rekenen en vertrouwen op een hemel voor de mensen die ons reeds ontvallen zijn. 

Libanon

In de aanloop van het feest van Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming moest ik afgelopen week ook vaak denken aan Onze-Lieve-Vrouw van Libanon (Harissa). Het is reuzegroot beeld dat opgetrokken is op een 600 m hoge heuvel, 25 km van de Libanese hoofdstad Beiroet. Het heiligdom wordt beheerd door de Maronieten en het is trekpleister voor alle christenen van verschillende denominaties (Melkieten, orthodoxen, Syrische en Armeense christenen, maronieten) en het wordt ook vaak bezocht door moslims. 

Deze smeltkroes in dat kleine land is een enorme uitdaging, getuige de burgeroorlog van een aantal jaren geleden maar ze biedt ook kansen. Ik volg op de sociale media al enkele jaren Caritas Libanon, een hulporganisatie waarin vele jonge Libanese christenen actief zijn en sta vol bewondering wat ze gedaan hebben voor de vluchtelingen uit Syrië 1,5 miljoen mensen tegenover de 6,1 miljoen inwoners van het land. Dat is dus bijna 1 vluchteling per 4 Libanezen. 

Dan komt het enorme drama van 4 augustus 2020: een ontploffing in de haven van de hoofdstad Beiroet met meer dan 200 doden al en duizenden gewonden, 300.000 daklozen (dat is ongeveer 3x het bevolkingsaantal van Leuven) voor een land dat al in een economische crisis zat (o.a. wegens de vluchtelingenproblematiek), voedselcrisis (graansilo) en pandemie. Broeders en zusters, dat is een crisis van een andere orde dan wat wij hier kennen. Dat zijn vernietigde levens, hoop, onzekere toekomst, dromen die nachtmerries geworden zijn. Ook zij hebben troost en kracht nodig, ook zij hopen dat hun stad zal verrijzen en dat hun doden niet totaal verloren zijn, maar op één of andere manier, opnieuw mogen leven. Laten we in ons gebed tot Maria vandaag ook aan hen denken en in de mate van onze mogelijkheden hen ook met daden steunen, zodat wij daadwerkelijk kunnen zeggen: ook zij zijn onze broeders en zusters. Weesgegroet Maria,…


In de viering van Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming spraken we over de ernstige situatie in Libanon. Je kunt helpen via Caritas België. https://www.caritasinternational.be/…/midden-oosten/libanon/

1 opmerking:

Dank u wel voor uw reactie. Van zodra ze is nagelezen en goedgekeurd, zullen we ze publiceren.