zondag 11 april 2021

Viering Beloken Pasen

Viering op zondag 11 april vanuit de Sint-Joriskerk in Tielt-Winge op Beloken Pasen. 

Hieronder vindt u ook de tekst van de preek uitgesproken door diaken Luc Claeys.
Homilie beloken Pasen – zondag 11 april 2021 om 10u Sint-Joris-Winge

Beloken Pasen:

Beloken is het voltooid deelwoord van het ww. beluiken, en wil zeggen gesloten houden, sluiten. Ik als Gentenaar herken er het woordje beluik in (doodlopend steegje met arbeiderswoningen). Op beloken zondag sluiten we de 8daagse gebedsweek na Pasen af. Inhoudelijk kan het ook wijzen naar de Apostelen,, ze  hielden ook hun luiken gesloten (bang ,vrees, bovenkamer) Jezus stelt hen echter gerust en blaast hen de geest in, net zoals de bisschop blaas in het chrisma waarmee de dopelingen en de vormelingen de geest ontvangen. Merk op dat in het Johannesevangelie Pasen samenvalt met Pinksteren en er geen 50 dagen tussen vallen. Met dit verhaal van hoofdstuk 20 eindigde ook de originele versie van het Johannesevangelie

Wat we horen is ook de stelling van Paus Franciscus: Gooi de luiken open, ga naar de rand , naar de periferie  Hoe denkt paus Franciscus echt en waar wil hij met de Kerk naartoe? ‘Een Kerk die alleen met zichzelf bezig is, wordt ziek.' De Heer vinden we niet door constant onszelf te onderzoeken', zei de paus. ‘We moeten naar buiten gaan, naar de uithoeken van de wereld waar er geleden wordt en bloed vergoten. Wie dat niet doet, wordt een manager. Hij riskeert zijn hart en ziel niet meer te volgen en hij hoort nooit meer een woord van dank.'

Andere benamingen:

Domenica in albis (Witte Zondag) of zondag in witte kleren naar de witte kleren (alben) die de dopelingen van Pasen een week lang droegen. We zijn bekleed met Christus, nieuwe mensen, de oude mens is dood, sterven en verrijzen met Christus. volgeling, op Hem gelijkend.

Fête de la quasimodo naar de inleidende tekst bij de intrede (Latijnse woorden Quasi modo geniti infantes.) De bultenaar van de Nôtre Dame heeft zo omdat hij op die dag ten vondeling werd gelegd.

Barmhartigheidszondag In het Jubeljaar 2000 riep paus Johannes Paulus II op 30 april deze dag uit tot Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. De Poolse paus, in 2005 gestorven op de vooravond van deze zondag, had een grote achting voor de Poolse zieneres Maria Faustina Kowalska, die zei dat Christus vanaf februari 1931 aan haar verschenen was en Zichzelf bekend had gemaakt als de Goddelijke Barmhartigheid. Naar aanleiding van een verzoek dat Jezus aan Zuster Maria Faustina Kowalska zou hebben gedaan in een verschijning aan haar, heeft paus Johannes Paulus II de Barmhartigheidszondag als feestdag ingesteld. Op voornoemde datum werd zij heilig verklaard. Voorafgaand aan deze zondag (vanaf Goede Vrijdag), kan de noveen tot de Goddelijke Barmhartigheid worden gebeden. Volgens de verklaring van zuster Faustina schrijft Jezus voor, om op die dag de H. Communie te ontvangen en in verband daarmee enige dagen vóór of na die zondag te biechten (volgens de huidige regels van de Kerk in deze zaak, voor het verkrijgen van een volle aflaat).

Op Barmhartigheidszondag wordt gevierd dat God iedere zondaar die berouw heeft zal vergeven, zoals tijdens de verschijningen van Jezus aan Zuster Faustina werd doorgegeven.

In de orthodoxe kerk wordt de zondag na Pasen Thomaszondag genoemd

Het verhaal van Jenny Janssens, babyboomer, die zo goede herinneringen heeft aan de lagere school van haar dorp, met de zusters, de nog niet geplaveide speelplaats waarop een appelboom stond, de kachel in de klas en de gewijde geschiedenis met de verhalen die ze zich zo haarfijn kon herinneren van Samson die zijn kracht uit zijn haar haalde en van de barmhartige Samaritaan die op een paard zat en zijn mantel in twee sneed om aan een bedelaar te geven.

Toen ik er haar op wees dat die herinneringen toch niet zo haarfijn waren en dat ze twee verhalen door elkaar haalde, dacht ik eraan hoe zeer de apostel Thomas gelijk had toen Hij zei maar te kunnen geloven wanneer Hij de wonden van Jezus zou mogen aanraken. We kunnen ons geloof maar ten volle beleven wanneer we het lijden bij anderen kunnen verzachten en door onze aandacht en liefde de barmhartigheid zorgende liefde

Dat is ook de stelling van de Tsjechische priester en denker Tomas Halik die zegt dat hij alleen maar kan geloven in een geloof van een God die geraakt wordt door haar wonden, door schrammen en de littekens en twijfel. Dat besef drong tot hem door toen hij een weeshuis bezocht in India in de stad Madras, vlak in de buurt van de graftombe van de apostel Tomas die daar begraven ligt na dat hij er werd vermoord.

Hij beschrijft de bedden die meer geleken op kippenhokken waar kleine met een donkere ontstoken huid overtrokken skeletjes lagen die hun rozige handen naar hem uitstaken met een drukkende lucht die hem de adem afsneed en met een stak en een gehuid die hem helemaal ontredderde. Tomas Halik wilde deze plek liever zo snel mogelijk maar net op dat moment moest hij plots aan die woorden van het evangelie denken: ‘Raak me aan!’ ‘Kom nu maar met je vinger. En kom met je hand om de opening in mijn zijde te voelen.

Op dat moment besefte deze Tsjechische priester dat Jezus zichzelf vereenzelvigde met alle kleinen en lijdenden  en dus zo zegt hij zijn alle pijnlijke wonden en alle leed in de wereld en van de mensheid ook Christus’ wonden. Dus mogen we ons niet afkeren van die wonden, mogen we er niet blind voor zijn, want als we dat wel zouden doen, dan zouden we Hem niet zien. We mogen het geloof in God en de verrezen Heer niet belijden, zegt Tomas Halik als we de pijn van onze naasten niet serieus nemen.

Overal waar je menselijk leed tegenkomt daar kom je de verrezen Heer tegen. Ontwijk mij niet als je ze ontmoet zegt Jezus tegen Thomas. Wees niet langer ongelovig maar gelovig.

Zo vallen alle titels die deze zondag krijgt toch samen. Want op beloken Pasen gooien we de luiken open om ons toe te keren naar de mensen die gewond zijn, we doen dat vanuit onze roeping als gedoopten in ons witte de doopkleed (de albe), we zijn barmhartige tegenover zij  die zich van Christus afgekeerd hebben en vandaag op deze zondag kijken we naar de apostel Thomas als inspiratiebron:

Beloken Pasen, Domenica in albis Barmhartigheidszondag en Thomaszondag.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank u wel voor uw reactie. Van zodra ze is nagelezen en goedgekeurd, zullen we ze publiceren.