woensdag 16 september 2020

De Wijngaardenier

 In de Bijbel worden soms beelden gebruikt die heel herkenbaar waren in Jezus’ tijd maar ons niet zo veel meer zeggen. De volgende weken is dat anders. Drie weken lang horen we verhalen uit de wijngaard en wijngaarden zijn in onze gemeente overvloedig aanwezig.


Wijnbouw in België

Wijngaard op de Houwaartse berg (c) Sint-Jorisvrienden

De wijnbouw kwam samen met de Romeinen naar ons land en floreerde in de Middeleeuwen. Tijdens de zogenaamde ‘kleine ijstijd’ in de 17de eeuw geraakte de wijnbouw weer op de achtergrond om in de 19de eeuw weer volop terug te keren. Vooral de grote abdijen en de kasteelheren bezaten uitgestrekte wijngaarden. In de 19de eeuw verdween de teelt weer uit ons land als gevolg van een vulkaanuitbarsting die het klimaat beïnvloedde en omdat Napoleon Bonaparte de niet-Franse wijnteelt tegenwerkte. In de jaren ’60 van de vorige eeuw keerde de druiventeelt in openlucht weer terug en zit dankzij de klimaatopwarming opnieuw in de lift. In Vlaanderen vind je o.a. goede wijndruiven in het West-Vlaamse Heuvelland, in Haspengouw en in ons eigen Hageland.


Wijnbouw in Judea

Druiventros (c) Davy Ickx
Jezus die leefde in het land dat wij nu kennen als Israël wist blijkbaar heel wat af van land- en wijnbouw. Hij zal met zijn leerlingen vaak door een Judese wijngaard gelopen hebben en zijn ogen goed de kost hebben gegeven. Daarom kon Hij ook die bekende gelijkenissen vertellen van de vruchtbare wijnstok uit het evangelie van Johannes en de drie parabels van de volgende weken. Het oude Israël was een wijnland. Vooral het milde klimaat van Judea was zeer geschikt om wijnen te produceren van allerlei soort. De wijnproductie was kleinschalig. Kleine boeren hadden veelal een klein stuk land of wijnberg. Op deze terreinen of terrassen afgescheiden door lage muurtjes, plantte men wijnstokken.


De Wijngaardenier in de Bijbel

In de Bijbel is God, de Vader, de Wijngaardenier, de landeigenaar. Hij geeft de wijngaard in pacht aan knechten en neemt werknemers in dienst. De wijngaard is een veel gebruikt beeld voor Israël, het volk van God, waarvoor Hij goed zorg wil dragen. Op zondag 20 september gaat het over de arbeiders in de wijngaard (Mt. 20,1-16a) en het loon dat ze uitbetaald krijgen. Een week later – zondag 27 september - nodigt de wijngaardenier zijn zonen uit om mee te werken in de wijngaard (Mt. 21,28-32) en op zondag 4 oktober stuurt de wijngaardeniers dienaren uit naar zijn pachters om de opbrengst te innen, maar ze worden één voor één gemolesteerd (Mt. 21,33-43). Zelfs wanneer Hij zijn eigen Zoon stuurt, wordt die gedood.


Ga zelf naar de wijngaard

Wijngaard in de herfst (c) Davy Ickx

Dezer dagen circuleren uitnodigingen van twee verenigingen in onze gemeente, de KWB van Houwaart en de wandelvereniging de Sint-Jorisvrienden, om te gaan wandelen in de wijngaarden van Houwaart. Ik nodig iedereen uit om de drie lezingen uit het Evangelie van Mattheüs ter hand te nemen en even door te nemen en nadien ofwel op eigen initiatief de bewegwijzerde wandellussen van de KWB Houwaart te stappen, of op sleeptouw genomen door de gids van de Sint-Jorisvrienden, op pad te gaan door de wijngaarden. Wie weet kom je wel de Wijngaardenier op het spoor. Op zondag ben je welkom in de kerk om de verhalen te beluisteren.

Diaken Luc Claeys

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank u wel voor uw reactie. Van zodra ze is nagelezen en goedgekeurd, zullen we ze publiceren.