dinsdag 29 september 2020

Kapel bedrukte Moeder op de radio en lezersbrief

Op zondag 20 september kregen René Dekeyser en Maarten Cannaerts van het kerkbestuur van onze parochie Sint-Donatus een onverwachte mail uit een zeer onverwachte hoek. Hij luidt als volgt:

"Beste vrijwilligers,

Gelezen in Kerknet !

Proficiat met de heropbouw van het Maria kapelleke van de Heilige Bedrukte Moeder  in Tielt-Winge. Ik denk dat O.L.Vrouw jullie allen met een glimlach bezig ziet, moge zij jullie allemaal onder haar moederlijke bescherming nemen en dichter bij haar Zoon Jezus brengen. Hij leeft en wij mogen zijn getuigen zijn ook doorheen de heropbouw van dit Maria kapelleke

Jullie zullen zich nu wel afvragen vanwaar deze mail, hewel vanuit Mbujimayi , Oost KasaÏ in R.D.Congo. Ik ben zuster van Don Bosco en missionaris in RDC.

Goeie moed en doe zo verder, de Heer weze jullie kracht,

Nog een hartelijke groet, zr Rosa"Een heel bemoedigend bericht aan het begin van deze missiemaand!

De mail zette me ertoe aan om op speurtocht te gaan naar wie Zr. Rosa wel kon zijn. Op website van Don Bosco las ik het volgende:

Zr. Rosa, geboren in 1944, is als verpleegster naar Congo vertrokken en is nu als bezielster van het Lycée Anuarite Nengapeta verantwoordelijke, en dit sinds 2012.

De omstandigheden kan men bezwaarlijk optimaal te noemen. Mbuji-Mayi (Oost-Kasaï) is niet via wegen te bereiken : alles, ook bezoekers, moet worden aangevoerd per vliegtuig. Het lyceum zelf staat in voor alfabetisering, het aanbieden van algemeen secundair onderwijs met een wetenschappelijke richting, commerciële informatica en snit en naad. De voertaal is er Frans.

Missiepost van Zr. Rosa in Congo


De leraars worden betaald door de school, en die moet op haar beurt nog belasting betalen aan de staat, de provincie en zeven bureaus. De leerlingen betalen een bescheiden bijdrage als schoolgeld. Ze moeten wel zelf instaan voor uniform, sportuniform, leerboeken. Het loon van de leerkrachten is er 3€ per uur. Verder is er ook speelpleinwerking.

De leefomstandigheden nopen tot overleg en spaarzaamheid: alles wat er ter plaatse geteeld kan worden, is goedkoper dan in Lubumbashi. Wat moet aangevoerd worden is er stukken duurder. De school groeit enorm: waar er in 2013 honderdzeventien leerlingen waren, zijn er in 2019 duizendenacht.

Dit zorgt ervoor dat onderwijs moet gegeven worden in twee shiften.De mensen wonen er in hutten van door de zon gedroogde stenen met zinken daken, en koken op houtskoolvuurtjes.

In Congo zijn er 119 zusters van Don Bosco werkzaam, hoofdzakelijk inheemse, en 52 in opleiding. Zij zijn verspreid over 19 huizen. Ze hebben 34 scholen, één universiteit, 4 dispensaria, 5 hospitalen en 9 materniteiten. De gemeenschap van Zr.Rosa telt drie inheemse zusters en zij is de overste.

René en Maarten van het kerkbestuur spraken onlangs op Radio Maria over de kapel en je kunt het gesprek hier beluisteren.

http://www.radiomaria.be/de-kerk-leeft/maandag-om-10u30-kapel-van-de-h-bedrukte-moeder-gered-door-vrijwilligers/?fbclid=IwAR0yupTpZm-1mNin-3b3_7_UStwVJx6Qi8htDq6oTupcQmmOPejmDTreZNk

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank u wel voor uw reactie. Van zodra ze is nagelezen en goedgekeurd, zullen we ze publiceren.