zaterdag 27 februari 2021

Erik Noë is voorganger uitvaartliturgie

Woensdag 10 februari stelde hulpbisschop Vanhoutte 15 nieuwe voorgangers in uitvaart aan. Eén van hen is Erik Noë (60 j.) uit Tielt, die onze diaken al langer helpt bij uitvaarten in de verschillende kerkdorpen van onze parochie. 

Aanstellingsviering van de voorgangers in uitvaartplechtigheden
in de kapel van het Pastoraal Diocesaan Centrum te Mechelen

Erik vertelt hierover: 'ik ben in oktober 2019 aan de opleiding gestart. Die is natuurlijk met horten en stoten gegaan door de beperkingen van het coronavirus. Enkele sessies moesten uitgesteld worden en de laatste sessie hebben we via videoconferentie gedaan.'

De opleiding is niet alleen theoretisch maar ook zeer praktisch. In deze coronatijden waarin we slechts met 15 personen in een kerkgebouw mogen liturgie vieren is dat niet zo eenvoudig. Erik vergezelde de diaken ook vaak op rouwgesprekken in voorbereiding van de uitvaartplechtigheid. Hij assisteerde in de uitvaartdienst, preekte en hield eraan ook mee te gaan naar de begraafplaatsen en kerkhoven om de rouwende familie nabij te zijn tot op het laatste moment van het afscheid.


In zijn aanstellingsbrief aan Erik schreef Mgr. Koen Vanhoutte dat hij hem 'het mandaat verleent als voorganger in de uitvaartliturgie in de parochie Sint-Donatus met ingang van 10 februari 2021'. Het mandaat geldt voor vijf jaar en kan nadien verlengd worden. Hij is dus een volwaardig lid van het pastoraal team naast priester Paul Schotsmans en diaken Luc Claeys. Verder bedankt de bisschop Erik voor zijn engagement en herinnert hem aan de grote verantwoordelijkheid die hij nu draagt in één van de kerntaken van de parochie.

Priester Paul Schotsmans en diaken Luc Claeys zijn zeer verheugd dat Erik in het team wordt opgenomen en zien het als een voorbeeld voor de moderne werking van een parochie waarin geëngageerde mannen en vrouwen in samenwerking met priesters en diakens taken en verantwoordelijkheden opnemen.

Mgr. Koen Vanhoutte bedankt en feliciteert Erik Noë en
beloont hem met een bijbel

Tesamen met Erik Noë werden ook Marc Casier en Marie-Anne Willemyns, Corina Luca, Elshout Patrick, Van Schausselen Bernice, Vanachter Jos, Illegems An, Meulemans Hilde, Bergans Godelieve, Wouters KatleenMagnus Veerle, van Assche Ludo, Schauwaerts Geert en Verreydt Annemie aangesteld op woensdag 10 februari.

Van harte proficiat!Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank u wel voor uw reactie. Van zodra ze is nagelezen en goedgekeurd, zullen we ze publiceren.