vrijdag 21 mei 2021

Nieuws uit de kerkraad van Tielt-Winge

De kerkraad Sint-Donatus Tielt-Winge houdt zich bezig met de meer 'tijdelijke' aspecten die nodig zijn om de eredienst correct te kunnen organiseren... We dragen zorg voor onze kerken, kapellen  en de pastorieën, en zorgen dat we terug (in grote groep!) kunnen eucharistie vieren binnenkort.

Hieronder vinden jullie een overzicht van de realisaties van de laatste maanden, en we lichten ook een tip van de sluier wat er binnenkort nog gepland is.  Wij kijken er alvast naar uit.


Kom Van Dat Dak Af!

Het dak van de Roeselbergkapel
werd opgelapt.
(c) Pieter Verdonck
Het dak van de Roeselbergkapel en Martinuskerk werd opgelapt - een heel aantal kapotte leien en problemen met de hemelwaterafvoer werden gefikst... Deze kleine reparaties zijn ook nog gepland voor de OLV-kerk en de Sint-Denijskerk.

We plannen na de zomer (net zoals vorig jaar) een grondige 'Grote Kuis' van alle dakgoten van de kerken en pastorieën.


Geen Elektrische Schokken!

We stelden een aantal kleine (en grotere) problemen vast bij de elektrische installaties van de Roeselbergkapel en de Sint-Joriskerk. Met hulp van een plaatselijke elektricien werden en worden stevige reparatiewerken ingepland. De Roeselbergkapel krijgt mogelijks zelfs een nieuwe (digitale!) meter.


Multi-Media

De Sint-Joriskerk en de OLV-kerk zijn voorzien van een groot tv scherm met geluidsversterking en video-opname-installatie... Zo kunnen we vieringen live streamen (OLV) of opnemen en nadien uitzenden (Sint-Joris). 

De Sint-Mattheuskerk werd ook uitgerust met een breedband internetverbinding (met dank aan het Museum 44), zodat ook daar opnames kunnen gemaakt en uitgezonden worden.


We krijgen het er warm van!

Afvoer van kapotte leien
in de Sint-Martinuskerk
(c)Pieter Verdonck

Zoals eerder gecommuniceerd, zorgen we voor elektrische verwarmingselementen in de Roeselbergkapel, zodat de prachtige Roeselberg ook in de winter (breder) bruikbaar wordt. De sacristie van de Sint-Joriskerk krijgt ook een verwarmingselement (zodat ook de bedienaar van de eredienst zich enigszins comfortabel kan voorbereiden).

De Sint-Joriskerk heeft nog een schoorsteen waarin asbest verwerkt zit - ook dat gaan we (keurig) (laten) opruimen.

De verwarming van de Sint-Martinuskerk en OLV-kerk laat het (soms of vaak) enigszins afweten... De problemen slepen al even aan en we blijven hopen op een oplossing. Een lokale verwarmingsspecialist zoekt al een poos de juiste "snaar" om te bespelen... Laat ons een kaars extra branden en mee bidden voor een (warme) wending.


Klein onderhoud

De provinciale onderhoudsploegen van 'IGO' beginnen ons goed te kennen. Ze passeren regelmatig in o.a. de Sint-Joriskerk en (binnenkort) in de Sint-Pieterskerk voor kleine (en grotere) klusjes, zoals schilderwerken, verroeste ijzerankers oplappen, beitsen van houtwerk, installeren van ladders om de zolders meer toegankelijk te maken...


Groot Onderhoud

De Sint-Pieterskerk heeft wat extra fundamenten nodig. Gelukkig geen religieuze fundamenten maar echte fundamenten... Een gespecialiseerd bureau stelde vast dat de zijmuur dringend extra ondersteuning nodig heeft. Die (dure) werken worden weldra ingepland. Ook het torendak van de Sint-Pieterskerk is niet meer in super-staat - dat wordt vervangen!


Een warme thuis voor onze diaken en zijn gezin

De pastorie Donatus (O.L.V.) is afgewerkt, maar de laatste loodjes wegen (het) zwaar(ste).

Paus Fransiscus liet ons al weten dat "Internet een geschenk van God is" - en met hulp van de gemeente en met Europese subsidies werd een gratis publiek internet toegangspunt in het poortgebouw geïnstalleerd. Dit poortgebouw wordt ook beschikbaar voor vergaderingen van lokale verenigingen, én is uiteraard ook bruikbaar voor parochie-activiteiten (catechese...) van zodra dit terug op een veilig manier fysiek kan.

De tuin van de pastorie wordt publiek toegankelijk, en zo kan elke Tielt-Wingenaar genieten van de Troostplek van FERM en de mooie wederopgebouwde Kapel Broos. De kerkraad wil bovendien investeren in de tuin, en we overwegen ook om de ringgracht in ere te herstellen, een omheining te zetten, en de oprit wat toegankelijker te maken. Wordt vervolgd!

We kijken met heel de parochie uit naar het moment waarop we onze diaken mogen verwelkomen (een herder zit liefst tussen zijn schapen, zoals we recent nog hoorden in de homilie). Niet dat we jullie 'schapen' willen noemen.


De verhuis naar de pastorie Donatus is gestart! Er is nog (een beetje) werk om uit te pakken en in te richten.


Vele handen maken het werk licht

Deze projecten kwamen en komen tot stand dankzij de hulp van tientallen vrijwilligers - in de parochie-stuurgroep en kerkraad, maar ook vele anderen die stenen (soms letterlijk) bijdragen.

Graag doen we ook een oproep. De kerkraad en de parochieploeg zijn altijd op zoek naar extra vrijwilligers.

"God wil niet [enkel] dat je naar de kerk gaat. Hij wil dat je zijn kerk bent." Steek de handen uit de mouwen, en geef ons een seintje als je mee de schouders wil zetten onder onze parochieprojecten (voor of achter de schermen is er werk genoeg). Je bereikt ons via kerkfabriek.donatus@gmail.com 

We willen ook heel expliciet de sponsors bedanken van deze projecten, die niet kunnen gerealiseerd worden zonder hulp van gemeentelijke, provinciale én gewestelijke overheden...  

Wij voelen ons klaar om een post-Corona-tijd in te vliegen, met terug (véél) fysieke bijeenkomsten waarop we samen kunnen vieren, bidden en toasten op de toekomst.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank u wel voor uw reactie. Van zodra ze is nagelezen en goedgekeurd, zullen we ze publiceren.