dinsdag 18 mei 2021

Op bezoek bij Hendrik Conscience in Houwaart

In het kerken- en pastorieënplan voor Tielt-Winge werd afgesproken dat er één pastorie behouden blijft voor de bedienaar van de eredienst. De Sint-Donatuspastorie (vroegere O.L.V.-pastorie) wordt weldra formeel overgedragen naar de kerkraad, en de twee overige pastorieën (Sint-Pieter Kiezegem en Sint-Denijs Houwaart) worden eigendom van de gemeente.

Tijdens een recent bezoek aan de pastorie Sint-Denijs zocht ik wat informatie op over dit prachtig gebouw - ik deel graag wat ik terugvond in de hoop dat het anderen inspireert om een mooie bestemming te zoeken voor dit monument met een stevige erfgoedwaarde in Tielt-Winge.

De pastorie werd gebouwd in 1756-1757 tijdens  het pastoorschap van  de abt van de abdij van Park-Heverlee. Ze was omringd door een vijver en kan model staan voor een mooie woning uit de achttiende eeuw.

Hendrik Conscience verbleef
ooit in de pastorie van Houwaart

Kerkmeester René informeerde me al dat Hendrik Conscience in deze woning verbleven heeft in 1855! Het boek 'De plaag der dorpen' vond zijn oorsprong op deze plek.

Zoals we lezen in het boek van Marcel Lambin ("Hendrik Conscience - bladzijden uit de roman van een romancier") :

"Ook in het hageland zwierven zij rond. in Houwaart, een dorpje in de buurt van Diest, waar Van Beers een stuk van zijn jeugdjaren had doorgebracht, logeerden zij enkele dagen in de pastorie. Daar ontsond Conscience's 'Plaag der Dorpen' (1855), dat de gesel van de drankzucht behandelt. Een thema, waarop de pastoor de romancier attent had gemaakt aan de hand van gruwelijke voorbeelden in zijn parochie."

Die 'Van Beers' was een populair dichter wiens moeder van Houwaart afkomstig was (Maria Teresia Van Meensel - dochter van koster Andries Van Meensel). 

Jan Van Beers was dus een vriend van Hendrik Conscience en in de 19de eeuw één der

Kijken met de ogen van Conscience naar de
voordeur van de pastorie in Houwaart

grootste Vlaamse dichters in het Nederlands taalgebied. Hij was eveneens een belangrijk voorvechter van de Vlaamse  bewustwording. Met Hendrik Conscience bezocht dus in de pastorij de toenmalige pastoor Verborgstadt. De  belevenissen van deze oude priester die diende  in het Boerenkrijg-leger waren ook een inspiratiebron voor de  historische roman "De  Boerenkrijg"  van  Conscience.

In de pastorie werden in een ver verleden (ongeveer 20 jaar geleden) stevige discussies gevoerd - door pastoor Wouters, kerkraad, en politieke meerderheid. Het ging toen voornamelijk over de renovatie en erfpacht van het 'jeugdhuis' en de 'parochiezaal'...

Herinneringen aan een tijd dat de pastorie in Houwaart nog
een pastoor in huis had


Maar uit goede bron vernemen wij dat ondanks de scheiding van kerk en staat de besprekingen telkens goed afliepen (vooral toen de pastoor de Orval bovenhaalde).

Mooie herinneringen die ongetwijfeld in Houwaart nog steviger weerklinken.

De parochieploeg en kerkraad bidden een weesgegroetje extra met de hoop op een mooie herbestemming van deze prachtige woning.


Maarten Cannaerts / René De Keyzer

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Dank u wel voor uw reactie. Van zodra ze is nagelezen en goedgekeurd, zullen we ze publiceren.